call thầm thương hiệu em lúc nắng chiều nhạt không tính sân trở về Cali anh nghe ghi nhớ nhung giăng sầu từ thời điểm ngày xa em anh đột trở thành im câm Ngày tránh Paris anh hẹn sẽ quay trở lại Nghìn trùng xa xăm xa vút ngàn lời ngóng mong khung trời Cali hôm nay gió mưa giăng đầy Kỷ niệm bên em anh sẽ gối đầu từng vào tối rời Paris anh sẽ để quên bé tim. đ.k.: Anh đi về anh nhớ bóng dáng người sinh hoạt lại, Paris em yêu ơi. Anh nhớ em thật nhiều, Anh nhớ em thiệt nhiều người yêu ơi. Giờ chiều sông Seine có gió rét mướt về lập đông giờ chiều Cali cô đơn từng cơn chảy rời từ ngày xa em thao thức nai lưng trọc từng vào đêm rời Paris anh đã để quên con tim.

Bạn đang xem: Gọi thầm tên em khi nắng chiều nhạt ngoài sân


Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.