Chất và lượng là nhị mặt thống độc nhất vô nhị với nhau trong cùng một sự thiết bị hiện tượng. Lúc chất bắt đầu ra đời, lượng biến đổi theo hướng tương ứng với hóa học mới.

Bạn đang xem: So sánh chất và lượng


..

Những văn bản liên quan:

..

Khái niệm lượng

Lượng là phạm trù triết học dùng làm chỉ tính nguyên tắc khách quan tiền vốn có của sự vật, hiện nay tượng, biểu thị số lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận đụng và trở nên tân tiến của sự vật, hiện tượng cũng tương tự của những thuộc tính của nó.

Khái niệm chất

Chất là 1 trong những phạm trù triết học dùng để chỉ tính phép tắc khách quan lại vốn có của sự vật, hiện tại tượng; là việc thống độc nhất vô nhị hữu cơ giữa những thuộc tính, những yếu tố cấu thành sự vật, hiện nay tượng, làm cho sự đồ là nó mà không hẳn là chiếc khác.

Quan hệ biện hội chứng giữa lượng với chất


*

“Chất” và “lượng” luôn thống độc nhất hữu cơ cùng với nhau, không bóc tách rời nhau, tác động cho nhau một biện pháp biện chứng. Bất kể sự thay đổi nào về lượng cũng TẤT YẾU sẽ dẫn tới sự biến hóa nhất định về “chất” của việc vật, hiện nay tượng.

– mặc dù nhiên, KHÔNG PHẢI bất cứ sự biến đổi nào về “lượng” cũng dẫn đến sự biến hóa CĂN BẢN về “chất” của sự việc vật, hiện tượng kỳ lạ và ngược lại. Ở một số lượng giới hạn nhất định, sự chuyển đổi về “lượng” CHƯA ĐỦ để làm đổi khác CĂN BẢN về “chất” – số lượng giới hạn đó là “độ”. Trong số lượng giới hạn của “độ”, sự thống tuyệt nhất hữu cơ giữa hóa học và lượng chưa bị phá vỡ-sự đổi khác về “lượng” chưa đủ nhằm làm thay đổi căn bạn dạng về “chất” của việc vật, hiện nay tượng, để cho sự vật, hiện nay tượng vẫn luôn là nó mà chưa chuyển biến thành sự vật, hiện tượng lạ khác.


Sự biến hóa CĂN BẢN về chất của việc vật, hiện tượng chỉ CÓ THỂ xảy ra khi sự thay đổi về lượng đã đạt tới “điểm nút”. Sự biến hóa về “lượng” khi đạt mức “điểm nút”, cùng với những điều kiện nhất định vớ yếu đang dẫn đến sự thành lập và hoạt động của “chất” mới thông qua “bước nhảy” căn bản về “chất” của sự vật, hiện nay tượng.

Như vậy: mặc dù chất và lượng của sự vật, hiện tượng kỳ lạ là nhì mặt thống tốt nhất hữu cơ với nhau khiến cho bất kể sự biến đổi nào về lượng cũng TẤT YẾU dẫn đến sự biến hóa NHẤT ĐỊNH nào đó về chất. Song, KHÔNG PHẢI bất kể sự biến hóa nào về lượng cũng dẫn mang đến sự thay đổi CĂN BẢN về chất của sự việc vật, hiện tại tượng. Sự đổi khác CĂN BẢN về chất lượng chỉ CÓ THỂ xẩy ra khi sự đổi khác về lượng sẽ đạt tới điểm nút. Sự vật, hiện tượng chỉ vắt ĐỔI CĂN BẢN về chất sau khoản thời gian đã thực hiện kết thúc bước dancing về chất.

Mỗi sự vật, hiện tượng lạ là

+) nhân thể thống tuyệt nhất giữa hai mặt chất và lượng. Nhì mặt này ảnh hưởng tác động biện chứng cho nhau theo qui định khi sự vật, hiện tượng đang tồn tại, chất và lượng thống độc nhất vô nhị với nhau tại 1 độ độc nhất định.

+) Cũng trong phạm vi độ đó chất và lượng sẽ tác động cho nhau làm cho việc vật, hiện tượng lạ dần biến đổi ban đầu từ sự đổi khác về lượng. Vượt trình biến đổi của lượng diễn ra theo xu thế hoặc tăng hoặc bớt nhưng không nhanh chóng dẫn mang lại sự biến đổi về chất của việc vật, hiện tại tượng. Chỉ khi lượng đổi khác đến giới hạn nhất định (đến độ) mới dẫn mang đến sự chuyển đổi về chất.

Như vậy, sự chuyển đổi về lượng tạo đk cho chất đổi và kết quả của sự thay đổi đó là sự vật, hiện tượng lạ cũ mất đi; sự vật, hiện tượng lạ mới ra đời.

Ví dụ về mối quan hệ biện hội chứng giữa lượng cùng chất

Chất với lượng của sự vật là nhị mặt của và một sự vật, bọn chúng tồn tại trong tính quy định lẫn nhau: khớp ứng với một một số loại lượng cố định thì cũng có thể có một nhiều loại chất tương xứng và ngược lại.

Xem thêm:


*

Ví dụ: tương ứng với cấu trúc H – 0 – H (cấu tạo link nguyên tử hyđrô cùng 1 nguyên tử ôxy) thì 1 phân tử nước (H20) được hiện ra với tập phù hợp các đặc điểm cơ bản, khách quan, vốn gồm của nó là: ko màu, không mùi, ko vị, có thể hoà chảy muối, axít,…


Vì giữa chúng có quan hệ quy định lẫn nhau như vậy, cần những sự chuyển đổi về lượng đang tất yếu có chức năng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại.

Ví dụ: quy định bắt buộc trạng thái thể lỏng của nước đó là lượng ánh sáng của nó (chứ không phải là số lượng nguyên tử hyđrô với ôxy); do vậy, khi lượng nhiệt độ này biến hóa thiên thì vớ yếu có tác dụng dẫn cho tới sự biến hóa về tinh thần của nước thanh lịch thể rắn giỏi lỏng.

Muốn gọi biết rất đầy đủ về sự vật, cần phải nghiên cứu và phân tích trên cả nhị phương diện chất và lượng.

Ví dụ: khi nghiên cứu và phân tích về các chất vào hoá vô cơ xuất xắc hữu cơ, người ta không chỉ là nghiên cứu để khẳng định các đặc điểm hoá học cơ phiên bản vốn gồm của nó cơ mà còn nên nghiên cứu lý giải tính chất đó được tạo ra bởi con số các nguyên tố như thế nào với cấu tạo liên kết nào. Nhờ đó rất có thể tạo ra sự chuyển đổi của những chất kia trên đại lý làm đổi khác lượng tương ứng.

Trong thực tiễn, mong làm chuyển đổi chất của việc vật thì rất cần được làm biến hóa được một số loại lượng tương xứng với chất đó đến giới hạn điểm nút. Ngược lại, nếu không muốn đến chất của sự việc vật biến đổi thì cần được giới hạn sự biến đổi của lượng trong số lượng giới hạn của độ.

Ví dụ: nhằm “tiền” gồm thể biến thành “tư bản” (k) thì rất cần phải có sự tích luỹ tiền cho một lượng nhất định và trong những điều kiện khẳng định về mặt chế độ kinh tế, chính sách chính trị xóm hội,…

Quy dụng cụ lượng – chấthay còn gọi làquy hiện tượng chuyển hóa từ phần lớn sự biến đổi về lượng thành hồ hết sự biến hóa về hóa học và ngược lạilà một trongba quy điều khoản cơ phiên bản của phép biện chứng duy vậttrongtriết học Mác – Lênin, chỉ phương pháp của sựvận động,phát triển, từ đó sự cách tân và phát triển được thực hiện theo phương pháp thức biến đổi lượng trong những sự trang bị dẫn cho chuyển hóa về chất của sự việc vật và đưa sự đồ sang một trạng thái trở nên tân tiến tiếp theo.Ph.Ăng-ghenđã tổng quan quy luật này:

“Những biến hóa đơn thuần về lượng, cho một nút độ tốt nhất định, đã chuyển hóa thành những sự khác biệt về chất”— Ph.Ăng-ghen.

Nội dung quy luật


Mỗi sự vật, hiện tượng là 1 trong những thể thống nhất bao hàm chất cùng lượng duy nhất định, trong số đó chất kha khá ổn định còn lượng liên tục biến đổi. Sự đổi khác này tạo thành mâu thuẫn thân lượng và chất. Lượng thay đổi đến một nút độ khăng khăng và một trong những điều kiện nhất thiết thì lượng phá vỡ hóa học cũ, xích míc giữa lượng và chất được giải quyết, chất bắt đầu được xuất hiện với lượng mới, dẫu vậy lượng mới lại chuyển đổi và phá vỡ chất đang giam cầm nó. Quá trình tác động cho nhau giữa nhì mặt: chất và lượng khiến cho sự vận động liên tục, từ thay đổi dần dần mang lại nhảy vọt, rồi lại đổi khác dần để sẵn sàng cho cách nhảy vọt tiếp theo. Cứ căn cứ thế, quy trình động biện chứng giữa hóa học và lượng tạo nên nên cách thức vận động, cải tiến và phát triển của sự vật.

Nói gọn nhẹ hơn, bất kể sự đồ dùng nào trong vượt trình cách tân và phát triển đều là vượt trình biến đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất. Chuyển đổi về lượng mang đến một mức nhất mực sẽ dẫn đến biến đổi về chất, sản sinh hóa học mới. Rồi trên nền tảng gốc rễ của chất mới lại bước đầu biến thay đổi về lượng. Thay đổi về lượng là nền tảng gốc rễ và sẵn sàng tất yếu đuối của biến hóa về chất. Chuyển đổi về hóa học là công dụng tất yếu hèn của thay đổi về lượng. Quy luật biến đổi về hóa học và lượng cho biết thêm trạng thái với quá trình cải cách và phát triển của sự vật.

Tác động ngược

Sự biến hóa về chất ảnh hưởng tác động trở lại so với sự thay đổi về lượng. Lượng biến hóa luôn luôn luôn trong mối quan hệ với chất, chịu sự ảnh hưởng tác động của chất. Song sự ảnh hưởng của chất so với lượng rõ ràng nhất khi xảy ra bước khiêu vũ về chất, hóa học mới thay thế chất cũ, nó cách thức quy mô và tốc độ cải tiến và phát triển của lượng new trong một độ mới. Khi chất mới ra đời, nó không tồn tại một bí quyết thụ động, mà có sự ảnh hưởng trở lại đối với lượng, được bộc lộ ở chỗ: hóa học mới sẽ tạo nên ra một lượng mới cân xứng với nó để có sự thống nhất bắt đầu giữa chất và lượng. Sự biện pháp này rất có thể được biểu hiện ở quy mô, nhịp độ với mức độ cải tiến và phát triển mới của lượng.

Tìm kiếm gồm liên quan: chất với lượng là hai mặt thống tốt nhất với nhau trong, số lượng giới hạn mà trong các số đó giữa chất và lượng thống tuyệt nhất với nhau tạo nên sự vật vẫn còn là nó được điện thoại tư vấn là, khi chất new ra đời, lượng chuyển đổi theo hướng, Sự thống độc nhất vô nhị giữa hóa học và lượng là cho ví dụ về lượng chất độ điểm nút bước nhảy trong quá trình học tập?, Sự thay đổi dần dần dần về lượng dẫn cho sự đổi khác về chất chỉ ra, Sự thống độc nhất giữa lượng và hóa học được biểu đạt trong phạm trù nào, ví dụ về lượng và chất trong cuộc sống, chất và lượng là hai mặt thống tốt nhất với nhau trong và một sự đồ gia dụng hiện tượng, Câu thành ngữ nào tiếp sau đây nói về sự thay đổi về hóa học và sự đổi khác về lượng của sự việc vật, hiện nay tượng, ý kiến nào tiếp sau đây không phản chiếu đúng mối quan hệ biện bệnh giữa lượng với chất, xích míc nào tiếp sau đây không đúng ý kiến của Triết học, Trường hòa hợp nào sau đây không buộc phải là mặt trái chiều của mâu thuẫn

Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng về lượng và chất trong Triết học? A. Chất và lượng luôn luôn cân xứng nhau B. Chất và lượng của sự việc vật, hiện nay tượng bóc rời nhau C. đông đảo sự thứ hiện tượng đều phải có 2 mặt chất và lượng

=> Đáp án là B. Bởi hóa học và lượng luôn luôn thống tốt nhất với nhau, không bóc tách rời nhau, ảnh hưởng tác động lẫn nhau. Khi 1 chất mới ra đời sẽ xuất hiện thêm một lượng mới tương ứng.

Bài viết liên quan