Xem giải thuật sách "Chân trời sáng tạo"
*
Bài 10. Số nguyên tố. đúng theo số. Phân tích một số ra quá số thành phần

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 15 phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Xem lời giải sách "Cánh diều"
*
Bài 11. Phân tích một số ra quá số thành phần
triết lý phân tích một vài ra quá số thành phần

Phân tích một số trong những tự nhiên to hơn 1 ra thừa số yếu tắc là viết sô đó dưới dạng một

Xem chi tiết


Trả lời thắc mắc Bài 15 trang 50 Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 15 trang 50 Toán 6 Tập 1 . Phân tích số 420 ra thừa số nguyên tố

Xem lời giải


bài xích 125 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 125 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Phân tích những số sau ra vượt số nguyên tố:

Xem giải mã


bài xích 126 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 126 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. An phân tích những số 120, 306, 567 ra vượt số nguyên tố như sau...

Xem giải thuật


bài bác 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Phân tích các số sau ra thừa số yếu tắc rồi cho biết mỗi số đó phân chia hết cho

Xem lời giải


bài 129 trang 50 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 129 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Mang lại số a = 5 . 13. Hãy viết tất cả các mong của a.

Xem lời giải


bài 130 trang 50 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 130 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Phân tích những số sau ra quá số yếu tắc rồi kiếm tìm tập hợp những ước của từng số:

Xem giải mã


bài xích 131 trang 50 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 131 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Tích của hai số tự nhiên bằng 42. Tìm kiếm mỗi số

Xem giải thuật


bài xích 132 trang 50 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 132 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Tâm gồm 28 viên bi. Tâm mong muốn xếp số bi đó vào tứi làm sao cho số bi

Xem giải thuật


bài xích 133 trang 51 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 133 trang 51 SGK Toán 6 tập 1. So với số 111 ra quá số yếu tố rồi

Xem lời giải


Xem thêm: Cho Acc Truy Kích Vip Miễn Phí, Mới Nhất Có Ak, M4A1 Legend

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - bài bác 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài bác 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài xích 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài bác 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài xích 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài xích 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài xích 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 6 - bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - bài bác 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 7 - bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 7 - bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


*
*

*

*
*

*
*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép intlschool.edu.vn gửi các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.