<00:00.06>Bài hát : Nếu xa nhau <00:02.66>Ca sĩ : Thanh Hà, Roland<00:04.66><03:48.17><00:31.70>Nếu xa nhau <03:49.15><00:33.55><03:49.62><00:34.15>Em xin có tác dụng mây thu <03:51.94><00:36.08><03:53.30><00:37.82>Khóc anh <03:54.02><00:39.81><03:54.60><00:40.34>Dài những tháng mưa ngâu <03:56.57><00:42.34><03:57.81><00:43.65>Mưa thu buồn<03:59.04><00:43.66><03:59.48><00:44.51>Buồn đời em lâu nay <04:01.55><00:46.35><04:02.80><00:47.71>Gió thu sầu <04:03.81><00:49.29><04:04.45><00:49.81>Hát bài bác ca ghi nhớ nhau <04:06.75><00:51.78><00:53.07>Nếu cách nhau <00:52.98><00:53.68>Em xin làm mẫu sông <00:55.58><00:57.04>Nhớ anh <00:58.99><00:59.53>Nhiều rất nhiều tháng bát ngát <01:01.42><01:02.89>Khúc sông buồn<01:03.44><01:04.24>Buồn trôi bao lá dong <01:05.92><01:07.29>Tím mây chiều <01:08.57><01:09.17>Lạc loại vương lưu giữ nhung <01:11.18><01:12.44>Cùng mon năm <01:12.62><01:13.32>Về thu trôi thủng thẳng <01:15.19><01:15.90>Cuối trời <01:16.41><01:17.18>Biết <01:19.33><01:19.95>Bao giờ đồng hồ <01:20.55><01:20.91>Thôi phiêu lãng <01:21.69><01:23.16>Giữa tháng mưa ngâu <01:23.56><01:24.03>Anh bao gồm nghe chăng <01:25.30><01:25.64>Bài tình ca <01:26.71><01:27.74>Hôm như thế nào <01:27.56><01:28.24>Em đã hát đến anh <01:30.06><01:31.42>Trời đang sang đông <01:32.17><01:32.75>Thôi em làm im vắng ngắt <01:34.72><01:37.87>Những đêm <01:38.53><01:39.14>Dài <01:39.56><01:39.94>Mơ cầu gió trăng <01:41.09><01:42.37>Biết lúc nào <01:43.36><01:44.11>Tình yêu thôi cởi dang <01:46.08><01:47.31>Biết bao giờ <01:48.31><01:49.03>Đời em thôi lỡ xóm <01:51.13><01:53.87>Nếu xa nhau chừng <01:54.85><01:55.39>Anh xin làm mây thu <01:57.76><01:59.08>Khóc em <01:59.80><02:00.38>Dài các tháng mưa ngâu <02:02.78><02:03.58>Mưa thu buồn<02:04.63><02:05.37>Buồn đời anh bấy lâu <02:07.31><02:08.38>Gió thu sầu <02:09.56><02:10.18>Hát bài bác ca nhớ nhau <02:12.23><04:07.29><02:13.21>Nếu cách nhau chừng <04:08.48><02:14.40><04:09.09><02:14.96>Anh xin làm loại sông <04:11.18><02:17.17><04:12.68><02:18.60>Nhớ em <04:13.38><02:19.37><04:13.94><02:20.01>Nhiều phần lớn tháng bát ngát <04:16.06><02:22.03><04:17.31><02:23.26>Khúc sông buồn<04:18.29><02:24.22><04:18.86><02:24.86>Buồn trôi bao lá dong <04:20.82><02:26.86><04:22.06><02:27.92>Tím mây chiều <04:23.10><02:29.13><04:23.72><02:29.82>Lạc loài vương ghi nhớ nhung <04:25.84><02:31.94><04:27.04><02:33.13>Cùng mon năm <04:28.00><02:33.95><04:28.60><02:34.63>Mưa thu trôi lững thững <04:30.63><02:36.58><04:31.33><02:37.32>Cuối trời <04:31.85><02:37.79><04:32.68><02:38.65>Biết <04:33.08><02:39.09><04:33.59><02:39.65>Bao giờ đồng hồ thôi phiêu lãng <04:35.42><02:41.56><04:36.66><02:42.68>Giữa mon mưa ngâu <04:37.84><02:43.80><04:38.35><02:44.41>Em bao gồm nghe chăng bài xích tình ca <04:41.09><02:47.15><04:42.06><02:48.03>Hôm làm sao <04:42.69><02:48.67><04:43.36><02:49.23>Anh sẽ hát cho em <04:45.50><02:51.44><04:46.48><02:52.50>Trời đang sang đông <04:47.89><02:53.77><04:48.32><02:54.21>Thôi anh làm im vắng vẻ <04:50.10><02:56.31><04:51.87><02:58.04>Những tối <04:52.51><02:58.56><04:53.13><02:59.12>Dài <04:53.51><02:59.47><04:53.95><02:59.83>Mơ ước gió trăng <04:55.25><03:01.21><05:07.91><04:56.49><03:02.37>Biết bao giờ <05:09.04><04:57.44><03:03.42><05:09.58><04:57.97><03:03.91>Tình yêu thương thôi lỡ thôn <05:11.97><05:00.10><03:06.10><05:12.84><05:01.40><03:07.32>Biết khi nào <05:13.83><05:02.32><03:08.25><05:14.45><05:02.89><03:08.81>Đời anh thôi tháo dang<05:16.88><05:05.03><03:11.13>Cố quên rằng ta sẽ yêu nhau Đếm u sầu ngày hôm qua trong đớn đau Mất nhau rồi mua đông yên vắng tanh trôi.Cố quên rằng ta đã yêu nhau Đếm u sầu ngày qua trong đớn đau Mất nhau rồi ngày đông giá rét yên vắng vẻ trôi

Bạn đang xem: Lời Bài Hát Nếu Xa Nhau Thanh Hà

*

Nếu Xa Nhau

Năm phân phát hành: 1994

Xem thêm: Bữa Nay Ngày Mấy Âm 2022 - Ngày Âm Hôm Nay Trong Lịch Âm Và Lịch Vạn Niên

Đóng góp: xixaxixonxanhxe
Lời bài xích hát Nếu cách nhau chừng
nếu như xa nhau, em xin có tác dụng mây thuKhóc anh dài đều tháng mưa ngâuMưa thu buồn, buồn đời em bấy lâuGió thu sầu, hát bài ca nhớ nhau.Nếu xa nhau, em xin làm chiếc sôngNhớ anh, nhiều như tháng mênh môngKhúc sông buồn, bi ai trôi bao lá giongTím mây chiều, lạc loài vương lưu giữ nhung.<ĐK:>Cùng tháng năm, mây thu trôi lững thững cuối trờiBiết bao giờ thôi phiêu lãng, giữa tháng mưa ngâuAnh tất cả nghe chăng bài bác tình ca?Hôm nào, em sẽ intlschool.edu.vnết cho anh.Trời đã sang đông, thôi em đành yên ổn vắngCố quên, rằng ta sẽ yêu nhauĐếm u sầu hôm qua trong đớn đauMất nhau rồi, ngày đông giá rét yên vắng ngắt trôi.