Thông tứ 30/2016/TT-BCA – Quy định công tác làm việc của Giáo viên nhà nhiệm sống trường giáo chăm sóc do bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc—————Số: 30/2016/TT-BCA Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2016

THÔNG TƯQUY ĐỊNH CÔNG TÁC CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

Căn cứ luật pháp Xử lý phạm luật hành bao gồm năm 2012;Căn cứ Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm năm trước quy định chính sách áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành bao gồm đưa vào ngôi trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục và đào tạo bắt buộc;Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm năm trước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục Công an;Theo ý kiến đề xuất của Tổng viên trưởng Tổng cục công an thi hành án hình sự và cung ứng tư pháp;Bộ trưởng bộ Công an ban hành Thông tứ quy định công tác của Giáo viên công ty nhiệm sống trường giáo dưỡng.Căn cứ phương tiện Xử lý vi phạm luật hành chính thời điểm năm 2012 ; căn cứ Nghị định số 02/2014 / NĐ-CP ngày 10 mon 01 năm năm trước pháp luật chính sách vận dụng, thi hành phương án giải quyết và giải pháp xử lý hành thiết yếu đưa vào ngôi trường giáo dưỡng cùng cơ sở giáo dục đào tạo bắt buộc ; địa thế căn cứ Nghị định số 106 / năm trước / NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm năm trước luật pháp công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của cục Công an ; Theo khuyến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục công an thi hành án hình sự và tương hỗ tư pháp ; bộ trưởng liên nghành Bộ Công an desgin Thông tư pháp luật công tác làm việc của Giáo viên nhà nhiệm ở trường giáo chăm sóc .

Bạn đang xem: Thông tư 30 bộ công an

Bạn vẫn xem: Thông tứ 30 cỗ công anChương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tứ này dụng cụ về tiêu chuẩn chỉnh Giáo viên nhà nhiệm, kiểm tra, bồi dưỡng, bố trí, trang bị, điều kiện làm việc và nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý, giáo dục học viên trường giáo chăm sóc của Giáo viên nhà nhiệm ở những trường giáo chăm sóc (sau trên đây viết gọn là Giáo viên công ty nhiệm).Điều 2. Đối tượng áp dụngThông tứ này áp dụng đối với:1. Cơ quan làm chủ trường giáo dưỡng.2. Ngôi trường giáo dưỡng.3. Giáo viên nhà nhiệm.4. Học viên trường giáo dưỡng (sau đây viết gọn là học tập sinh).5. Cơ quan, tổ chức, cá thể có tương quan đến công tác làm việc của Giáo viên nhà nhiệm.Điều 3. Hành động bị nghiêm cấm1. Những vấn đề cán bộ, chiến sỹ Công an dân chúng không được làm.2. Vay, mượn, xin, mua, bán, điều đình hoặc nhận tiền, rubi biếu của học sinh và thân nhân của họ dưới ngẫu nhiên hình thức nào.3. Từ ý tiếp xúc, quan hệ với thân nhân của học viên nhằm mục đích cá nhân. Trường vừa lòng tiếp xúc với thân nhân học viên để phối kết hợp quản lý, giáo dục học sinh thì đề xuất được sự chấp nhận của Hiệu trưởng ngôi trường giáo chăm sóc và nên tiếp xúc tại nhà thăm gặp.4. Cho học viên sử dụng những phương tiện tin tức liên lạc trái quy định, cho học sinh tàng trữ, sử dụng đồ vật cấm.5. Tất cả lời nói, hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, xúc phạm danh dự, tách biệt đối xử, tiến công đập, trù dập học sinh; ngày tiết lộ kín đời tứ của học sinh không đúng quy định.6. Làm rơi lệch hồ sơ, tài liệu tương quan đến học tập sinh; sử dụng học viên để thực hiện mục đích cá nhân.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Bảo Mật Facebook, Attention Required

Điều 4. Tiêu chuẩn Giáo viên chủ nhiệm1. Bắt buộc là người có phẩm chất chính trị tốt, nắm vững đường lối, cơ chế của Đảng, pháp luật trong phòng nước, phát âm biết trình độ nghiệp vụ.2. Tốt nghiệp trung cấp cho trở lên thuộc 1 trong những các viễn cảnh sát, an ninh hoặc những ngành khác. Ngôi trường hợp giỏi nghiệp những trường ko kể Công an quần chúng. # thì buộc phải qua lớp đào tạo và giảng dạy nghiệp vụ bình yên hoặc cảnh sát.Điều 5. Kiểm tra, bồi dưỡng Giáo viên chủ nhiệmĐịnh kỳ hai năm một lần, Giáo viên công ty nhiệm phải tham dự kiểm tra, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức về pháp luật, trung ương lý, giáo dục công dân và nhiệm vụ Công an vì Hiệu trưởng tổ chức. Lịch trình kiểm tra, bồi dưỡng thực hiện theo điều khoản Tổng cục công an thi hành án hình sự và cung ứng tư pháp.

Thông bốn này khí cụ về tiêu chuẩn Giáo viên chủ nhiệm, kiểm tra, bồi dưỡng, bố trí, trang bị, điều kiện thao tác và nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ trong quản ngại lý, giáo dục học sinh trường giáo dưỡng của Giáo viên nhà nhiệm ở các trường giáo chăm sóc (sau đây viết gọn gàng là Giáo viên công ty nhiệm).Thông tứ này vận dụng đối với:1. Cơ quan làm chủ trường giáo dưỡng.2. Trường giáo dưỡng.3. Giáo viên công ty nhiệm.4. Học viên trường giáo dưỡng (sau đây viết gọn là học tập sinh).5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có tương quan đến công tác làm việc của Giáo viên chủ nhiệm.1. Những việc cán bộ, chiến sĩ Công an quần chúng. # không được làm.2. Vay, mượn, xin, mua, bán, thương lượng hoặc thừa nhận tiền, vàng biếu của học viên và thân nhân của họ dưới bất kỳ hình thức nào.3. Từ bỏ ý tiếp xúc, tình dục với thân nhân của học viên nhằm mục tiêu cá nhân. Trường hòa hợp tiếp xúc cùng với thân nhân học sinh để kết hợp quản lý, giáo dục học sinh thì đề xuất được sự gật đầu đồng ý của Hiệu trưởng ngôi trường giáo chăm sóc và yêu cầu tiếp xúc tại nhà thăm gặp.4. Cho học sinh sử dụng các phương tiện tin tức liên lạc trái quy định, cho học viên tàng trữ, sử dụng đồ vật cấm.5. Tất cả lời nói, hành động xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, xúc phạm danh dự, minh bạch đối xử, tiến công đập, trù dập học tập sinh; máu lộ kín đời tứ của học sinh không đúng quy định.6. Làm rơi lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến học sinh; sử dụng học viên để triển khai mục đích cá nhân.1. Bắt buộc là người có phẩm chất thiết yếu trị tốt, nắm rõ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật trong phòng nước, gọi biết chuyên môn nghiệp vụ.2. Xuất sắc nghiệp trung cấp trở lên thuộc một trong những các trường cảnh sát, an ninh hoặc những ngành khác. Ngôi trường hợp tốt nghiệp các trường ko kể Công an nhân dân thì yêu cầu qua lớp đào tạo và giảng dạy nghiệp vụ an toàn hoặc cảnh sát.Định kỳ hai năm một lần, Giáo viên chủ nhiệm phải tham dự kiểm tra, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, trung ương lý, giáo dục và đào tạo công dân và nghiệp vụ Công an bởi Hiệu trưởng tổ chức. Chương trình kiểm tra, bồi dưỡng thực hiện theo phương pháp Tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và cung cấp tư pháp.*
1. Từng trường giáo chăm sóc được tổ chức triển khai một Đội Giáo viên công ty nhiệm vày Đội trưởng đảm nhiệm ; trường thích hợp trường giáo dưỡng có nhiều phân hiệu thì từng phân hiệu xây dựng một đội nhóm Giáo viên công ty nhiệm vị một Phó Đội trưởng đảm nhiệm. 2. địa thế căn cứ vào tiêu chuẩn pháp phương pháp tại Điều 4 Thông tư này và nhu yếu công tác làm việc quản trị, giáo dục học viên, Hiệu trưởng ngôi trường giáo dưỡng ( sau đây viết gọn là Hiệu trưởng ) quyết định hành động, sắp xếp cán cỗ làm giáo viên chủ nhiệm cho tương thích, theo phía không nỗ lực đổi, sâu xa. 1. Nghiên cứu và phân tích hồ sơ, tìm hiểu và khám phá lý lịch của học tập viên để tìm hiểu họ và tên khai sinh, túng bấn danh, tuổi, quê quán, chỗ thường trú, member mái ấm gia đình, người thân thuộc của học tập viên ; lập làm hồ sơ tóm tắt của từng học tập viên, liên tiếp bổ trợ, update thông tin, tài liệu đối sánh đến quá trình chấp hành quyết định hành vi của học tập viên và thực hiện việc quản ngại trị làm hồ sơ theo pháp luật. 2. Gợi ý học viên gần như điều cần biết khi vào trường giáo dưỡng. 3. Hay xuyên chạm chán gỡ, xúc tiếp với học tập viên, chớp lấy tình tiết tư tưởng, trung khu ý, thái độ, nguyên nhân vi bất hợp pháp lý của học tập viên. Mỗi tháng yêu cầu giáo dục, support cho về tối thiểu 1/3 số học viên vào tổ, nhóm mình đảm nhiệm. 4. Phối phù hợp với Cảnh sát đảm bảo và số đông đội nhiệm vụ xây cất xây dựng, tổ chức triển khai triển khai xúc tiến những chiến thuật phòng, chống trường hợp bỗng xuất, bạo loạn, tiêu hủy trường giáo dưỡng, khiến tổn hại sức khỏe thể chất, tính mạng con người, danh dự của cán bộ, học viên trường giáo chăm sóc ; phòng, kháng học viên trường giáo dưỡng trốn hoặc có hành vi vi phạm nội quy trường giáo chăm sóc ; chống ngừa đối tượng người dùng người tiêu dùng từ bên phía ngoài tiến công, gây phá tại ngôi trường giáo dưỡng ; bảo đảm trường giáo dưỡng bảo đảm an toàn trong gần như trường hợp. 5. Phối phù hợp với những đội nhiệm vụ sắp xếp vị trí nằm cho học viên và liên tiếp kiểm tra, hướng dẫn học viên triển khai. 6. Tạo ra kế hoạch với phối hợp với Đội Giáo vụ, hồ nước sơ đến học viên viết phiên bản tự thuật về những vấn đề mình biết tương quan đến những đối tượng người sử dụng người chi tiêu và sử dụng vi phi pháp lý hiện tại đang ở ngoài trường giáo chăm sóc mà chưa bị vạc hiện, giải quyết và xử lý và xử lý hoặc học tập viên vi phạm nội quy trường giáo dưỡng. 1. Thiết kế kế hoạch giáo dục và đào tạo so cùng với tổ, nhóm học viên, từng học viên tương hợp với quánh thù, cường độ của hành vi vi bất hợp pháp lý, đặc thù nhân thân và tình tiết tư tưởng của học viên. 2. Giải đáp học viên ĐK thi đua ; tổ chức triển khai triển khai thực hiện những trào lưu giữ thi đua. 3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc học tập viên chấp hành nghiêm nội quy, điều khoản của ngôi trường giáo chăm sóc ; thực thi nếp sống văn hóa truyền thống, dọn dẹp cá thể, phòng ở, phòng ngủ, nơi hoạt động và ngơi nghỉ chung, giữ lại gìn bảo mật an ninh, đơn chiếc tự ngôi trường giáo dưỡng. 4. Hàng tuần, gặp mặt gỡ học viên buổi tối thiểu 02 lần trở lên trên ( trừ ngôi trường hợp chợt xuất ) nhằm chớp lấy cốt truyện tâm ý, kịp thời rượu cồn viên, bốn vấn, giáo dục để học viên yên vai trung phong chấp hành quyết định hành vi ; quan tâm thăm hỏi động viên, chú tâm học viên ốm đau hoặc tất cả thực trạng đặc biệt quan trọng. 5. Chủ động khảo sát và nghiên cứu, hướng dẫn, lý giải cho học viên những luật pháp tương quan cho học viên ngôi trường giáo dưỡng ; kết hợp tuyên truyền thời sự, chủ trương, pháp lý, giáo dục phẩm hóa học đạo đức, nhân cách, lịch sử vẻ vang dân tộc truyền thống lâu đời cuội nguồn giải pháp mạng, lòng yêu thương nước, trường đoản cú hào dân tộc bản địa, bạn dạng lĩnh, ý chí của người vn cho học tập viên. Kết hợp tổ chức thực thi những vận động giải trí tứ vấn, học tập nghề, chuyển động giải trí văn hóa truyền thống truyền thống, văn nghệ, thể dục, thể thao, quốc bộ vui chơi, hiểu sách, báo, nghe đài, coi truyền hình. 6. Phối hợp với cán bộ có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức xúc tiến triển khai, kiểm tra, giám sát cơ chế ăn, mặc, ở, chuyển động và sinh hoạt, học tập tập, chăm nom y tế cho học viên. 7. Định kỳ tuần, tháng, quý, năm hoặc khi có nhu yếu, tổ chức triển khai triển khai chuyển động và sinh hoạt tổ, team học viên bởi vì mình đảm nhiệm để kiểm điểm, tiến công giá kết quả rèn luyện, học tập tập, lao hễ của bạn hữu và từng học tập viên ; tổ chức triển khai triển khai họp bình xét, xếp nhiều loại chấp hành ra quyết định hành động, chủ ý đề nghị thưởng phép, bớt thời hạn chấp hành quyết định hành động cho học tập viên ; đồng thời, dự kiến planer quản trị, giáo dục và đào tạo thời hạn tiếp theo. 8. Lý giải học viên xúc tiến quyền năng khiếu nại, cáo giác ; tiếp nhận đơn năng khiếu nại, cáo giác của học viên để báo cáo cấp gồm thẩm quyền theo luật pháp của cách thức Khiếu nại, nguyên lý Tố cáo. Quyết định tu dưỡng cán bộ Công an quản lí trị đối tượng người sử dụng nhiễm HIV / sida số 43/2015 / QĐ-TTg cơ chế với cán bộ Công an quản trị, giáo dục đối tượng người tiêu dùng người chi tiêu và sử dụng nhiễm HIV / AIDSThông bốn liên tịch 23/2015 / TTLT-BGDĐT-BNV về tiêu chuẩn chức vụ công việc và nghề nghiệp giáo viên trung học thêm Công lập Tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc giáo viên trung học càng nhiều Công lập đưa ra quyết định 11/2016 / QĐ-TTg về thực hiện số tiền chiếm được từ thu xếp nhà, đất tại những 1-1 vị công dụng thuộc bộ Công an những khoản thu được từ các việc sắp xếp nhà, đất Thông bốn liên tịch 09/2013 / TTLT-BGDĐT-BTC-BNV về cứu giúp ăn trưa, nhà trương mang lại trẻ bé dại và giáo viên thiếu nhi Quy định nhà trương tăng trưởng giáo dục và đào tạo mần nin trẻ em Thông bốn 21/2015 / TTLT-BGDĐT-BNV luật pháp chức vụ nghề nghiệp cho thầy giáo tiểu học tập Tiêu chuẩn chỉnh xếp lương thầy giáo tiểu học