tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị một số gạo đủ cho đơn vị ăn trong 30 ngày

*

Một đơn vị chức năng bộ đội chuẩn bị đủ gạo mang đến 70 người nạp năng lượng trong 30 ngày. Sau thời điểm ăn được 6 ngày thì 10 fan chuyển đi nơi khác. Hỏi số gạo sót lại đó đơn vị chức năng ăn thêm được từng nào ngày nữa đối với dự kiến ban đầu?


*

Số phần ăn uống đã chuẩn bị là:

70 x 30 = 2100

Sau 6 ngày thì số phầnăn đã ăn là:

70 x 6 = 420

Số phần nạp năng lượng còn lại:

2100 - 420 = 1680

Số người còn sót lại là:

70 - 10 = 60

1680 : 60 = 28

Tổng số ngày nạp năng lượng được là:

6 + 28 = 34

Số gạo sót lại đơn vị ăn uống thêm số ngày là:

34 - 30 = 4

Đáp số: 4 ngày


*

Số suất ăn dành cho 70 nạp năng lượng trong 30 ngày là : 70 x 30 = 2100 ( suất ăn uống )

Số suất ăn dành riêng cho 70 nạp năng lượng trong 6 ngày là : 70 x 30 = 420 ( suất nạp năng lượng )

Số suất ăn còn lại là : 2100 - 420 = 1680 ( suất ăn uống )

Số gạo kia đủ nạp năng lượng trong : 1680 : ( 70 - 10 ) = 28 ( ngày )


Sau khi ăn được 6 ngày thì còn số ngày là:

30-6=24(ngày)

có tổng số gạo lúc đầu là:

70*30=2100(kg)

Sau khi ăn uống được 6 ngày thì còn số gạo là:

24*70=1680(kg)

Số gạo sót lại đủ ăn uống cho số tín đồ còn lại trong các ngày là:

1680:(70-10)=28(ngày)

Số gạo còn sót lại đủ cho đơn vị ăn thêm số ngày là:

28-24=4(ngày)

Đáp số:4 ngày.


Số phần ăn uống đã sẵn sàng là:70 x 30 = 2100

Sau 6 ngày thì số phầnăn đã ăn uống là:70 x 6 = 420

Số phần nạp năng lượng còn lại:2100 - 420 = 1680

Số người sót lại là:70 - 10 = 60

Tổng số ngày ăn được là:6 + 28 = 34

Số gạo còn sót lại đơn vị nạp năng lượng thêm số ngày là:34 - 30 = 4

Đáp số: 4 ngày


Xem thêm:

Một đơn vị chức năng bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 70 người ăn trong 30 ngày. Sau thời điểm ăn được 6 ngày thì 10 bạn chuyển đi vị trí khác. Hỏi số gạo còn sót lại đó đơn vị chức năng ăn thêm được bao nhiêu ngày nữa so với dự kiến ban sơ ?


Một đơn vị chức năng bộ đội sẵn sàng đủ gạo đến 70 người ăn trong 30 ngày. Sau khoản thời gian ăn được 6 ngày thì 10 bạn chuyển đi địa điểm khác. Hỏi số gạo còn lạiđơn vị kia ănthêm được bao nhiêu ngày nữa? hiểu được mức ăn uống của mọi bạn trong một ngày là như nhau


1 đơn vị chức năng bộ đội chuẩn bị đủ gạo đến 70 người ăn uống trong 30 ngày.Sau khi nạp năng lượng được 6 ngày thì 10 bạn chuyển đi địa điểm khác.hỏi số gạo còn lại đơn vị ăn uống được thêmbao nhiêu ngày đối với dự kiến ban đầu ?

giải cụ thể giúp mình với.


Một đơn vị chức năng bộ đội sẵn sàng đủ gạo mang đến 70 ng`ăn trong 30 ngày.Sau lúc ăn được 6 ngày thì 10 ng` đưa đi nơi khác.Hỏi số gạo sót lại đó đơn vị được ăn thêm bn ngày nữa so với dự loài kiến ban đầu?? ( MỨC ĂN CỦA MỖI NGƯỜI NHƯ NHAU )


Một đơn ị bộ đội chuẩn bị gạo đến 70 người ăn trong 30 ngày. Sau thời điểm ănđược6 ngày, có 10 bạn chuyển đi vị trí khác. Hỏi số gạo còn sót lại đủ cho đơn vị chức năng ăn trong từng nào ngày nữa ? biết rằng khẩu phần ăn của mọi người là như nhau.


1 đơn vị chức năng bộđội chuẩn bị đủ gạo cho 70 người nạp năng lượng trong 30 ngày. Sau thời điểm ăn được 6 ngày , bao gồm 10 tín đồ được điều đi vị trí khác. Hỏi số gạo còn lại đủ cho đơn vị ăn từng nào ngày nữa ( mức ăn uống của mỗi cá nhân như nhau)


Một đơn vị bộ đội sẵn sàng gạo đến 30 người ăn trong 15 ngày , mứcăn mọi người trong một ngày la hệt nhau . Sau khi ăn được 3 ngày thì tất cả 10 tín đồ chuyển đi địa điểm khác . Hỏi đơn vị chức năng đó nạp năng lượng số gạo còn sót lại trong bao nhiêu ngày ?


Một đơn vị bồ đội chuẩn bị gạo đủ đến 70 người nạp năng lượng trong 30 ngày . Sau khoản thời gian ăn được 6 ngày , bao gồm 10 người chuyển đi nơi khác . Hỏi số gạo kia đủ trong bao nhiêu ngày nữa ,( hiểu được mức ăn uống của từng người như nhau )


Một đơn vị bồ đội sẵn sàng gạo đủ mang đến 70 người nạp năng lượng trong 30 ngày . Sau khoản thời gian ăn được 6 ngày , bao gồm 10 bạn chuyển đi chỗ khác . Hỏi số gạo kia đủ trong bao nhiêu ngày nữa ,( biết rằng mức ăn của từng người giống hệt )