Hướng dẫn giải bài Ôn tập Chương I. Khối nhiều diện, sách giáo khoa Hình học 12. Nội dung bài Giải bài bác tập trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 27 28 sgk Hình học tập 12 bao hàm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, phương thức giải bài xích tập hình học gồm trong SGK sẽ giúp đỡ các em học sinh học tốt môn toán lớp 12.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hình học 12 chương 1 có đáp án

Bạn sẽ xem: thắc mắc trắc nghiệm hình học tập 12 chương 1

Lý thuyết

1. §1. định nghĩa về khối đa diện

2. §2. Khối đa diện lồi với khối nhiều diện đều

3. §3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Dưới đây là Hướng dẫn Giải bài xích tập trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 27 28 sgk Hình học 12. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Câu hỏi trắc nghiệm chương I

intlschool.edu.vn trình làng với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài xích tập hình học tập 12 kèm câu trả lời chi tiết bài tập trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 27 28 sgk Hình học 12 của bài bác Ôn tập Chương I. Khối nhiều diện cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể câu vấn đáp từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:


*

Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 27 28 sgk Hình học 12

1. Giải bài xích 1 trang 27 sgk Hình học 12

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

(A) Số đỉnh với số phương diện của một hình đa diện luôn luôn bằng nhau;

(B) trường tồn hình đa diện bao gồm số đỉnh cùng số mặt bằng nhau;

(C) trường thọ một hình đa diện gồm số cạnh ngay số đỉnh;

(D) trường tồn một hình đa diện bao gồm số cạnh và mặt bằng nhau.

Bài giải:

Hình lập phương tất cả $8$ đỉnh với $6$ mặt nên đáp án (A) sai.

Xét hình tứ diện tất cả $4$ đỉnh và $4$ mặt, đề nghị đáp án (B) đúng.

Giả sử khối nhiều diện có số cạnh ngay số đỉnh ⇒">⇒ Đ = C ⇒">⇒ p = 2, có nghĩa là mỗi mặt có 2 cạnh (vô lí). Do đó đáp án C sai.

Giả sử khối đa diện gồm số cạnh thông qua số mặt ⇒">⇒ M = C ⇒">⇒ n = 2, có nghĩa là mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của 2 cạnh (vô lí). Vì thế đáp án D sai.

⇒ chọn đáp án: (B).

2. Giải bài 2 trang 27 sgk Hình học 12

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Số các đỉnh hoặc số những mặt của bất kì hình nhiều diện như thế nào cũng:

(A) lớn hơn hoặc bởi 4;

(B) to hơn 4;

(C) lớn hơn hoặc bởi 5;

(D) to hơn 5.

Bài giải:

Dễ thấy khối tứ diện là khối đa diện bao gồm số mặt cùng số đỉnh nhỏ tuổi nhất trong số khối nhiều diện.

Khối tứ diện tất cả $4$ đỉnh với $4$ mặt. Bởi đó các đáp án (B), (C) với (D) sai.

⇒ lựa chọn đáp án: (A).

3. Giải bài bác 3 trang 27 sgk Hình học 12

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

Số các cạnh của hình đa diện luôn luôn:

(A) to hơn hoặc bởi 6;

(B) to hơn 6;

(C) to hơn 7;

(D) lớn hơn hoặc bởi 8.

Bài giải:

Dễ thấy khối tứ diện là khối đa diện bao gồm số cạnh nhỏ nhất trong các khối nhiều diện.

Khối tứ diện bao gồm 6 cạnh. Vị đó các đáp án (B), (C) với (D) sai.

⇒ chọn đáp án: (A).

4. Giải bài xích 4 trang 28 sgk Hình học tập 12

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào không nên ?

(A) Khối tứ diện là khối đa diện lồi;

(B) Khối vỏ hộp là khối đa diện lồi;

(C) Lắp ghép hai khối hộp sẽ được một khối nhiều diện;

(D) Khối lăng trụ tam giác là khối nhiều diện lồi.

Bài giải:

Dễ dàng nhận biết các khối tứ diện, khối hộp, khối lăng trụ tam giác là các khối đa diện lồi. Vì vậy A, B, D đúng.

Khi gắn thêm ghép nhì khối hộp chưa chắc được một đa diện lồi. Lấy ví dụ như khi thêm ghép nhị khối hộp như sau, ta không được một khối nhiều diện lồi.

Xem thêm: Câu Hỏi 2 Bài 6 Trang 51 Toán 9 Bài 6 Hệ Thức Viét Và Ứng Dụng Trang 50 54


*

⇒ lựa chọn đáp án: (C).

5. Giải bài xích 5 trang 28 sgk Hình học tập 12

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

(A) nhị khối chóp có diện tích s đáy và chiều cao tương ứng đều nhau thì hoàn toàn có thể tích bởi nhau.

(B) nhì khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bởi nhau.

(C) nhị khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng đều bằng nhau thì rất có thể tích bằng nhau.

(D) nhị khối lập phương có diện tích s toàn phần đều nhau thì rất có thể tích bởi nhau.

Bài giải:

Ta có: (V_chop = frac13S_đáy.h) nên dĩ nhiên khi hai khối chóp có diện tích s đáy và chiều cao tương ứng đều nhau thì rất có thể tích bằng nhau. A đúng.

Ta có: (V_lt = S_đáy.h) nên tất nhiên khi nhì khối lăng trụ có diện tích đáy và độ cao tương ứng bằng nhau thì rất có thể tích bằng nhau. C đúng.

Diện tích toàn phần của khối lập phương: (S_tp = 6a^2), nhị khối lập phương có diện tích toàn phần bằng nhau tức là có cạnh bởi nhau, (V_lp = a^3), vậy chúng hoàn toàn có thể tích bởi nhau. D đúng.

⇒ chọn đáp án: (B). Nhì khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần cân nhau thì không chắc hoàn toàn có thể tích bởi nhau.

6. Giải bài xích 6 trang 28 sgk Hình học 12

Cho hình chóp S.ABC. điện thoại tư vấn A’, B’ thứu tự là trung điểm của SA, SB. Lúc đó tỉ số thể tích của nhị khối chóp S.A’B’C’ với S.ABC là:

(A) (frac12); (B) (frac13);

(C) (frac14); (D) (frac18).

Bài giải:


*

Ta có: (fracV_S.A’B’CV_S.ABC=fracSA’SA. fracSB’SB.fracSC’SC =frac12.frac12=frac14)

⇒ chọn đáp án: (C).

7. Giải bài 7 trang 28 sgk Hình học tập 12

Cho hình chóp S.ABCD. điện thoại tư vấn A’, B’, C’, D’ thứu tự là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A’B’C’D’ với S.ABCD là:

(A) (frac12); (B) (frac14);

(C) (frac18); (D) (frac116)​.

Bài giải:


*

Ta có: (fracV_S.A’B’C’V_S.ABC=fracSA’SA.fracSB’SB.fracSC’SC =frac12.frac12.frac12=frac18)

(Rightarrow V_S.A’B’C’=frac18V_S.ABC) (1)

Tương tự: (V_S.A’C’D’=frac18V_S.ACD) (2)

Lấy (1) cộng (2) ta được:

(V_S.A’B’C’D’=V_S.A’B’C’+V_S.A’C’D’)

(= frac18(V_S.ABC+V_S.ACD)= frac18V_S.ABCD)

Vậy (fracV_S.A’B’C’D’V=frac18)

⇒ chọn đáp án: (C).

8. Giải bài 8 trang 28 sgk Hình học tập 12

Thể tích khối lăng trụ tam giác đề có toàn bộ các cạnh bởi a là:

(A) (fracsqrt23a^3); (B) (fracsqrt24a^3);

(C) (fracsqrt32a^3); (D) (fracsqrt34a^3).

Bài giải:

Ta có: (S_ABC=fraca^2sqrt34Rightarrow V=fraca^3sqrt34)

⇒ chọn đáp án: (D).

9. Giải bài 9 trang 28 sgk Hình học 12

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tỉ số thể tích của khối tứ diện ACB’D’ và khối vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’ bằng:

(A) (frac12); (B) (frac13);

(C) (frac14); (D) (frac16).

Bài giải:


*

Ta có: (V_ACB’D’=V_ABCD.A’B’C’D’-V_C.B’C’D’-V_D’.ACD-V_B’.ABC-V_A.A’B’D)

(=V_AABCD.A’B’C’D’-frac46V_ABCD.A’B’C’D’=frac13V)

⇒ lựa chọn đáp án: (B).

10. Giải bài xích 10 trang 28 sgk Hình học 12

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Hotline O là giao điểm của AC với BD. Tỉ số thể tích của khối chóp O.A’B’C’D’ cùng khối hộp ABCD.A’B’C’D’ bằng:

(A) (frac12); (B) (frac13);

Bài giải:


Ta có: (fracV_O.A’B’C’D’V_ABCD.A’B’C’D’=fracfrac13S.hS.h=frac13)

⇒ chọn đáp án: (B).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 12 cùng với trả lời thắc mắc trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 27 28 sgk Hình học 12!