Nhiều cả nhà mới tò mò về Phật pháp thường có thắc mắc không rõ chú đại bi là gì? chú đại bi giờ anh viết như thế nào? xuất xắc chú đại bi 5 biến, chú đại bi 7 biến là gì và các tải file chú đại bi pdf ngơi nghỉ đâu? từ bây giờ Hoa Đăng Đức Lương sẽ giải đáp và hỗ trợ cho các cả nhà những thông tin cần thiết đó ngay lập tức trong bài viết này. 

Chú đại bi là gì

*


Chú Đại Bi, hay Đại Bi trọng tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội triệu chứng của Đức tiệm Tự Tại người yêu Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài chú này còn có các tên thường gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán cầm cố Âm Đại Bi tâm Đà La Ni, Quảng Đại viên mãn Vô xấu hổ Đại Bi chổ chính giữa Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn tiệm Tự Tại nhân tình Tát Quảng Đại viên mãn Vô xấu hổ Đại Bi trung ương Đà La Ni, thanh mảnh Đà La Ni…
Theo gớm Đại Bi trung ương Đà La Ni, bài bác chú này được người thương tát Quán cầm cố Âm phát âm trước một cuộc Hội kiến của các Phật, nhân tình tát, những thần với vương. Cũng tương tự câu Om Mani Padme Hum rất thông dụng ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ biến cùng với phật Quán nạm Âm ở Đông Á, bài chú này thường được dùng để bảo đảm an toàn hoặc để làm thanh tịnh,quả báo phước đức của bạn trì tụng chú thật cần thiết nghĩ bàn!
Chân ngôn này được trích từ bỏ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán nắm Âm tình nhân Tát Quảng Ðại viên mãn Vô ngại ngùng Ðại Bi chổ chính giữa Ðà La Ni Kinh. Trong kinh ngài Quán thế Âm bồ Tát bạch Phật rằng: “Bạch đức cầm Tôn, con có chú Đại Bi chổ chính giữa đà ra ni, ni xin nói ra, vì mong mỏi cho bọn chúng sanh được an vui, được trừ toàn bộ bịnh, được sống lâu, được nhiều có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau tương đối đầy đủ tất cả phần đa chỗ muốn cầu. Cúi xin chũm Tôn trường đoản cú bi doãn hứa.”, rồi kế tiếp đọc Chú Đại Bi.

Bạn đang xem: Chú đại bi là gì


“Bồ tát thuyết chú xong, cõi khu đất sáu phen biến hóa động, trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác, mười phương chư Phật thảy hầu như vui mừng, thiên ma nước ngoài đạo sợ hãi dựng lông tóc. Toàn bộ chúng hội số đông được quả chứng.”
Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bác bỏ ra da, tình nhân đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án. Tát bàn ra phân phát duệ, số đát na đát tỏa.

Xem thêm: Phương Pháp Học Và Cách Làm Reading Ielts Hiệu Quả Tại Nhà, 9 Tips Học Ielts Reading Hiệu Quả


Nam mô na ra cẩn trì. Hế rị ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng. A thể dựng, tát bà tát nhiều na ma bà già. Ma phát đạt đậu, đát điệt tha. Án! a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người thương đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. Cu lô cu lô kiết mông. độ lô độ lô phân phát xà da đế, ma ha phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô sơn rô. Người thương đề dạ người tình đề dạ, bồ đà dạ tình nhân đà dạ, Di đế rị dạ, na ra cẩn trì. địa rị sắc đẹp ni na, bố dạ ma na. Ta bà ha. Tất đà dạ. Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ. Ta bà ha. Vớ đà du nghệ. Thất bàn ra dạ. Ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì. Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ. Ta bà ha. Trả kiết ra a vớ đà dạ. Ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, Ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn dà ra dạ. Ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ. Ta bà ha.
Nam tế bào hắc ra đát na đá ra dạ da, Nam mô a rị domain authority bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, Ta bà ha. Án tất điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha.
Mỗi câu trong bài xích chú tượng trưng với từng ý nghĩa sâu sắc và hình ảnh một vị Phật, bồ Tát, Tôn giả hoặc Thánh Thần vì chưng Đức quan Âm người yêu Tát hóa thân
Đây là bản dịch tiếng Việt tiến bộ từ văn phiên bản cổ điển của sử gia sử gia Lê Tự tin vui (Vn) với Lokesh Chandra (Ấn Độ):