Đề thi học tập kì 1 Sinh học tập 9 năm 2021 - 2022 có 4 đề kiểm tra unique cuối kì 1 gồm đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 9 môn sinh có đáp án


Đề thi Sinh học lớp 9 học tập kì một năm 2021


Ma trận đề thi học tập kì 1 Sinh học tập 9

Chủ đề

Biết

Hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Chương I- những thí nghiệm của Menden

ý nghĩa qui chính sách PLĐL

Trình bày đc phép lai phân tích

Làm được bài tập về lai phân tích

Làm được bài tập về lai 1 cặp tính trạng

2

0.8

1

0.4

1

0.4

1

1

4

1.6

1

1

Chương II – NST

Nêu

cặp NST tương đồng

và diễn biến NST

trong chu kì tế bào.

cơ chế khẳng định giới tính

Cấu trúc điển hình của NST

Vận dụng vào làm BT xác định số NST trong thừa trinh nguyên phân,

giảm phân

2

0.8

2

0.8

1

1

2

0.8

6

2.4

1

1

Chương III – ADN và Gen

Nêu chức năng của ARN

Theo NTBS

cơ chế tự sao ra mắt theo những nguyên tắc

Vận dụng tính số phân tử sau nhân đôi

1

0.4

1

2

2

0.8

2

0.8

5

2

1

2

Tổng

5

2

1

2

5

2

1

1

3

1.2

1

1

2

0.8

15

6

3

4

20

20

20

10

12

10

8

0

60

40


Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Sinh

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (6.0 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. người ta thực hiện phép lai so sánh nhằm:

a.Để minh bạch thể đồng hợp với thể dị hợpb.Để nâng cao hiệu quả laic.Để tìm kiếm ra các cá thể đồng hợp trội d. Để search ra các cá thể đồng phù hợp lặn

Câu 2. Ở chó, lông ngắn trội trọn vẹn so cùng với lông dài.

P : Lông ngắn thuần chủng x Lông dài, tác dụng ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây?

a.1 lông ngắn : 1 lông lâu năm b.Toàn lông lâu năm c. Toàn lông ngắnd. 3 lông ngắn : 1 lông dài

Câu 3. Sự trường đoản cú nhân đôi của NST diễn ra ở kì như thế nào của chu kì tế bào?

a. Kì saub.Kì đầu c.Kì giữad. Kì trung gian

Câu 4. Loài ruồi giấm tất cả 2n =8. Một tế bào của con ruồi giấm vẫn ở kì sau của bớt phân II. Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn trong các trường hợp sau:

a.8b.16 c.2 d.4

Câu 5. nhiều loại ARN như thế nào có công dụng vận đưa axítamin:

a. M ARNb. T ARNc. RARNd. Nuclêô

Câu 6.

Xem thêm: Khi Con Gái Con Trai Con Gái, Khi Con Trai Nằm Cạnh Con Gái

Khi mang lại cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được:

a.Toàn quả đỏ b.Toàn quả tiến thưởng c.Tỉ lệ 1 trái đỏ: 1 quả rubi d. Tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 trái vàng

Câu 7. Quá trình nguyên phân xẩy ra ở tế bào nào của khung hình :

a. Tế bào chế tạo b. Tế bào sinh dưỡngc. Tế bào trứng d. Tế bào tinh trùng


Câu 8. Con trẻ đồng sinh là:

a. Rất nhiều đứa trẻ cùng được sinh ra ở 1 lần sinhb. Hầu như đứa trẻ em được có mặt cùng trứngc. Phần đông đứa con trẻ được hình thành khác trứngd.Những đứa trẻ tất cả cùng một mẫu mã gen

Câu 9. Prôtêin triển khai được chức năng của mình chủ yếu ở các bậc kết cấu nào sau đây ?

a. Cấu trúc bậc 2 với bậc 3 b.Cấu trúc bậc 1c.Cấu trúc bậc 1và bậc 2 d. Cấu tạo bậc 3 và bậc 4

Câu 10. Nhiều loại ARN nào tiếp sau đây có tính năng truyền đạt thông tin di truyền.

a.ARN tin tức b ARN vận chuyểnc.ARN Ribôxôm d. Riboxom

Câu 11. Ở cà chua , tính trạng trái đỏ (A) trội hoàn toàn so với quả tiến thưởng (a) . Lúc lai so sánh thu được toàn quả đỏ . Cơ thể mang hình dáng hình trội sẽ sở hữu kiểu gen :

a.AA (quả đỏ ) b.Aa (quả đỏ ) c.aa ( quả rubi ) d.Cả AA và Aa

Câu 12. Một khả năng của NST vào vai trò rất đặc trưng trong sự dt là :

a. Biến đổi hình dạng b. Từ nhân đôic.Trao đổi hóa học d. Co doạng trong phân bào

Câu 13.Ở ruồi giấm 2n =8. Một tế bào con ruồi giấm đã ở kì sau của nguyên phân ,Số NST vào tế bào đó bằng bao nhiêu trong những trường vừa lòng sau :a. 16b. 4 c. 8 d. 32

Câu 14. Theo NTBS thì về mặt con số đơn phân thì trường đúng theo nào sau đó là đúng

a A + X + G = T + A + X b.A+T = G + X c. A=T , G = X d.A+ X= G + X

Câu 15. Mét ren cã sè l­îng Nucleotit lµ 6800. Sè chu kú xo¾n cña gene theo m« h×nh Watson-Cric lµ

A.3400B .340 C. 34 D. 3.4

Phần II. Từ luận (4.0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Một đoạn mARN sau:

Mạch mARN -A- U -A -X- A -X -U- G-

Hãy xác định trình trường đoản cú nucleotit bên trên đoạn ADN có mặt mạch mARN trên ?

Câu 2(1,0 điểm): kết cấu điển hình của NST được thể hiện rõ ràng nhất ở kì như thế nào của quá trình phân bào? tế bào tả cấu tạo đó.


Câu 4 (1,0 điểm): gia đình ông An ước ao có đàn chó nhỏ 100% là chó lông ngắn. Ông nên đem lai cặp cha mẹ như thế nào để có hiệu quả trên? hiểu được ở chó, tính trạng lông ngắn trội hoàn toàn so với tính trạng lông dài.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 9 môn Sinh

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (6.0 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,4đ

Câu123456789101112131415
Đáp ánACĐABABADADBÂCB

Phần II. Tự luận (4.0 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

1

1

1

2

- cấu trúc điển hình của NST được thể hiện rõ ràng nhất ở kì thân của quá trình phân bào

Cấu trúc của NST :

- từng NST nghỉ ngơi kỳ giữa gồm 2 cromatit tương đồng nhau gắn thêm với nhau ở chổ chính giữa động phân chia nó thành hai cánh.

Bài viết liên quan