Câu 15: Tínhdiện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình trụ đó đi 20% thì diệntích giảm đi 113,04 cm2

Bạn đang xem: Tính diện tích một hình tròn biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20 thì diện tích giảm đi

*

Xem thêm: Muốn Đi Nhanh Thì Đi Một Mình Muốn Đi Xa Thì Đi Cùng Nhau Tiếng Anh

Câu 15: giảm 2 lần bán kính đi 20% thì nửa đường kính cũng giảm sút 20%

bán kính của hình trụ mới là100% - 20%= 80%

diện tích hình tròn có bán kính 80% là 80% * 80% = 64%

diên tích hình tròn cũ hơn hình trụ mới là 100% * 100% - 64%= 36%

36%=113,04cm2 => diện tích s hình tròn ban đầu là113,04: 36 * 100 = 314cm2


*

*
*
*
*
๖ۣۜCold: được mỗi tin đấy dứt hết luôn luôn rồi đấy
*
*
*
*
*
*
*
*
phanhuukhanhabc:
*
*
Mưa Đêm: 7 năm trôi qua cấp tốc thật, giờ chả còn ai ở trên đây
*