(ĐCSVN) – các bạn Nguyễn hương Trà, địa chỉ cửa hàng tại thị xã Phú Vang, tỉnh thừa Thiên Huế hỏi: điều khoản về thời hạn làm thủ tục; thời gian giải quyết và xử lý hồ sơ hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp triển khai ra sao? từng nào lâu thì fan lao động cảm nhận tiền trợ cung cấp thất nghiệp?
*
*
*
");this.closest("table").remove();">
*

Trả lời:

Về thời hạn làm giấy tờ thủ tục hưởng trợ cấp cho thất nghiệp, khoản 1 Điều 46 Luật vấn đề làm 2013 quy định: vào thời hạn 03 tháng, tính từ lúc ngày xong hợp đồng lao động hoặc hòa hợp đồng làm cho việc, NLĐ nộp làm hồ sơ hưởng trợ cung cấp thất nghiệp tại trung tâm thương mại & dịch vụ việc làm do cơ quan cai quản nhà nước về việc làm thành lập.

Bạn đang xem: Thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Như vậy, thời hạn làm giấy tờ thủ tục để được hưởng bảo đảm thất nghiệp là 03 tháng tính từ lúc ngày NLĐ xong hợp đồng lao đụng hoặc hòa hợp đồng làm việc.

Trong khi đó, đối với thời gian giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo khoản 2 Điều 46 Luật câu hỏi làm 2013, vào thời hạn đôi mươi ngày, kể từ ngày trung tâm thương mại & dịch vụ việc làm mừng đón đủ hồ sơ, phòng ban nhà nước có thẩm quyền ra đưa ra quyết định hưởng trợ cung cấp thất nghiệp.

Theo Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, Trung tâm thương mại & dịch vụ việc làm cho có trọng trách xem xét, trình người đứng đầu Sở LĐTB&XH đưa ra quyết định về câu hỏi hưởng trợ cung cấp thất nghiệp của NLĐ trong thời hạn 20 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày dìm đủ làm hồ sơ theo quy định, trường vừa lòng hồ sơ ý kiến đề xuất hưởng trợ cấp cho thất nghiệp gởi theo đường bưu điện thì ngày nhấn hồ sơ được xem là ngày chuyển mang lại ghi trên vệt bưu điện.

Xem thêm: Ði Tìm Câu Hát Lý Thương Nhau, Lời Bài Hát Đi Tìm Người Hát Lý Thương Nhau

Như vậy, thời gian giải quyết hồ sơ hưởng bảo đảm thất nghiệp của NLĐ là 20 ngày tính từ lúc ngày trung tâm dịch vụ thương mại việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ.

Đối với khoảng thời gian để fan lao động cảm nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, khoản 3 Điều 46 Luật việc làm 2013 quy định: tổ chức triển khai bảo hiểm thôn hội tiến hành việc chi trả trợ cấp thất nghiệp đến NLĐ vào thời hạn 05 ngày, tính từ lúc ngày dìm được ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Theo khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định:

+ tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp cho thất nghiệp tháng thứ nhất của tín đồ lao đụng trong thời hạn 05 ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhận được đưa ra quyết định hưởng trợ cung cấp thất nghiệp;

+ tổ chức bảo hiểm thôn hội triển khai chi trả trợ cung cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cung cấp thất nghiệp thứ hai trở đi vào thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời gian ngày thứ 07 của tháng hưởng trọn trợ cung cấp thất nghiệp đó còn nếu như không nhận được quyết định tạm ngừng hoặc xong hưởng trợ cung cấp thất nghiệp đối với người lao động.

Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ ngơi thì thời hạn chi trả trợ cung cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo./.