Chúng ta ai ai cũng biết! kinh Phật thuyết đại vượt Vô Lượng thọ hay khiếp Pháp Hoa cùng pháp môn tu hành Tịnh Độ niệm thương hiệu Phật A Di Đà là trường đoản cú kim khẩu của Phật say mê Ca Mâu Ni cùng đức Quán gắng Âm ý trung nhân Tát, Đại nuốm Chí người thương Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền cùng mười phương chư Phật thuyết ra.

Bạn đang xem: Tây phương cực lạc thánh chúng a di đà phật

Như ngài A Nan sẽ nói hộ bọn chúng con: “Mặt trăng mặt trời còn hoàn toàn có thể rơi, núi Diệu Cao còn hoàn toàn có thể lung lay còn lời Phật dạy dỗ không bao giờ hư dối. Vày sao? Vì cha nghiệp thân, khẩu, ý của Phật đã hoàn hảo nhất thanh tịnh”.


Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni thuyết về Phật A-Di-Đà với pháp môn tu hành Tịnh Độ qua pháp hội đại thừa vô lượng lâu hội thượng Phật ý trung nhân tát. Xin trình làng với chúng ta về chủ đề này để chúng ta thấ rõ phần nhiều luận điệu xằng bậy của mặt hàng Tăng Thượng mạn phỉ báng bao gồm pháp khi nói không có Phật A-Di-Đà với pháp môn tu hành Tịnh-Độ
*
những quý Phật tử xa gần thân mến! lý do trong phẩm thứ tư mươi lăm của gớm Phật Thuyết đại thừa vô lượng lâu trang nghiêm thanh tịnh đồng đẳng giác, đức Phật thích hợp Ca Mâu Ni xác định rằng: “Ta nay vì vì không còn thảy những chúng sinh nói ghê pháp này để cho mọi tín đồ thấy Phật Vô Lượng Thọ cùng được Phật pháp này. Vì thế mà tất cả các thứ cùng cõi nước cơ đều rất có thể cầu dành được những bài toán nên làm. Chẳng nên sau khi ta đã diệt độ, sinh hoạt trong đời sau lại sinh trọng tâm nghi hoặc. Ta bởi vì lòng từ ai oán xót chúng sinh đề xuất ở đời lúc đạo tận diệt, đặc biệt quan trọng lưu lại chỉ một Kinh này, trụ rứa trăm năm. Có chúng sinh như thế nào được chạm mặt Kinh này, tuỳ theo ý nguyện đều được độ thoát”. Như thế, toàn bộ các pháp môn của Phật thuyết Pháp nhìn trong suốt 49 năm, sau cùng duy nhất chỉ với lại một khiếp Phật thuyết đại vượt vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác cùng pháp môn Tinh Độ này rất có thể giúp chúng sinh (dù là người xuống tóc hay người tu tại gia) lấy này mà tu hành thì chắc chắn là thoát được sinh tử luân hồi nhưng mà thôi. tại sao lại rất có thể khẳng định như vậy? vì những tại sao sau đây: Nguyên nhân thứ nhất là đức Phật đã dạy:“Phật pháp phải cân xứng với pháp của nắm gian, không được trái cùng với pháp trần gian và yêu cầu hằng thuận bọn chúng sinh, tuỳ cơ nói pháp, tùy duyên thuyết Pháp”. Pháp trần thế mà tiên phật nói đó chính là hoàn cảnh, điều kiện xã hội của họ đang sống. Ý Phật dạy ở chỗ này Phật pháp phải tương xứng với pháp thế-gian đó chính là pháp môn ấy đưa ra phương thức để tu hành phải phù hợp với điều kiện, yếu tố hoàn cảnh sống hiện tại, tương xứng với căn cơ, chuyên môn của chúng sinh. Có như thế mới hoàn toàn có thể giúp chúng sinh thuận lợi tiếp thu và vận dụng nó vào cuộc sống thường ngày hàng ngày của mình để tu hành đạt kết quả. các quý vị đồng tu thân mến! quan sát lại quá trình hoằng dương chánh pháp của đức Phật thích hợp Ca Mâu Ni trong suốt bốn mươi chín năm, họ thấy rõ: Tuỳ theo căn cơ, trình độ chuyên môn của mỗi hạng người, mỗi hoàn cảnh sống, từng một giai đoạn lịch sử dân tộc mà Ngài đã đưa ra những Pháp môn tu hành thích hợp với điều kiện, yếu tố hoàn cảnh của bọn chúng sinh nhằm tạo đông đảo thuận lợi cho những người tu hành tiện lợi đạt được thành tích viên mãn. họ đã thấy, vào thời kỳ Phật còn trên thế, đức Thế-Tôn đã do hàng nhân tình tát mà thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Nghiêm, khiếp Địa Tạng bồ Tát Bổn Nguyện v.v.. để cho họ tu hành thừa lên cao, được các Pháp Đà-La-Ni và thâm nhập vào tri kiến Phật, thành bậc chánh đẳng chánh giác; còn với mặt hàng chư Thiên, Thần Thánh, A-Tu-La v.v.. Thì Phật thuyết kinh Phương-Đẳng ở nơi Không-Hải để họ tu hành chứng vào Niết-Bàn. Tuy thế còn đa số những bạn tu tại gia như bọn họ thì sao? con số những tín đồ này chiếm hơn 80% trong các hàng phật tử của Phật, lẽ nào Ngài lại không tồn tại Pháp môn nào cho tất cả những người con yêu thương này của Phật sao? chổ chính giữa Phật là bình đẳng tuyệt đối và lòng tự bi đó của Ngài là vô bờ bến. Bởi vì thế, đức Phật đã chiếm lĩnh cho bọn họ một sự quan lại tâm ưu ái đặc biệt, đó là thuyết Pháp môn Tịnh-Độ và diễn nói cho bọn họ Kinh Phật Thuyết Đại-Thừa Vô-Lượng-Thọ Trang-Nghiêm Thanh-Tịnh Bình-Đẳng Giác. Đó đó là duyên khởi mà shop chúng tôi đã trình diễn với các quý vị sinh hoạt trên. nguyên nhân thứ hai: Đức Phật chỉ bày cho chúng ta Pháp môn Tịnh Độ cùng Kinh này là vì Thế Tôn đã dựa vào căn bạn dạng của tứ mươi tám lời thệ nguyện rộng sâu của Đức Phật A-Di-Đà với tha-lực mũm mĩm của Ngài nhưng mà cho bọn họ Pháp môn Tịnh-Độ và Kinh này.

Xem thêm: Giáo Trình Toán Cao Cấp 1 - Giáo Trình Toán Cao Cấp Năm Nhất Trường Đh

Đây là lý do rất quan liêu trong. chúng ta nên nên biết! Là phàm-phu, tự-lực của mỗi họ thật là nhỏ dại bé đối với tha-lực to con bất-khả tư-nghĩ của các chư Phật, nhất là của Phật A-Di-Đà. Chúng ta sống trong thế giới Ta-Bà lại làm việc cuối đời mạt pháp đầy phiền não, cạm bả chẳng khác nào như fan đang bắt buộc nặn ngụp giữa biển cả khơi đầy sóng gió mênh mông, cực nhọc thể vào bờ kia. Vậy nếu bao gồm một dòng tàu biển lớn sừng sững đến, người trên tầu vất phao cứu giúp ta lên tầu để đưa vào bờ, bạn có bao bọc lấy phao nhằm họ tương trợ không? chắc chắn là là cần chớp ngay cơ hội quý báu này nhằm nhờ họ tương hỗ mình rồi. Mẫu tầu trên đây cũng đó là ngụ mang đến Phật A-Di-Đà, loại pháp Phật vất xuống cứu giúp ta là pháp môn Tịnh-Độ đó. đến nên, không người nào đó bảo rằng không nên sự hỗ trợ đó, tôi đã tự tôi tập bơi quả hải dương cả bao la đầy sống gió to để vào bờ, do chẳng có ai tất cả đủ sức để vượt qua mang lại bờ kia cân bằng sức tự lực nhỏ tuổi nhoi của bản thân nếu không đợi mong vào tha lực béo múp của Phật A-Di-Đà. Như thế, những pháp môn Thiền, Mật, Luận v.v...chỉ có thể phù hợp với fan xuất gia thời Phật còn tại vậy trực tiếp chỉ dạy, xuất xắc thời Tượng pháp nương vào sự giúp sức chỉ dạy trực tiếp của các vị bồ tát cơ mà thôi, đến thời kỳ Mạt pháp này thì không còn phù hợp với những người tại gia khi mà phải ngày ngày lo làm ăn, có mái ấm gia đình ông bà, bố, mẹ, vợ, chồng, bé cái, vẫn nên tìm mong cho cuộc sống thường ngày đời thường v.v...mà cần thiết ngồi yên ổn một khu vực để tu hành những pháp môn này. Vậy, tuyệt nhất chỉ bao gồm pháp môn Tịnh-Độ là duy nhất phù hợp với căn cơ, khế cơ, hoàn cảnh của buôn bản hội, của bao gồm họ nhưng thôi. mang đến nên, đức Phật nhận mạnh: "Nếu đời quá-khứ, hiện-tại với vị-lai những chư vị Phật ao ước giúp chúng sinh giải bay sinh-tử luân-hồi thì cấp thiết nào khác là chỉ bè bạn cho họ sử dụng pháp môn Tịnh-Độ trì danh niệm Phật". các bạn đồng tu thân mến! khi còn là vị nhân tình tát, Ngài Pháp Tạng Tỳ-Kheo (tức là pháp danh của Phật A-Di-Đà xưa), Ngài bao gồm bốn mươi tám lời nguyện rộng lớn sâu, lời thệ hàm linh, vào đó, nhất là lời nguyện thứ mười tám với mười chín trước Phật Thế-Gian Tự-Tại-Vương Như-Lai rằng: “Lúc nhỏ làm Phật, mười phương bọn chúng sinh nghe thương hiệu con, hằng ghi nhớ nước con, phát tâm Bồ-Đề vững chắc không thoái chuyển, trồng những cội công đức, chí trung tâm hồi hướng hy vọng sinh về cõi nước Cực-Lạc của nhỏ thảy sẽ được toại nguyện. Nếu những đời trước vốn tạo các nghiệp ác, nghe thương hiệu con ngay thức thì tự sám-hối, bởi vì Đạo làm lành, thụ trì kinh giới, nguyện sinh nước con, đến khi mạng chung không hề đọa lạc vào tía đường ác, ngay tức khắc sinh về nước của con. Còn nếu như không được như vậy, nhỏ thề ko thành Chánh-Giác”. các lời thệ nguyện cao tột ấy của Ngài đã được Phật thế gian tự trên vương Như Lai đồng ý và lại được tất cả các chư vị Phật ở mọi mười phương những đồng thanh khen ngợi. Sau khoản thời gian được thành Phật, Ngài mang hiệu là A-Di-Đà cùng suốt năm tè kiếp đằng đẵng Ngài đang ra công tạo ra Đạo tràng tây thiên Cực-Lạc hay đẹp, thù win không có ở đâu có thể sánh bằng. Từ kia đến nay đã thu hút vô lượng vô biên ko có gì tính kể các vị người tình tát và đầy đủ chúng sinh ở mọi mười phương nhân loại về Cực-Lạc của Phật A-Di-Đà. Mang đến nên chúng ta thấy ở bất cứ đâu, mọi bạn từ vua, quan đến những người dân thường, câu trước tiên chào nhau là: A-Di-Đà Phật! người già cũng câu A-Di-Đà Phật! fan trẻ cũng câu: A-Di-Đà Phật! và lành thay, ngay cả những cháu trẻ bé dại cũng bập bẹ câu: A-Di-Đà Phật! Đó là việc chỉ rõ từ tánh A-Di-Đà nghỉ ngơi trong mọi cá nhân chúng ta, chúng ta chào từ tánh A-Di-Đà đó. Mà lại khi bọn họ niệm thương hiệu của Ngài thì đề xuất niệm đầy đủ sáu chữ hồng danh: Nam tế bào A-Di-Đà Phật đúng thật Phật Thích-Ca Mâu-Ni với đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, đức Đại-Hạnh Phổ-Hiền Bồ-Tát đã chỉ dạy dỗ rõ trong khiếp Niệm Phật Ba-La-Mật. Vào Kinh trên đây Phật còn nói mười phương Phật cũng đầy đủ nói niệm: Nam tế bào A-Di-Đà Phật! Thế new biết sáu chữ hồng danh Nam tế bào A-Di-Đà Phật có uy phong, thần lực với sự lôi kéo không thể suy nghĩ bàn! hiện giờ có một số trong những người không sâu sát nghiên cứu bom tấn của Phật, chẳng phát âm lời Phật dạy nên có thể niệm tư chữ A-Di-Đà Phật. Trường hợp niệm tư chữ A-Di-Đà Phật chính vậy chỉ hotline đến tên Ngài mà lại thôi, còn đó chưa hẳn là niệm thương hiệu của Ngài. Như tởm Niệm Phật Ba-La-Mật cùng Kinh A-Di-Đà thì cả Phật Thích-Ca Mâu, Ni, đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Đại-Thế-Chí Bồ-Tát, Đại Hạnh Phổ-Hiền Bồ-Tát cả mười phương những chư vị Phật phần nhiều dạy bọn họ phải niệm sáu chữ hồng danh Nam tế bào A-Di-Đà Phật. Trong ghê vẫn nói: