Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Một đoàn tàu tất cả 4 toa đỗ sinh hoạt sân ga. Gồm 4 quý khách từ sảnh ga lên tàu, mỗi người chủ quyền với nhau chọn bỗng nhiên 1 toa. Tính tỷ lệ để một toa tất cả 3 hành khách; một toa có một hành khách và hai toa không tồn tại hành khách

A.

Bạn đang xem: Một đoàn tàu có 4 toa đỗ ở sân ga

311

B.316

C.313

D.317


*

*

Mỗi hành khách có 4 cách chọn 1 toa bỏ trên tàu cần số cách 4 du khách chọn toa đặt lên tàu là44=256cách. Suy ranΩ=256

Gọi A là trở nên cố: “một toa gồm 3 hành khách; một toa có một hành khách với hai toa không tồn tại hành khách”.

Chon 3 quý khách từ 4 du khách và xếp 3 quý khách vừa lựa chọn lên một trong 4 toa tàu cóC53.4=16cách

Xếp hành khách sót lại lên 1 trong những 3 toa tàu sót lại có 3 cách

Suy ra n(A) = 16 . 3 = 48

Vậy tỷ lệ của biến chuyển cố đề xuất tìm làPA=48256=316

Đáp án B


*

Một đoàn tàu tất cả 4 toa đỗ sinh hoạt sân ga. Bao gồm 4 quý khách từ sảnh ga lên tàu, mỗi người hòa bình với nhau chọn tình cờ 1 toa. Tính phần trăm để một toa gồm 3 hành khách; một toa có 1 hành khách cùng hai toa không có hành khách.

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*


Đáp án B

Mỗi quý khách có 4 cách chọn một toa để lên tàu phải số giải pháp 4 quý khách chọn toa để lên trên tàu là

*
cách. Suy ra
*

Gọi A là biến đổi cố: “một toa tất cả 3 hành khách; một toa có 1 hành khách và hai toa không tồn tại hành khách”.

Chon 3 du khách từ 4 du khách và xếp 3 du khách vừa lựa chọn lên một trong 4 toa tàu tất cả

*
cách

Xếp hành khách còn sót lại lên 1 trong các 3 toa tàu sót lại có 3 cách

Suy ra

*

Vậy tỷ lệ của thay đổi cố yêu cầu tìm là

*


Một đoàn tàu có 7 toa tàu ở 1 sân ga. Tất cả 7 quý khách từ sân ga lên tàu, mỗi người chủ quyền với nhau chọn đột nhiên một toa để lên. Tính phần trăm để từng toa tàu có đúng một hành khách

A.7!76

B.177

C.6!77

D.7!77


Một đoàn tàu gồm 3 toa đỗ nghỉ ngơi sân ga. Bao gồm 5 hành khách lên tàu. Từng hành khách hòa bình với nhau. Chọn ngẫu nhiên một toa. Tìm xác suất để từng toa có ít nhất một hành khách bước lên tàu

A.2081

B.1027

C.5081

D.20243


Một đoàn tàu gồm 3 toa đỗ sống sân ga. Gồm 5 hành khách lên tàu. Từng hành khách chủ quyền với nhau. Chọn bất chợt một toa. Tìm tỷ lệ để mỗi toa có ít nhất một quý khách bước lên tàu

A.

*

B.

Xem thêm: Cách Thêm Quyền Admin Trong Facebook Đơn Giản 2022, Cách Phân Quyền Trên Trang Facebook

*

C.

*

D.

*


Đáp án C.

Gọi

*
là tập tất cả các hàng số
*
trong số ấy
*
là số toa mà du khách thứ i lên
*

+

*
là tập những cách lên tàu làm sao để cho có 2 toa gồm 3 fan và mỗi toa sót lại 1 người

*

+

*
là tập các cách lên tàu sao để cho có 2 toa bao gồm 2 fan và 1 toa có một người

*

*
là vươn lên là cố “Mỗi toa đều phải sở hữu hành khách lên tàu”

*

*


Một đoàn tàu gồm ba toa đỗ sảnh ga. Bao gồm 5 hành khách lên tàu. Từng hành khách chủ quyền với nhau. Chọn bỗng dưng một toa. Tìm tỷ lệ để từng toa có ít nhất 1 quý khách bước lên tàu.

A.5081

B.2081

C.1081

D.20243


Chọn A

Số bộ phận không gian mẫu:

*

Gọi Alà biến chuyển cố: từng toa có tối thiểu một khách hàng lên tàu .

Có nhị trường hợp:

TH1: Một toa tất cả 3 khách hàng 2 toa sót lại mỗi toa có một khách.

Trường vừa lòng này có:

*
(cách).

TH 2: Một toa có một khách 2 toa còn sót lại mỗi toa có 2 khách.

Trường hòa hợp này có:

*
(cách).

Số công dụng thuận lợi của biến cố A là: n(A) = 150(cách).

Xác suất của biến cố A :

*


Một đoàn tàu tất cả 7 toa tại 1 sân ga. Bao gồm 7 quý khách từ sảnh ga lên tàu, mỗi người chủ quyền với nhau và lựa chọn một toa một bí quyết ngẫu nhiên. Tìm tỷ lệ của những biến núm sau

A: “ Một toa 1 người, một toa 2 người, một toa tất cả 4 fan lên và bốn toa không tồn tại người nào cả”

A.P(A) =450/1807

B.P(A) =40/16807

C.P(A) =450/16807

D.P(A)= 450/1607


Số biện pháp lên toa của 7 bạn là:

*

Ta tìm kiếm số khả năng dễ ợt của A như sau

Chọn 3 toa có người lên:

*

Với toa có 4 tín đồ lên ta có:

*
biện pháp chọn

Với toa tất cả 2 người lên ta có:

*
biện pháp chọn

Người cuối cùng cho vào toa còn lại nên có một cách

Theo luật lệ nhân ta có:

*

Do đó:

*
.

Chọn A.


Một đoàn tàu bao gồm 7 toa ở một sân ga. Gồm 7 hành khách từ sảnh ga lên tàu, mỗi người hòa bình với nhau và chọn một toa một phương pháp ngẫu nhiên. Tìm tỷ lệ của những biến thế sau

A. P(B) = 6!/77

B.P(B) = 5!/77

C.P(B) = 8!/77

D.P(B) = 7!/77


Mỗi một phương pháp lên toa thỏa yêu cầu bài bác toán đó là một thiến của 7 phần từ cần ta có:

*

Do đó:

*

Chọn D.


Tại sảnh ga, gồm một đoàn tàu bao gồm 8 toa. Có 5 quý khách lên tàu, tự do với nhau, mọi cá nhân lên 1 toa ngẫu nhiên. Tính tỷ lệ để sau khi hành khác lên tàu, đoàn tàu còn 7 toa trống.

A.185

B.284

C.12.84

D.184


một tàu điện có 3 toa tiến vào 1 sảnh ga,ở đó đang có 12 hành khách chờ lên tàu.Giả sử hành khách lên tàu một cách thiên nhiên và chủ quyền với nhau, từng toa còn tối thiểu 12 chỗ trống.Tìm phần trăm để toa 1 gồm 4 người


Mỗi du khách có 3 lựa chọn(Rightarrow nleft(Omega ight)=3^12)

Chọn 4 tín đồ lên toa 1:(C_12^4)cách

Còn lại 8 tín đồ lên 2 toa còn lại, có(2^8)cách

Xác suất:(dfracC_12^4.2^83^12=...)


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên