1. Lạy Chúa , nhỏ chỉ là sinh sản vật, Chúa thật i a sáng giàu sang gì nhưng mà dâng Chúa đâu, (có gì mà dâng Chúa đâu?) bởi trước khía cạnh Chúa, Thái - đánh cũng mọn hèn, giòng sông cả mấy sâu gồm là mấy đâu, thân đời tay không hỏ bé, biết tra cứu gì dưng tiến Ngài. Con xin dâng lên nhỏ người nhỏ bé tất cả chi đâu (có bỏ ra đâu)? ôi ! con người ngàn năm mấy thuở bao gồm chi đâu? bé xin dâng lên chính là Chiên Thiên - Chúa gánh lầm lỗi (gánh tội tình) mon năm máu bạn đã đổ.... Làm hy - sinh.2. Tình Chúa trao ngày tiết hồng tử - gạn chưa cạn suối ơn an hoà dẫu nhưng ngàn năm đã qua (dẫu mà ngàn năm đã qua.) Tình Chúa ngời sáng ví như form trời đây lòng con nhỏ dại có đưa ra hơn một phảng phất mây, cả - tạ tình thương hay - đối, biết tìm đưa ra dâng tiến Ngài. Con xin dâng lên con người nhỏ dại bé tất cả chi đâu (có chi đâu)? ôi ! con người ngàn năm mấy thuở có chi đâu? bé xin dâng lên chính là Chiên Thiên - Chúa gánh tội vạ (gánh tội tình) tháng năm máu tín đồ đã đổ làm cho hy - sinh.3. Ðời sống bao tháng ngày nhỏ lại lo lắng những cơn mưa đời sẽ làm cho lòng con úa phai, (sẽ có tác dụng lòng nhỏ úa phai.) Lời Chúa là ánh sáng soi trê tuyến phố dài, là gió thổi dẫn đưa chiến thuyền đền nơi, trót đời con đây nhỏ dại bé, trót đời xin dâng tiến Ngài. Bé xin dâng lên con ngườ nhỏ bé có chi đâu (có chi đâu)? ô con bạn ngàn năm mấy thuở có chi đâu? bé xin dưng lên chính là Chiên Thiên - Chúa gánh tội ác (gánh tội tình) tháng năm máu người đã đổ có tác dụng hy - sinh.

Bạn đang xem: Con chỉ là tạo vật

bài bác hát vào album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 9 bài.
Hương LanLM Nguyễn Sang

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Các Hình Thức Quảng Cáo Giày Thể Thao Mmu, Tổng Hợp Các Mẫu Content Bán Giày Mới Nhất 2021

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.