Excel cho intlschool.edu.vn 365 Excel cho web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 xem thêm...Ít hơn

Bạn tất cả thể cần sử dụng công thức đơn giản dễ dàng để tính tổng các số vào một phạm vi (một nhóm các ô), tuy thế hàm SUM dễ sử dụng hơn khi chúng ta làm việc với khá nhiều con số hơn. Lấy một ví dụ =SUM(A2:A6) ít có tác dụng bị lỗi nhập bàn phím hơn so với =A2+A3+A4+A5+A6.

Bạn đang xem: Tính hàm sum trong excel

*

Đây là cách làm dùng nhị dải ô: =SUM(A2:A4,C2:C3) tính tổng các số trong các dải ô A2:A4 và C2:C3. Chúng ta nhấn Enter sẽ được tổng 39787.

Để tạo công thức:

Nhập =SUM vào một trong những ô, tiếp theo sau là vệt ngoặc tròn mở (.

Để nhập phạm vi thứ nhất của công thức, được gọi là 1 trong những đối số (một mẩu dữ liệu mà công thức buộc phải để chạy), hãy gõ A2:A4 (hoặc lựa chọn ô A2 với kéo đến ô A6)

Gõ dấu phẩy (,) để chia cách đối số thứ nhất cùng với đối số tiếp theo.

Nhập tham đối thứ hai, C2:C3 (hoặc kéo để chọn những ô).

Gõ lốt đóng ngoặc ), rồi dấn Enter

Mỗi đối số có thể là một phạm vi, một số, một tham chiếu ô đơn, toàn bộ đều được phân cách bởi vệt phẩy.

=SUM(A2:A4,2429,10482)

=SUM(4823,A3:A4,C2:C3)

=SUM(4823,12335,9718,C2:C3)

=SUM(A2,A3,A4,2429,10482)


Mẹo:  nếu bạn cần tính tổng cột hoặc hàng của các số ngay cạnh nhau, dùng kỹ năng Tự Tính tổng để tính tổng những số.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp


Bạn hãy thử xem

Nếu bạn muốn thực hành với tài liệu mẫu của chúng tôi, đây là một vài ba dữ liệu hoàn toàn có thể dùng.

Bạn có thể thấy hàm SUM hoạt động như cố gắng nào bởi cách sao chép bảng sau vào một trang tính và dán bảng này vào ô A1.

Dữ liệu

-5

15

30

"5

TRUE

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2.

5

=SUM("5", 15, TRUE)

Thêm 5, 15 và 1. Giá trị văn bản "5" đầu tiên được diễn dịch thành chữ số, và giá trị lô-gic TRUE đầu tiên được diễn dịch thành số 1.

21

=SUM(A2:A4)

Thêm giá trị vào các ô từ A2 đến A4.

40

=SUM(A2:A4, 15)

Thêm giá trị vào các ô từ A2 đến A4 rồi thêm 15 vào kết quả đó.

55

=SUM(A5,A6, 2)

Thêm giá trị trong các ô A5 và A6, rồi thêm 2 vào kết quả đó. Vị giá trị không thuộc dạng số vào tham chiếu không diễn dịch được — giá trị trong ô A5 ("5) và giá trị trong ô A6 (TRUE) đều được xử lý như văn bản — giá trị trong các ô đó sẽ bị bỏ qua.

2

Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.