Tình Yêu, Tính Cách, Sự Nghiệp Cung Bạch Dương Hôm Nay, Tình Yêu, Tính Cách, Sự Nghiệp Cung Bạch Dương

Bạch Dương (21/3 - 20/4) hôm nayKim Ngưu (21/4 - 20/5) hôm naySong Tử (21/5 - 21/6) hôm nayCự Giải (22/6 - 22/7) hôm naySư Tử (23/7 - 22/8) hôm nayXử phụ nữ (23/8 - 22/9) hôm nayThiên Bình (23/9 - 23/10) hôm nayBọ Cạp (24/10 - 22/11) hôm nayNhân Mã (23/11 - 21/12) hôm nayMa Kết (22/12 - 19/1) hôm nayBảo Bình (20/1 - 18/2) hôm naySong Ngư (19/2 - 20/3) hôm nay

Bạn đang xem: Cung bạch dương hôm nay

*


Xem thêm:

Nếu quý bạn ngần ngừ mình trực thuộc cung hoàng đạo làm sao thì rất có thể xem ngày sinh của bản thân mình thuộc ngày nào để đối chiếu với bảng sau để hiểu rằng cung hoàng đạo của minh.


Cung Bạch Dương hôm nayBạch Dương sinh từ thời điểm ngày 21/03 cho đến khi kết thúc ngày 20/04
Cung Kim Ngưu hôm nayKim Ngưu sinh từ ngày 21/4 đến khi xong ngày 20/5
Cung tuy vậy Tử hôm naySong Tử sinh từ ngày 21/5 cho đến khi hết ngày 21/6
Cung Cự Giải hôm nayCự Giải sinh từ thời điểm ngày 22/6 đến khi xong ngày 22/7
Cung Sư Tử hôm naySư Tử sinh từ thời điểm ngày 23/7 đến hết ngày 22/8
Cung Xử cô gái hôm nayXử phái nữ sinh từ ngày 23/8 đến khi kết thúc ngày 22/9
Cung Thiên Bình hôm nayThiên Bình sinh từ thời điểm ngày 23/9 cho đến khi hết ngày 23/10
Cung Bọ Cạp hôm nayBọ Cạp sinh từ ngày 24/10 cho đến khi xong ngày 22/11
Cung Nhân Mã hôm nayNhân Mã sinh từ ngày 23/11 đến khi kết thúc ngày 21/12
Cung Ma Kết hôm nayMa Kết sinh từ thời điểm ngày 22/12 đến hết ngày 19/1
Cung Bảo Bình hôm nayBảo Bình sinh từ ngày 20/1 đến khi xong ngày 18/2
Cung tuy nhiên Ngư hôm naySong Ngư sinh từ ngày 19/2 đến khi hết ngày 20/3

Tra cứu bạn thuộc cung hoàng đạo nào trong 12 cung hoàng đạo theo ngày tháng sinh

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tử Vi Số Mệnh cảm ơn quý độc giả đã luôn theo dõi nội dung bài viết trên trang web (intlschool.edu.vn) của bọn chúng tôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x