Viết liên tục các chữ số từ 1 đến 999, ta được số tự nhiên A.a) Số A bao gồm bao nhiêu chữ số ?b) Tính tổng các chữ số của số A ?


b) biện pháp 1 : mang sử ta viết số B là các số tự nhiên và thoải mái từ 000 mang đến 999 (mỗi số phần đông viết bởi ba chữ số), cầm cố thì tổng các chữ số của B cũng bởi tổng những chữ số của A.

Bạn đang xem: Viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 100 ta được số có chữ số


chữ ủ ũngằổngcá hsố ủaB 300= 0 (hữ)mỗiữố tn ucóặ : =0 ần.Tgcá chữ ủ B(vcũng à của) + 2+. .30 0 =130.Cch 2: t từ bỏ ên ừ n99 0, , , .,99 ()Tổnc chữsố ủay(1ch àn hữ số A.y ( ồm10s.Ghép1000 sốn thnh0 :0 và99 1 98;2 99; .ổ qt à-Ở icặp hép 99-aởit(hơn , àn cụ, htrđhôn nđóổ h củ 99 aộnvi ổncc hữ a a btổáccữốcủ 99 tứ2.Tổng ữsố của dãy(1)tc ltổn h ca A7.0 10.)T1đn c9 sốgồ 1.9 9 s).T0 cho c90 ,ồ:= 80 (hố.ừ 100đế ó0 , có 3.07ữ s Acó :+0 +2700 288 chữs.b)ách2 sử a t s cácsố ựêừ 00 đn99 mỗ đuitbởba hữsố), tn những sốcaBc bng t ccữ c A. Có: .10 300c số, ch sừ 0 đế 9đề mt :3000 10 30(l)ổn csốca à l A:(0+1 ..+ 9)0 =45.30 50á Xédãy nhit 0đế 9:12.. 98, 991.g ác c dã ) ínhl tổgcác ccủa Dã1)g 00 ố àyà 50 cặp 9;và9 và7.. Tnguá : av 999 a.mỗ ,p trừ9 mỗ cộ àng đvịhghcàng ăm)ều kghớ, bởi tng cáccữ sốa9 - cg ớtg ácsốcủằng ng c h s a9,c bằng 7các ch , ứà gcác cữsốủ: 250=350
*
-12

Các bài liên quan


*
Gửi
*
Trả lời

a) Viết liên tiếp các số hạng của hàng số thoải mái và tự nhiên từ 1 cho 100 tạo ra thành một số trong những A. Tính tổng các chữ số của A.b) Cũng hỏi như trên nếu như viết từ 1 đến 1000000.


Chủ đề:Học toán lớp 6Số học tập lớp 6Chuyên đề - hàng số tự nhiên viết theo quy vẻ ngoài (lớp 6)


1 câu trả lời
Nhận trả lời

Được cảm ơn do maket27122004, Nguyễn Đinh Ngọc Anh, cùng 1 fan khác

a) Ta bổ sung thêm số 0 vào vị trí trước tiên của dãy số (không làm hiệu quả bị cố kỉnh đổi). Tạm không xét số 100. Từ bỏ 0 mang lại 99 tất cả 100 số, ghép thành 50 cặp : 0 cùng 99, 1 và 98, 2 cùng 97, ... Mỗi cặp bao gồm tổng những chữ số bởi 18. Tổng những chữ số ...

Xem thêm: Phân Tích Bài Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga Và Nói, Phân Tích Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga


Bạn nên đăng nhập để thấy được nội dung này!

Đăng nhậpĐăng ký
:.)ás000.)T sun h vào vị tầtin ca y khôg mế qả ịtay ổiTạm hưaxt s00. T0ế 0s, gh thnh0 : v9 1 à 9 7 .. Mỗcặp cóổncác ố bgTổncác ch ố a50c ằ 18 = 91= 0. Thê s 0 có tổn cá chsg1.áp 901b Đp ố : 27001
*
-3

Các bài liên quan


*
Gửi
*
Trả lời

Cách giải sản phẩm công nghệ nhất

*
Các cách để giải vấn đề về số từ nhiên

Bước máy nhất

Ta viết những số tự nhiên từ 1 mang đến 9 thì suy ra số 9 xuất hiện thêm một lần duy nhất chính là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bước máy hai

Ta viết tiếp các số tự nhiên từ 10 cho 19 thì tha thu được kết quả số 9 cũng chỉ lộ diện một lần là: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 , 19

Bước thứ ba

Tương tự như bước một và hai, ta tiếp tục viết tiếp các số tự nhiên và thoải mái từ đôi mươi đến 89 thì ta thấy số 9 lộ diện bảy lần là: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,…38, 39,… 48, 49,…58, 59,…68, 69,…78, 79,..88, 89

Bước sản phẩm tư

Các số tự nhiên và thoải mái từ 90 cho 99 là trường hợp đặc biệt vì số nào cũng đều có sự xuất hiện thêm của số 9, ta có tất cả 11 chữ số trong hàng số này kia là: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Đến đây chúng ta có thấy điều gì không giống không, đó là đếm đi đếm lại từng nào lần thì cũng vẫn có 10 số 9, vậy sao lại ghi bao gồm 11 số nhỉ? thiệt sự thì có đến 11 lần chữ số 9 lộ diện trong dãy, vị trong chín số đầu mỗi một số trong những sẽ có một số 9 kèm theo còn chữ số 99 thì gồm tận hai chữ số 9 đề nghị cộng lại ta đã thấy số 9 xuất hiện 11 lần.

Từ đó ta rút ra được kết luận: cách một có 1 lần + cách hai có 1 lần + bước ba có 7 lần + bước bốn có 11 lần = 20 lần xuất hiện của chữ số 9. Nói nắm lại, khi viết ngay thức thì nhau những số tự nhiên và thoải mái từ 1 đến 99 thì chữ số 9 lộ diện 20 lần.