Sự tiến hóa hiệ tượng sinh sản hữu tính là: từ thụ tinh ngài→thụ tinh trong; tự đẻ nhiều trứng→đẻ con; từ bỏ phôi phát trển qua biến chuyển thái→trực tiếp (kh có nhau thai)→trực tiếp (có nhau thai); trường đoản cú ko có tập tính đảm bảo an toàn trứng→làm tổ ấp trứng→đào hang, lót ổ; từ ấu trùng tự đi tìm mồi→nuôi con bằng sữa diều, mớm mồi→nuôi con bằng sữa mẹ.

Bạn đang xem: Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính cho ví dụ


Sự tiến hóa hiệ tượng sinh sản hữu tính là:từ thụ tinh ngài -> thụ tinh trong;từ đẻ những trứng ->đẻ con;từ phôi vạc trển qua phát triển thành thái -> trực tiếp(ko bao gồm nhau thai) ->trực tiếp(có nhau thai);từ ko tất cả tập tính bảo vệ trứng ->làm tổ ấp trứng ->đào hang,lót ổ;từ con nhộng tự đi tìm kiếm mồi ->nuôi con bằng sữa diều,mớm mồi ->nuôi con bởi sữa mẹ.


Sự tiến hóa hiệ tượng sinh sản hữu tính là: từ bỏ thụ tinh ngài→→thụ tinh trong; tự đẻ các trứng→→đẻ con; từ phôi phát trển qua vươn lên là thái→→trực tiếp (kh bao gồm nhau thai)→→trực tiếp (có nhau thai); tự ko có tập tính đảm bảo an toàn trứng→→làm tổ ấp trứng→→đào hang, lót ổ; từ ấu trùng tự đi tìm mồi→→nuôi con bằng sữa diều, mớm mồi→→nuôi con bằng sữa mẹ.


Sự tiến hóa vẻ ngoài sinh sản hữu tính là: từ thụ tinh ngài→→thụ tinh trong; từ bỏ đẻ nhiều trứng→→đẻ con; từ bỏ phôi vạc trển qua biến thái→→trực tiếp (kh tất cả nhau thai)→→trực tiếp (có nhau thai); từ bỏ ko gồm tập tính đảm bảo an toàn trứng→→làm tổ ấp trứng→→đào hang, lót ổ; từ con nhộng tự đi tìm kiếm mồi→→nuôi con bởi sữa diều, mớm mồi→→nuôi con bởi sữa mẹ.


Sự tiến hóa hiệ tượng sinh sản hữu tính là:

Từ thụ tinh ngoại trừ → thụ tinh trong;

Từ đẻ nhiều trứng→ đẻ con;

Từ phôi cải tiến và phát triển qua vươn lên là thái→ thẳng ( không có nhau thai ) → thẳng ( có nhau thai) ;

Từ không có tập tính đảm bảo trứng → làm tổ ấp trứng → đào hang, lót ổ ;

Từ con nhộng tự đi kiếm mồi → nuôi con bởi sữa diều, mớm mồi → nuôi con bởi sữa mẹ.

Xem thêm: Lời Bài Tình Ca Cho Em - Lời Bài Hát Dành Cho Em


Sự hoàn hảo dần các vẻ ngoài sinh sản thể hiện:Thụ tinh ngoài => thụ tinh trongĐẻ những trứng => đẻ ít trứng => đẻ conPhôi cải cách và phát triển có biến hóa thái => phát triển trực tiếp không tồn tại nhau thai => trở nên tân tiến trực tiếp tất cả nhau thaiCon nonn ko được nuôi dưỡng => co non được nuôi dưỡng bởi sữa chị em => được học tập tập mê thích nghi cùng với cuộc sốngCho ví dụ:

*

*


Sự tiến hóa hiệ tượng sinh sản hữu tính là:từ thụ tinh ngài -> thụ tinh trong;từ đẻ nhiều trứng ->đẻ con;từ phôi phát trển qua trở nên thái -> trực tiếp(ko có nhau thai) ->trực tiếp(có nhau thai);từ ko tất cả tập tính bảo đảm an toàn trứng ->làm tổ ấp trứng ->đào hang,lót ổ;từ con nhộng tự đi tìm kiếm mồi ->nuôi con bằng sữa diều,mớm mồi ->nuôi con bởi sữa mẹ.


Sự tiến hóa bề ngoài sinh sản hữu tính là:từ thụ tinh ngài -> thụ tinh trong;từ đẻ các trứng ->đẻ con;từ phôi phân phát trển qua thay đổi thái -> trực tiếp(ko gồm nhau thai) ->trực tiếp(có nhau thai);từ ko bao gồm tập tính đảm bảo an toàn trứng ->làm tổ ấp trứng ->đào hang,lót ổ;từ con nhộng tự đi tìm mồi ->nuôi con bằng sữa diều,mớm mồi ->nuôi con bởi sữa mẹ.


Sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính là:từ thụ tinh ngài -> thụ tinh trong;từ đẻ nhiều trứng ->đẻ con;từ phôi vạc trển qua biến hóa thái -> trực tiếp(ko tất cả nhau thai) ->trực tiếp(có nhau thai);từ ko gồm tập tính bảo vệ trứng ->làm tổ ấp trứng ->đào hang,lót ổ;từ con nhộng tự đi tìm mồi ->nuôi con bởi sữa diều,mớm mồi ->nuôi con bởi sữa mẹ.


Sự tiến hóa hiệ tượng sinh sản hữu tính là: trường đoản cú thụ tinh ngài→→thụ tinh trong; từ đẻ các trứng→→đẻ con; tự phôi phân phát trển qua vươn lên là thái→→trực tiếp (kh bao gồm nhau thai)→→trực tiếp (có nhau thai); từ bỏ ko có tập tính bảo đảm trứng→→làm tổ ấp trứng→→đào hang, lót ổ; từ ấu trùng tự đi tìm mồi→→nuôi con bằng sữa diều, mớm mồi→→nuôi con bởi sữa mẹ.


Sự tiến hóa vẻ ngoài sinh sản hữu tính là:từ thụ tinh ngài -> thụ tinh trong;từ đẻ nhiều trứng ->đẻ con;từ phôi phát trển qua biến thái -> trực tiếp(ko gồm nhau thai) ->trực tiếp(có nhau thai);từ ko gồm tập tính bảo vệ trứng ->làm tổ ấp trứng ->đào hang,lót ổ;từ ấu trùng tự đi tìm kiếm mồi ->nuôi con bằng sữa diều,mớm mồi ->nuôi con bằng sữa mẹ.


*

*

*

*

đề nghị nhiều tác dụng hơn với phầm mềm VietJack. Hỏi đáp miễn phí với gia sư. Thi online với hàng trăm bộ đề chuẩn.