Trả lời câu hỏi 2 bài bác 6 trang 51 Toán 9 Tập 2 . A) Phương trình (2x^2 – 5x + 3 = 0) có những hệ số (a = 2; b = -5; c = 3). Bài bác 6. Hệ thức Vi-ét cùng ứng dụng

*

Cho phương trình (2x^2 – 5x + 3 = 0.)

a) xác minh các hệ số (a, b, c) rồi tính (a + b + c.)

b) chứng minh rằng ( x_1 = 1) là một trong những nghiệm của phương trình.

Bạn đang xem: Toán 9 bài 6 hệ thức viét và ứng dụng

c) sử dụng định lý Vi-ét để tìm (x_2.)

a) Phương trình bậc hai (ax^2+bx+c=0) có những hệ số (a;b;c), từ kia tính tổng (a+b+c.)

b) cố (x=1) vào phương trình đang cho, trường hợp ta được một đẳng thức đúng thì (x_1=1) là một trong những nghiệm của phương trình.

c) thực hiện hệ thức Vi-et: (x_1.x_2=dfracca) để tính (x_2.)

*
Quảng cáo

a) Phương trình (2x^2 – 5x + 3 = 0) có những hệ số (a = 2; b = -5; c = 3)

( Rightarrow a + b + c = 2 – 5 + 3 = 0)

b) thay (x = 1) vào phương trình ta được:

(2.1^2 – 5.1 + 3 = 0 Leftrightarrow 0=0) (luôn đúng)

Vậy (x_1 = 1) là một nghiệm của phương trình

c) Theo định lí Vi-et ta có:

(displaystylex_1.x_2 = c over a = 3 over 2 Rightarrow 1.x_2 = 3 over 2 Rightarrow x_2 = 3 over 2)


Bài học: siêng mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu hỏi 2 bài 3 trang 105 SGK Toán lớp 9 Tập 1 : OH và OK, nếu như biết AB>CD
Bài tiếp theoCâu hỏi 3 bài bác 3 trang 14 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Tính
Danh sách bài bác tập
Câu hỏi Toán 9 bài bác 2 trang 8 Tập 2 : bài bác 2. Hệ hai phương trình số 1 hai ẩn
Câu hỏi bài xích 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 : Hãy điền biểu thức phù hợp vào các chỗ trống () vào dãy...
Câu hỏi bài bác 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1: Hãy chứng tỏ khẳng định trên.
Câu hỏi bài 9 trang 35 Toán 9 Tập 1 : tìm kiếm căn bậc cha của mỗi số sau
Câu hỏi bài 8 trang 122 Toán lớp 9 Tập 1 : quan liêu sát các hình 97a, b, c, d bên trên hình nào có...
Câu hỏi bài 9 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1: bài bác 9. Căn bậc ba
Mục lục môn Toán 9


Xem đầy đủ: Toán 9


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Nêu tác dụng của bột gạo, bột đao trong món bánh đậu xanh nướng ?
Bài 12. Thực hành : Món nướng - Câu 1 trang 75 SGK công nghệ 9 - thổi nấu ăn. Nêu chức năng của bột...

Xem thêm: The Hobbit: The Desolation Of Smaug (Special Edition) (Dvd), The Hobbit: The Desolation Of Smaug


Bài 5,6,7,8 trang 57 Sách bài bác tập GDCD 9: Lao đụng là vận động có mục tiêu của con người nhằm mục đích tạo ra của...
Lao hễ là hoạt động có mục tiêu của nhỏ người nhằm mục đích tạo ra của cải vật chất và những giá trị tinh thần...
Tạo sao phải tiến hành đốn tạo ra hình cây nạp năng lượng quả ?
Ôn tập - Trồng cây nạp năng lượng quả - Câu 8 trang 70 SGK technology 9 - Trồng cây ăn quả . Tạo thành sao...
Bài 23 trang 84 sgk Toán 9 – tập 1, Tính: sin 25 độ / cos 65 độ.
Tính: sin 25 độ / cos 65 độ.. Bài bác 23 trang 84 sgk Toán 9 - tập 1 - bài bác 3. Bảng lượng giác...
Thực hành bài bác 5 trang 26 SGK technology 9 – Trồng cây nạp năng lượng quả
Bài 5. Thực hành : phân tách cành - thực hành bài 5 trang 26 SGK công nghệ 9 - Trồng cây nạp năng lượng quả. Chiết...