Tình Cha ấm cúng như vầng Thái Dương ngọt ngào và lắng đọng như giòng nước tuôn đầu mối cung cấp Suốt đời vì bé gian nan, Ân tình đậm sâu bao nhiêu, thân phụ hỡi phụ vương già vệt yêu Và bé nhớ mãi đầy đủ ngày mon qua lưu niệm năm nào khó phai trong tâm địa Nhớ hoài tuổi thơ bên Cha, đau buồn ngày đêm âu yếm Mong mong con được mập khôn Còn nhớ rất nhiều ngày ấy, hồ hết đêm trường lanh tanh Và phụ thân nằm ôm bé sưởi nóng những canh lâu năm Nhè vơi hôn nhỏ và phụ thân khẽ nói: Này con yêu ơi... Nhỏ hãy nhớ.. Hãy nhớ... Lời phụ thân sống cho nên người và nhỏ hãy chớ khi nào dối gian Nghèo thì cho sạch rách thế nào cho thơm! những lời của thân phụ năm xưa bé nguyện ghi sâu vào tim phụ vương hỡi phụ thân già vệt yêu...

Bạn đang xem: Lời bài hát tình cha


Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Em Hiểu Thế Nào Là Tiên Học Lễ Hậu Học Văn, Em Hiểu Thế Nào Là:Tiên Học Lễ,Hậu Học Văn

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.