Dđiểm Chuẩn Bách Khoa 2016, Điểm Chuẩn Đh Bách Khoa Hà Nội Năm 2016

Mã đội ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn1

Tiêu chí phụ (môn Toán)2

KT11

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

8.42

8.5

KT12

Kỹ thuật cơ khí (cơ khí sản xuất và cơ khí hễ lực); Kỹ thuật hàng không; kỹ thuật tàu thủy

8

7.5

KT13

Kỹ thuật nhiệt

7.65

8.25

KT14

Kỹ thuật vật dụng liệu; Kỹ thuật vật tư kim loại

7.66

8.25

CN1

Công nghệ chế tạo máy; technology kỹ thuật cơ điện tử; technology kỹ thuật ô tô

8.05

7.5

KT21

Kỹ thuật năng lượng điện tử-truyền thông

8.3

7.75

KT22

Kỹ thuật vật dụng tính; media và mạng sản phẩm tính; công nghệ máy tính; nghệ thuật phần mềm; khối hệ thống thông tin; công nghệ thông tin

8.82

8.5

KT23

Toán-Tin; khối hệ thống thông tin quản ngại lý

8.03

8

KT24

Kỹ thuật Điện-điện tử; kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa

8.53

8.5

CN2

Công nghệ KT Điều khiển và tự động hóa hóa; công nghệ KT Điện tử-truyền thông; công nghệ KT Điện-điện tử; công nghệ thông tin

8.32

7.75

KT31

Công nghệ sinh học; nghệ thuật sinh học; nghệ thuật hóa học; technology thực phẩm; chuyên môn môi trường

7.93

8.5

KT32

Hóa học (cử nhân)

7.75

8

KT33

Kỹ thuật in cùng truyền thông

7.72

8.5

CN3

Công nghệ thực phẩm

7.92

8

KT41

Kỹ thuật dệt; công nghệ may; technology da giầy

7.73

7.5

KT42

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (cử nhân)

7.11

7.25

KT51

Vật lý kỹ thuật

7.62

7

KT52

Kỹ thuật phân tử nhân

7.75

8

KQ1

Kinh tế công nghiệp; thống trị công nghiệp

7.47

7.5

KQ2

Quản trị khiếp doanh

7.73

7.5

KQ3

Kế toán; Tài chính-Ngân hàng

7.73

7.5

TA1

Tiếng Anh khkt và công nghệ

7.48

6.5

TA2

Tiếng Anh bài bản quốc tế

7.29

6.75

TT1

Chương trình tiên tiến và phát triển ngành Điện-Điện tử

7.55

7.5

TT2

Chương trình tiên tiến và phát triển ngành Cơ Điện tử

7.58

7.5

TT3

Chương trình tiên tiến và phát triển ngành khoa học và Kỹ thuật trang bị liệu

7.98

7.75

TT4

Chương trình tiên tiến và phát triển ngành chuyên môn Y sinh

7.61

7

TT5

Chương trình tiên tiến công nghệ thông tin Việt-Nhật; chương trình tiên tiến technology thông tin ICT

7.53

7.75

QT11

Cơ năng lượng điện tử - NUT (ĐH Nagaoka - Nhật Bản)

7.5

7

QT12

Điện tử -Viễn thông – LUH (ĐH Leibniz Hannover - Đức)

7.28

7.25

QT13

Hệ thống tin tức – G.INP (ĐH Grenoble – Pháp)

7

7

QT14

Công nghệ tin tức – LTU (ĐH La Trobe – Úc)

7.52

8.25

QT15

Kỹ thuật phần mềm – VUW IT (ĐH Victoria - New Zealand)

6.58

6.75

QT21

Quản trị sale - VUW (ĐH Victoria - New Zealand)

6.7

6.5

QT31

Quản trị kinh doanh – TROY tía (ĐH Troy - Hoa Kỳ)

6.5

6.75

QT32

Khoa học máy vi tính – TROY - IT (ĐH Troy - Hoa Kỳ)

6.7

7

QT33

Quản trị sale - UPMF (ĐH Pierre Mendes France – Pháp)

6.52

4.5

QT41

Quản lý công nghiệp chăm ngành Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp (Industrial System Engineering)

6.53

6.25

Ghi chú:

1/Công thức tính điểm xét(ĐX) cùng điểm chuẩn:

a/ Đối với những nhóm ngành không tồn tại môn chính:

*

b/ Đối với các nhóm ngành có môn chính:

*

2/Tiêu chí phụ:Những em có điểm xét đúng bằng điểm chuẩn thì phải gồm điểm môn Toán được điểm theo tiêu chuẩn phụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.