Mô tả ngắn về Bắp rang bơ lớn tưởng - mini trên E3 Audio Miền Nam

Bắp khỗng lồ dee. Thì đó là lựa chọn tuyệt vời cho tín đồ ăn vặt. 1 chai tận nửa ký. 1 chai nhiều năm tận 53cm.