Các chủ đề về trường học luôn được đề cập khôn xiết nhiều, nhất là các môn học tiếng Anh. Vậy môn học nào được ưa thích nhất? nội dung bài viết này shop chúng tôi sẽ giúp bạn có giải pháp viết chia sẻ hay nhất với những cấu tạo thông dụng về môn học yêu dấu ở trường.

Bạn đang xem: Bài viết về môn học yêu thích bằng tiếng anh


Nội dung bài viết

2 tự vựng tiếng Anh về môn học3 bài mẫu về môn học yêu mến bằng giờ đồng hồ Anh3.1 1. Bài mẫu 1: Môn Toán3.2 2. Bài mẫu 2: Môn tiếng Anh

Cấu trúc phổ biến trong nội dung bài viết về môn học

My favourite subject is + : Môn học thương mến của tôi là…

I’m interested in/keen on/enjoy/like/love + : Tôi thích…

I’m into + : Tôi đam mê…

I + has/have + + + in my school: Tôi có môn học…

+ plays an important role in both education & daily life: … vào vai trò đặc biệt quan trọng trong cả giáo dục và cuộc sống hàng ngày.

+ is an important subject that I am really keen on: … là một trong môn học quan trọng mà tôi yêu thích.

*

Từ vựng giờ Anh về môn học

Môn học tập chính

Tiếng AnhPhiên âmDịch nghĩa 
Maths/mæθs/Toán học
Music/ˈmjuːzɪk/Âm nhạc
Art/ɑːrt/Mỹ thuật
English/’iɳgliʃ/Tiếng Anh
Spanish/’spæniʃ/Tiếng Tây Ban Nha
Geography/dʒiˈɒɡrəfi/Địa lí
History/ˈhɪstəri/Lịch sử
Science/saɪəns/Khoa học
Information Technology/ˌɪnfərˈmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi/Công nghệ thông tin
Physical EducationThể dục
Literature/ˈlɪtərətʃər/Văn học
Biology/baɪˈɒlədʒi/Sinh học
Physics/ˈfɪzɪks/Vật lý
Chemistry/ˈkemɪstri/Hóa học
Algebra/ˈældʒɪbrə/Đại số
Geometry/dʒiˈɑːmətri/Hình học
Civic EducationGiáo dục công dân
Informatics/ˌɪnfəˈmatɪks/Tin học
Technology/tɛkˈnɒlədʒi/Công nghệ
Politics/ˈpɒlɪtɪks/Chính trị học
Psychology/sʌɪˈkɒlədʒi/Tâm lý học
Craft/krɑːft/Thủ công
Astronomy/əˈstrɒnəmi/Thiên văn học
Economics/iːkəˈnɒmɪks/Kinh tế học
Social ScienceKhoa học xã hội
Philosophy/fɪˈlɒsəfi/Triết học
National Defense EducationGiáo dục quốc phòng

Môn học đại học

Sex education: giáo dục đào tạo giới tínhReligious studies: tôn giáo họcLaw: luậtBusiness studies: marketing học​Macroeconomics: kinh tế vĩ mô.Development economics: tài chính phát triển.Calculus: Toán cao cấp.Econometrics: kinh tế tài chính lượng.Public Economics: tài chính công cộng.Probability: Toán xác suất.Political economics of marxism & leninism: Kinh tế bao gồm trị Mác Lênin.Scientific socialism: nhà nghĩa xóm hội khoa học.Philosophy of marxism & Leninism: Triết học Mác Lênin.Introduction to lớn laws: quy định đại cương.Logics: lô ghích học.Foreign Investment: Đầu tứ quốc tế. 

Bài chủng loại về môn học thương yêu bằng tiếng Anh

1. Bài mẫu 1: Môn Toán

Bản giờ Anh

In many subjects, I really lượt thích Maths. Although this is a boring và difficult subject, I feel it useful for my life. I enjoy numbers, decimals, fractions & so much more. Maths helps me solve many problems such as time related matters, studying, buying goods, eating và drink, etc… It is a subject which is very logical. It doesn’t need much memorisation lượt thích the other subjects. In conclusion, Maths is a fun subject & I lượt thích it so much.

Bản dịch

Trong nhiều môn học, tôi thực sự ưng ý môn Toán. Khoác dù, nó là một trong những môn học rầu rĩ và cực nhọc nhưng tôi cảm giác nó bổ ích cho cuộc sống. Tôi say mê những bé số, số thập phân, phân số và không ít nữa. Toán học giúp tôi xử lý nhiều vấn đề như là những vấn đề liên quan liêu tới thời gian, học tập tập, mua đông đảo món đồ, đồ ăn và đồ uống,… Nó là một môn học cái mà cực kỳ lô – gích. Nó không cần vô số sự ghi lưu giữ như những môn học tập khác. Tóm lại, Toán học là 1 trong những môn học tập thú vị cùng tôi khôn xiết thích nó.

*
2. Bài mẫu 2: Môn giờ Anh

Bản giờ Anh

My favourite subject in my school is English. It is quite easy & enjoyable to lớn study it everyday. English plays important role in both education and daily life. There are many points to lớn enjoy it.

Xem thêm:

Firstly, English is an international language. It is popular & easy to lớn use. I can get a lot of information and news in the world. I can communicate with international friends by using English. Moreover, English documents are a more exact và original source of information.

Secondly, English is useful for my work. I have many opportunies. When I have good English skill, I can join international organizations and multi – national corporations. Besides, I can have a higher salary than the others with a same job.

To sum up, English is really necessary in our life. It is an interesting subject in my school và plays an important role in my future. I love English so much.

Bản dịch

Môn học thương mến ở trường của tớ là giờ Anh. Nó hơi dễ cùng thú vị để học mỗi ngày. Giờ Anh nhập vai trò đặc trưng trong cả giáo dục đào tạo và cuộc sống đời thường hàng ngày. Có nhiều điểm để thích thú nó.

Đầu tiên, giờ đồng hồ Anh là một trong ngôn ngữ quốc tế. Nó phổ biến và tiện lợi sử dụng. Tôi gồm thể tiếp nhận được nhiều thông tin và thông tin trên nắm giới. Tôi hoàn toàn có thể giao tiếp cùng những người dân bạn quốc tế bằng cách sử dụng giờ đồng hồ Anh. Rộng thế, gần như tài liệu giờ đồng hồ Anh là mối cung cấp thông tin đúng mực và nguyên bản.

Thứ hai, giờ Anh hữu ích cho các bước của tôi. Tôi có tương đối nhiều cơ hội. Khi tôi có tài năng tiếng Anh tốt, tôi có thể tham gia vào những tổ chức thế giới và những tập đoàn nhiều quốc gia. Bên cạnh đó, Tôi rất có thể nhận được mức lương cao hơn so với những người làm công việc tương tự.

Cuối cùng, tiếng Anh thực sự quan trọng cho cuộc sống của bọn chúng ta. Nó là một môn học thú vị ở trường và đóng vai trò quan trọng với tương lai của tôi. Tôi yêu giờ đồng hồ Anh vô cùng nhiều.