sol re sol re2 re2sol re sol do2 do2sol re sol re2 re2 do2 re2 sibla re fa sol sol

sol re sol re2 re2sol re sol do2 do2sol re sol re2 re2 do2 re2 sibla re fa sol sol

re2 sol re2 sol2 sol2fa2 re2 sol fa2 sol2 fa2 re2re2 sol re2 sol2 sol2 re2 do2 do2re2 sol sib do2 do2

re2 sol re2 sol2 sol2fa2 re2 sol fa2 sol2 fa2 re2re2 sol re2 sol2 sol2 re2 do2 sibla re fa sol sol

re sol re2 re2, re sol do2 sib, re fa sol la sol solsib do2 re2 sol re2 sol2 sol2fa2 re2 sol fa2 sol2 fa2 re2re2 sol re2 sol2 sol2 re2 do2 do2re2 sol sib do2 do2

re2 sol re2 sol2 sol2fa2 re2 sol fa2 sol2 fa2 re2re2 sol re2 sol2 sol2 re2 do2 sibla re fa sol sol

fa2 sol2 sol2, fa2 sol2 fa2 sol2 re2fa2 sol2 sol2, sol re2 fa2 re2 do2 do2sol sib do2 re2, sol sib do2 re2, sol2 fa2 sol2 sol, re2 do2 re2re2 sol sib do2 re2, sol2 fa2 sol2 sol, sib do2 do2

re2 do2 re2 sol, sol2 fa2 sol2 re2sol2 re2 re2 do2 do2 sol sibre2 do2 re2 la fa solfa sol la re fa sol solfa sol la re fa sol sol

sol re sol re2 re2sol re sol do2 do2sol re sol re2 re2 do2 re2 sibla re fa sol sol

sol re sol re2 re2sol re sol do2 do2sol re sol re2 re2 do2 re2 sibla re fa sol solfa sol la re fa sol solfa sol la re fa sol sol

Cảm Âm trường Tương tư | Hòa Tấu

Tên bài xích hát : ngôi trường tương tưSáng tác : Hòa tấuCảm âm trường tương tứ : Trung Sáo

Intro

do re fa, sol la do2 fa2 re2 la do2fa2 mi2 re2, do2 la re2 do2 fa solsol do2 la, sol la sol fa sol redo re fa sol, la sol do2 la sol fa

Verse

do re fa, sol la do2 fa2 re2 la do2re2 fa2 re2, re2 do2 la re2 do2 fa solsol do2 la, sol la sol, fa sol redo re fa sol la sol, fa sol do2 la sol

do re fa, sol la do2 fa2 re2 la do2re2 fa2 re2, re2 do2 la re2 do2 fa solsol do2 la, sol la sol, fa sol redo re fa sol la do2 la sol fa re vì fa

Chorus

la do2 re2 fa2, re2 do2 la do2 re2 lare2 do2 la sol, la sol re fa sol lala do2 re2 fa2, re2 fa2, sol2 fa2 re2 re2re2 fa2 la2 sol2 fa2 re2, fa2 la re2 do2

do re fa, sol la do2 fa2 re2 la do2fa2 mi2 re2, re2 do2 la re2 do2 fa solsol do2 la, sol la sol fa sol redo re fa sol, la sol do2 la sol fa

do2 re2 fa2, re2 do2 la do2 re2 lare2 do2 la sol, la sol re fa sol lado2 re2 fa2, re2 do2 la do2 fa2 re2re2 (fa2)la2 sol2, fa2 re2 fa2 la2 la re2 do2

Verse 2

do re fa, sol la do2 fa2 re2 la do2re2 fa2 re2, re2 do2 la re2 do2 fa solsol do2 la, sol la sol, fa sol redo re fa sol la sol, fa sol do2 la sol

do re fa, sol la do2 fa2 re2 la do2re2 fa2 re2, re2 do2 la re2 do2 fa solsol do2 la, sol la sol, fa sol redo re fa sol la do2 la sol fa re bởi fa

Chorus 2

la do2 re2 fa2, re2 do2 la do2 re2 lare2 do2 la sol, la sol re fa sol lala do2 re2 fa2, re2 fa2, sol2 fa2 re2 re2re2 fa2 la2 sol2 fa2 re2, fa2 la re2 do2

do re fa, sol la do2 fa2 re2 la do2fa2 mi2 re2, re2 do2 la re2 do2 fa solsol do2 la, sol la sol fa sol redo re fa sol, la sol do2 la sol fa

do2 re2 fa2, re2 do2 la do2 re2 lare2 do2 la sol, la sol do2 la sol fa

Top 10 cảm âm nhạc hoa được kiếm tìm kiếm nhiều nhất T1/2022 cùng với cảm âm trường tương tứ mà Sáo Trúc Hoa Long vừa phân chia sẻ, chúc chúng ta yêu sáo tập tành thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” ví như thấy cảm âm share là tốt, còn không hãy coment cho shop chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé!