Khi hộ gia đình, cá nhân, tổ chức phát sinh nhiệm vụ thuế áp dụng đất phi nông nghiệp trồng trọt thì bắt buộc kê khai thuế thực hiện đất phi nông nghiệp. Sau đây là mẫu tờ khai thuế thực hiện đất phi nông nghiệp.

Bạn đang xem: Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp


*
Mục lục bài xích viết

Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nntt (Ảnh minh họa)

1. Chủng loại tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp so với hộ gia đình, cá nhân

- Kê khai lần đầu: Thời hạn nộp hồ nước sơ muộn nhất là 30 ngày tính từ lúc ngày phát sinh nhiệm vụ thuế áp dụng đất phi nông nghiệp.

- hàng năm hộ gia đình, cá nhân không bắt buộc kê khai lại nếu không tồn tại sự thay đổi về bạn nộp thuế và những yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế đề xuất nộp.

- Khai khi tất cả phát sinh đổi khác các yếu tố làm biến hóa căn cứ tính thuế (trừ ngôi trường hợp biến hóa giá của 1 m2 đất theo luật pháp của Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh) dẫn mang lại tăng, bớt số thuế đề xuất nộp: Thời hạn nộp hồ nước sơ muộn nhất 30 ngày tính từ lúc ngày vạc sinh cố kỉnh đổi.

- Khai bổ sung khi phát hiện nay hồ nguyên sơ thuế đã nộp cho cơ quan lại thuế tất cả sai sót ảnh hưởng đến số thuế đề nghị nộp thực hiện theo khí cụ tại Điều 47 Luật quản lý thuế.

- Khai tổng hợp: Thời hạn nộp hồ sơ khai tổng hợp muộn nhất là ngày 31 tháng 3 của năm dương lịch tiếp theo sau năm tính thuế.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Google Drive Trên Máy Tính, Điện Thoại 2022

Mẫu tờ khai thuế áp dụng đất phi nông nghiệp:

Đối với hộ gia đình, cá thể trừ đưa nhượng, thừa kế, bộ quà tặng kèm theo cho quyền thực hiện đất
Đối cùng với hộ gia đình, cá thể kê khai tổng hợp đất ở
Đối với hộ gia đình, cá nhân trong ngôi trường hợp gửi nhượng, quá kế, tặng cho quyền thực hiện đất

2. Chủng loại tờ khai thuế áp dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức

- Kê khai lần đầu: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày tính từ lúc ngày vạc sinh nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Trong chu kỳ ổn định, hàng năm tổ chức chưa phải kê khai lại thuế thực hiện đất phi nông nghiệp trồng trọt nếu không tồn tại sự biến hóa về fan nộp thuế và những yếu tố dẫn đến biến đổi số thuế đề xuất nộp.

- Kê khai khi có phát sinh biến đổi các nguyên tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn mang đến tăng, giảm số thuế yêu cầu nộp và khai bổ sung cập nhật khi phát hiện tại hồ sơ khai thuế vẫn nộp đến cơ quan thuế gồm sai sót tác động đến số thuế đề xuất nộp: Thời hạn nộp hồ sơ muộn nhất là 30 ngày kể từ ngày phân phát sinh thế đổi.

- Khai bổ sung hồ nguyên sơ thuế được áp dụng đối với: Trường hòa hợp phát sinh những yếu tố làm đổi khác căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, bớt số thuế bắt buộc nộp; trường phù hợp phát hiện hồ sơ khai thuế đang nộp cho cơ quan liêu thuế có sai sót, lầm lẫn gây tác động đến số thuế nên nộp.

Mẫu tờ khai thuế thực hiện đất phi nông nghiệp đối với tổ chức

Căn cứ pháp lý: Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.