... Ubnd THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO*************************************ĐỀ CHÍNH THỨCKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 MÔN TIẾNG ANH thời hạn làm bài: 180 phút ... Work.Perhaps the main thing to remember is that although it is important khổng lồ study hard, school life should also befun.Answers1. 2. 3. 4. 5.6. 7. 8. 9. 10. Đề thi HSG lớp 12 5 SECTION D: WRITINGI. ... Off-shore D. Coast line8. The topic ______ at yesterday’s meeting was of great importance. Đề thi HSG lớp 12 1 A. To lớn be discussed B. Khổng lồ have been discussed C. Discussed D. Having been discussed9....

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn tiếng anh cấp tỉnh


*

... GD&ĐT Tuyên quang quẻ Kì thi chọn học sinh tốt cấp tỉnh lớp 12 thpt Năm học 2007-2008 Đề xác nhận Môn thi: tiếng Anh Thời gian: 135 phút (Không kể thời hạn giao đề) Đề thi bao gồm 09 trang I. ... You overhear this man in a shop. He wants to lớn change some paint because A. He doesnt lượt thích the color.B. He thinks there is something wrong with it.C. He finds it makes him ill.2. This woman ... Medical students?7. This extract comes from a talk on the radio. Is this speaker describing A. A piece of music?B. A magnificent building?C. A formal garden?8. In this extract you can...
*

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 AN GIANG Năm học: 2 012 – 2013 Khoá ngày: 20/10/2 012 MÔN: TIẾNG ANH thời hạn làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH ... Sinh làm bài xích trên đề thi; Đề thi gồm 09 trang)ĐIỂM(BẰNG SỐ)ĐIỂM(BẰNG CHỮ)CHỮ KÝGK 1CHỮ KÝGK 2SỐ PHÁCH(Do CTHĐ chấm ghi)PART ONE: LISTENINGA. There are seven questions in this part. Listen ... RedundancyC. Put the verbs in brackets into the correct tense or khung (1m)a. This candidate (1. Look) ……… very promissing. Just think about his experience. He (2. Live)……… in Hong Kong, australia and...
*

... Ubnd TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 thpt CẤP TỈNH Khóa ngày 30 mon 10 năm 2007 Đề ... CẤP TỈNH Khóa ngày 30 mon 10 trong năm 2007 Đề chấp thuận Môn : ANH VĂN thời hạn làm bài: 180 phút ( không kể thời gian giao đề ) ( Đề gồm 5 trang ) PART I : LISTENING COMPREHENSION : ( 2 pts. ... Help them to transport the things khổng lồ their new home. Finally, the movers come. They carry the things carefully onto the lorry at the oto park. Then, they arrange the things neatly so that they...
*

... Giáo dục-đào tạo thành đề thi chọn học sinh xuất sắc tỉnh giấc -THCS tỉnh vượt thi n huế năm học 2004-2005 * * * Đề thi xác định Môn thi: tiếng anh lớp 9 (vòng 2)Ngày thi : 13 - 4 -2005 thời hạn : 120 phút ... End - 34 Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên tỉnh thái bình Đề thi chấp thuận Môn: giờ đồng hồ Anh thời gian làm bai 120 phút ko kể thời hạn giao đề (Đề thi bao gồm 03 trang)A.Ngữ âm I.Tìm một từ cơ mà phần gạch ốp ... Europe this summer that he plans to return as soon as he saves enough money. ______________________________________________________________________- THE end - 34 Đề thi tuyển sinh lớp 10...
*

... VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI Đề bằng lòng (đề có 8 trang)KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 11 trung học phổ thông Năm học tập 2010 -2011Môn: giờ đồng hồ Anh Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: ... A little D. Little9. The oto is ________ for one year. The garage will pay for any repair within this period.A. Promised B. Guaranteed C. Advised D. Attended10. She doesn’t get on well with ... Answers:1. 2. 3. 4. 5.6. 7. 8. 9. 10.11. 12. 13. 14. 15.16. 17. 18. 19. 20.Question II: Supply the correct tense of the verbs in brackets (2 points).1. At this time next week, they (1. Sit) _________...

Xem thêm:


... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9THCS THỊ XÃ PHÚ THỌ Môn: giờ đồng hồ Anh Đề chấp thuận Năm học: 2 012- 2013 (Đề có 7 trang) thời gian làm bài: 150 phút (không nói thời giangiao đề) Giám ... Most people make a19Sở Giáo dục và Đào chế tạo ra KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9-THCS TỈNH QUẢNG NGÃI **** HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH (Đề thi này bao gồm 05 trang, không nhắc tờ phách)I/ ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5Sở Giáo dục và Đào tạo nên KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9-THCS TỈNH QUẢNG NGÃI **** HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH LISTENING: mỗi câu đúng cho 0.2 điểm : 15...
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE _________________ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009-2010 Môn: TIẾNG ANH Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) lưu ... 10 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 thpt CẤP TỈNH BẾN TRE NĂM HỌC: 2009-2010 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian: 180 phút (không kể thời hạn phát đề) ĐÁP ÁN - HƯỚNG ... Kể thời hạn phát đề) lưu lại ý: - Đề thi gồm gồm 10 trang. -Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi. - sỹ tử viết câu vấn đáp vào đúng vị trí phương pháp trên bài bác thi. PART 1: LISTENING (3.5 pts)...
... ĐÀO TẠO TIỀN GIANGKỲ THI HỌC SINH GIỎI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN THỨ 16 TẠI TỈNH TIỀN GIANGĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 thời gian làm bài: 180 phút(Không kể thời hạn giao đề) Ngày thi: ... Day. -11-16.I think you’ve been overcharged, old son! (OFF) I think you’ve been ripped OFF, old son. 17.I think we should increase the pressure on her khổng lồ resign. (UP) I think we should ... 12. Terry has just insured her life. (OUT) Terry has just taken OUT insurance on her life. 13.In the over it was discovered that Joe was the thief. (OUT) It turned OUT that Joe was the thief....
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn phiên bản trong lòng mẹ hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong thời điểm dịp lễ tết điểm sáng chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài xích tập vật dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài bác cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài xích ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem đần độn van lop 8