Trả lại em yêu mẫu khăn ngày nàongày còn mặt nhau ái ân tràn đầyTrả lại em yêu trong thời hạn học trònhững đêm hẹn hò, ngày ta gồm nhau.Giận hờn đưa ra em, nét mày đượm buồnGiận hờn đưa ra em trút bỏ thêm muộn phiềnGiận hờn cho nhau nỗi đau ngập lòngvắng xa thật rồi người ơi biết chăng. Trả lại cho em, trả lại cho emlời làm sao yêu yêu mến còn ứ trên môi cùng tình ta đó hầu hết đêm trăng tàn để lần sau cuối khi thấy được nhau để ngày mai đó duyên tình bí quyết xa. Giờ yêu lúc đầu còn đâu nữa em? người đành xa ta, bỏ ta một mìnhđể rồi ra đi phương pháp xa nghìn trùngKỷ niệm năm xưa đang tan như bọt bèoái ân ngày nào giờ như giấc mơ.

Bạn đang xem: Trả lại cho em trả lại cho em lời nào yêu thương còn đọng trên môi


Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Một Điều Là Mãi Mãi Mãi - Lyric/ Lời Bài Hát Một Điều Là Mãi Mãi

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.