Dù Nobita Và Shizuka Tắm Chung

'Ai cũng biết Shizuka (Xuka) là đứa trẻ sạch sẽ, không nhất thiết phải trưng ra cảnh đi rửa mặt đâu', cư dân mạng Nhật bảo thế.


Doraemon (hay u0110u00f4ru00eamon) lu00e0 bu1ed9 truyu1ec7n tranh Nhu1eadt Bu1ea3n kinh u0111iu1ec3n, do Fujiko Fujio (bu00fat danh phổ biến cu1ee7a 2 hu1ecda su0129 manga Fujimoto Hiroshi vu00e0 Abiko Motoo) su00e1ng tu00e1c tu1eeb nu0103m 1969.Hu00e0nh tru00ecnh phiu00eau lu01b0u cu1ee7a mu00e8o mu00e1y Doraemon u0111u1ebfn tu1eeb thu1ebf ku1ef7 21, su00e1t cu00e1nh bu00ean cu1eadu bu00e9 lu1edbp 5 vu1ee5ng vu1ec1 Nobi Nobita u0111u00e3 khiu1ebfn nhiu1ec1u thu1ebf hu1ec7 say mu00ea. Tu1eeb nguyu00ean tu00e1c manga (truyu1ec7n tranh), Doraemon u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c chuyu1ec3n thu1ec3 thu00e0nh anime (hou1ea1t hu00ecnh), tru00f2 chu01a1i u0111iu1ec7n tu1eed, u0111u1ed3 chu01a1i... Vu00e0 cu00f3 su1ee9c lan tu1ecfa tu00edch cu1ef1c tru00ean tou00e0n thu1ebf giu1edbi.Lu00e0 quu00ea hu01b0u01a1ng cu1ee7a Doraemon, ru00f5 ru00e0ng nhiu1ec1u thu1ebf hu1ec7 ngu01b0u1eddi Nhu1eadt cu0169ng say mu00ea hu00e0nh tru00ecnh cu1ee7a mu00e8o mu00e1y vu00e0 nhu00f3m bu1ea1n. Tuy nhiu00ean, khu00f4ng vu00ec thu1ebf mu00e0 Doraemon khu00f4ng cu00f3 yu1ebfu tu1ed1 gu00e2y tranh cu00e3i.Trong Doraemon, cu00f3 1 đưa ra tiu1ebft xuu1ea5t hiu1ec7n ru1ea5t nhiu1ec1u, thu1eadm chu00ed tru1edf thu00e0nh u0111u1eb7c tru01b0ng cu1ee7a Nobita: Liu00ean tu1ee5c gu1eb7p mu1eb7t Shizuka trong lu00fac tu1eafm, khu00f4ng u0111u1ee9ng tu1eafm thu00ec nu1eb1m vào bu1ed3n.

Bạn đang xem: Nobita và shizuka tắm chung

Phu1ee5 huynh Nhu1eadt ku00eau gu1ecdi ku00fd tu00ean phu1ea3n u0111u1ed1i cu1ea3nh Xuka tu1eafm trong phim hou1ea1t hu00ecnh u0110u00f4-ru00ea-mon 0Mu1ed9t su1ed1 u0111u1ed9c giu1ea3 trung thu00e0nh cu1ee7a manga (truyu1ec7n tranh) vu00e0 anime (hou1ea1t hu00ecnh) Doraemon cu00f2n thu1ed1ng ku00ea ra bé su1ed1 khu1ee7ng: Nobita vu00e0 nhu1eefng ngu01b0u1eddi bu1ea1n u0111u00e3 chu1ea1m mu1eb7t Shizuka vào tu00ecnh tru1ea1ng thiu1ebfu vu1ea3i khou1ea3ng hu01a1n 1000 lu1ea7n!.Vu00e0 mu1ed7i lu1ea7n nhu01b0 thu1ebf, Nobita lu1ea1i bu1ed1i ru1ed1i, xu1ea5u hu1ed5 vu00e0 sau u0111u00f3 lu00e0 tu00ecnh huu1ed1ng hu00e0i hu01b0u1edbc kiu1ec3u bu1ecb hu1eaft nu01b0u1edbc nu00f3ng, u0111u1ecf mu1eb7t... Bu00ean cu1ea1nh su1ef1 ngu00e1o ngu01a1 cu1ee7a cu1eadu nhu00f3c tiu1ec3u hu1ecdc, du01b0u1eddng nhu01b0 nhu1eefng cu1ea3nh Shizuka u0111ang tu1eafm u0111u00e3 bu1ecb lu1ea1m du1ee5ng, nhiu1ec1u khi chu1eb3ng cu1ea7n thiu1ebft đến cu1ed1t truyu1ec7n.Phu1ee5 huynh Nhu1eadt ku00eau gu1ecdi ku00fd tu00ean phu1ea3n u0111u1ed1i cu1ea3nh Xuka tu1eafm trong phim hou1ea1t hu00ecnh u0110u00f4-ru00ea-mon 1Bu00ean cu1ea1nh u0111u00f3, nhiu1ec1u phu1ee5 huynh Nhu1eadt Bu1ea3n du00f9 lu1edbn lu00ean cu00f9ng Doraemon nhu01b0ng cu0169ng cu1ea3m thu1ea5y yu1ebfu tu1ed1 nu00e0y khu00f4ng phu00f9 hu1ee3p vu1edbi tru1ebb con, tu00f3m lu1ea1i lu00e0 khu00f4ng cu1ea7n thiu1ebft.Do u0111u00f3, mu1ed9t bu1ed9 phu1eadn khu00f4ng nhu1ecf du00e2n mu1ea1ng Nhu1eadt u0111u00e3 ku00e9o nhau lu00ean Change.org (website lu1ea5y chu1eef ku00ed su1ed1 hu00f4 hu00e0o cố kỉnh u0111u1ed5i u0111iu1ec1u gu00ec u0111u00f3 nhu01b0ng thu01b0u1eddng chu1eb3ng ra u0111u00e2u vu00e0o u0111u00e2u), yu00eau cu1ea7u nhu00e0 su1ea3n xuu1ea5t hou1ea1t hu00ecnh Doraemon cu1eaft hu1ebft nhu1eefng cu1ea3nh Shizuka tu1eafm ru1eeda.Mu1ecdi thu1ee9 diu1ec5n ra tu1eeb hu00f4m 3/12, ngu01b0u1eddi u0111u1ea7u tu00eau u0111u01b0u1ee3c cho lu00e0 Midorino Mushima. Lu00fd vì nhu01b0 sau:Chu00fang tu00f4i lu00e0 nhu1eefng u0111u1ee9a tru1ebb lu1edbn lu00ean cu00f9ng Doraemon vu00e0 hiu1ec7n cu0169ng cho con mu00ecnh coi Doraemon.Nhu1edd Doraemon, chu00fang tu00f4i thu1ea5u hiu1ec3u thu1ebf nu00e0o lu00e0 tu00ecnh bu1ea1n vu00e0 su1ef1 can u0111u1ea3m, lu0169 tru1ebb bu00e2y giu1edd cu0169ng cu1ea7n u0111u01b0u1ee3c du1ea1y u0111iu1ec1u u0111u00f3.Tuy nhiu00ean, cu00f3 ru1ea5t nhiu1ec1u cu1ea3nh Nobita bu1eaft gu1eb7p Shizuka u0111ang tu1eafm.

Xem thêm:

Hu00e0nh u0111u1ed9ng nhu00ecn ngu00f3 ai u0111u00f3 tu1eafm ru1eeda bu1ecb coi lu00e0 quu1ea5y ru1ed1i tu00ecnh du1ee5c. Nhu1eefng phu00e2n cu1ea3nh nu00e0y cu00f3 thu1ec3 khu01a1i lu1ea1i nu1ed7i u0111au cu1ee7a nhu1eefng nu1ea1n nhu00e2n bu1ecb tu1ea5n cu00f4ng/quu1ea5y ru1ed1i tu00ecnh du1ee5c.Lu00e0 tu00e1c phu1ea9m cu00f3 su1ee9c u1ea3nh hu01b0u1edfng lu1edbn, chu00fang tu00f4i cho ru1eb1ng Doraemon nu00ean u0111i u0111u1ea7u vào viu1ec7c mu1eabn cu1ea3m hu01a1n vu1edbi quu1ea5y ru1ed1i tu00ecnh du1ee5c. Vày u0111u00f3, chu00fang tu00f4i yu00eau cu1ea7u 5 u0111iu1ec1u sau:1. Lou1ea1i bu1ecf cu1ea3nh bu1eaft gu1eb7p Shizuka tu1eafm trong nhu1eefng su00e1ng tu00e1c mu1edbi2. Lou1ea1i bu1ecf nhu1eefng cu1ea3nh cu00f3 nhu00e2n vu1eadt nu1eef khu1ecfa thu00e2n, bao gu1ed3m Shizuka3. Lou1ea1i bu1ecf triu1ec7t u0111u1ec3 cu1ea3nh nhu00ecn tru1ed9m Shizuka tu1eafm khi phu00e1t su00f3ng Doraemon tru00ean truyu1ec1n hu00ecnh4. Nhu1eefng u0111ou1ea1n khu00f4ng thu1ec3 cu1eaft vu00ec lu00e0m u1ea3nh hu01b0u1edfng nu1ed9i dung, hu00e3y chu00fa thu00edch ru1eb1ng nhu00ecn tru1ed9m ngu01b0u1eddi khu00e1c tu1eafm lu00e0 vi phu1ea1m phu00e1p luu1eadt5. Lou1ea1i bu1ecf nhu1eefng cu1ea3nh với tu00ednh quu1ea5y ru1ed1i tu00ecnh du1ee5c tu01b0u01a1ng tu1ef1 nhu01b0 hu1edf quu1ea7n lu00f3t, nhu00ecn du01b0u1edbi vu00e1yu0110u1ebfn thu1eddi u0111iu1ec3m hiu1ec7n tu1ea1i, cuu1ed9c ku00eau gu1ecdi u0111u00e3 cu00f3 gu1ea7n 1000 ngu01b0u1eddi tham gia, mu1ee5c tiu00eau cuu1ed1i cu00f9ng lu00e0 5000 chu1eef ku00fd.Tuy nhiu00ean, nhu1eefng ngu01b0u1eddi khu00f4ng u1ee7ng hu1ed9 lu00ean Twitter bu1ea3o nu1ebfu vu1eady hu00e3y cu1eaft luu00f4n cu1ea3 nhu1eefng cu1ea3nh mu00e1u me vào phim kinh du1ecb/hu00e0nh u0111u1ed9ng vu00ec u0111u00e1ng su1ee3 hu01a1n viu1ec7c u0111i tu1eafm nhiu1ec1u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.