Mẫu đồ mưu hoạch chọn lọc nhà thầu bao gồm mẫu trình xem xét kế hoạch lựa chọn nhà thầu và mẫu mã phê chuẩn y kế hoạch tuyển lựa nhà thầu. Vậy hai loại mẫu này có những nội dung gì. Cùng shop chúng tôi tìm phát âm qua bài tiếp sau đây về mẫu kế hoạch sàng lọc nhà thầu.

Bạn đang xem: Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nghị định 63

Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Kế hoạch chọn lọc nhà thầu là gì?

Điều 33 Văn bản hợp tuyệt nhất 12/VBHN-VPQH 2019 lao lý Đấu Thầu điều khoản như sau:

Điều 33. Hình thức lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch sàng lọc nhà thầu được lập cho toàn cục dự án, dự toán cài sắm. vào kế hoạch tuyển lựa nhà thầu buộc phải ghi rõ số lượng gói thầu và văn bản của từng gói thầu.

Ngoài ra, Điều 34 biện pháp như sau:

Kế hoạch chắt lọc nhà thầu được lập sau thời điểm có đưa ra quyết định phê phê duyệt dự án, dự toán bán buôn hoặc đồng thời với quá trình lập dự án, dự toán sắm sửa hoặc trước khi có quyết định phê phê duyệt dự án so với gói thầu cần thực hiện trước lúc có đưa ra quyết định phê cẩn thận dự án

2. Căn cứ lập kế hoạch gạn lọc nhà thầu

Điều 34 Văn phiên bản hợp tốt nhất 12/VBHN-VPQH 2019 pháp luật Đấu Thầu luật pháp như sau:

Điều 34. Lập kế hoạch tuyển lựa nhà thầu

địa thế căn cứ lập kế hoạch sàng lọc nhà thầu đối với dự án:a) đưa ra quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và các tài liệu tất cả liên quan. Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có ra quyết định phê duyệt dự án công trình thì căn cứ theo ra quyết định của fan đứng đầu chủ đầu tư chi tiêu hoặc tín đồ đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ sẵn sàng dự án trong trường đúng theo chưa xác minh được nhà đầu tư;b) nguồn vốn cho dự án;c) Điều mong quốc tế, thỏa thuận quốc tế so với các dự án sử dụng vốn cung cấp phát triển bao gồm thức, vốn vay ưu đãi;d) những văn bạn dạng pháp lý liên quan. địa thế căn cứ lập kế hoạch chọn lựa nhà thầu đối với sở hữu sắm thường xuyên:a) Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức; trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện có cần cố kỉnh thế, thiết lập bổ sung, mua sắm mới phục vụ đến công việc;b) Quyết định thiết lập sắm được phê duyệt;c) nguồn vốn, dự toán sắm sửa thường xuyên được phê duyệt;d) Đề án sắm sửa trang bị mang lại toàn ngành được Thủ tướng chính phủ phê săn sóc (nếu có);

đ) tác dụng thẩm định vị của cơ quan, tổ chức triển khai có chức năng cung cấp thương mại & dịch vụ thẩm định giá hoặc báo giá (nếu có).

3. Mẫu trình để ý kế hoạch sàng lọc nhà thầu

Văn phiên bản trình chu đáo kế hoạch tuyển lựa nhà thầu được lập theo Mẫu tiên phong hàng đầu kèm theo Thông tứ 10/215/TT-BKHĐT quy định cụ thể về kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

——–

Số:____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

—————

___, ngày___tháng__năm_

TỜ TRÌNH

(Phê lưu ý kế hoạch sàng lọc nhà thầu)

dự án:___

Kính gửi:___

Căn cứ___ ;

Căn cứ___;

Căn cứ __

– Quyết định phê duyệt dự án công trình hoặc Giấy hội chứng nhận đăng ký đầu tứ và những tài liệu tất cả liên quan;

– đưa ra quyết định phê trông nom thiết kế, dự toán (nếu có);

– Quyết định phân chia vốn, giao vốn mang lại dự án;

– Điều mong quốc tế, thỏa thuận quốc tế so với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

– Các văn bản pháp lý liên quan>.

 trình  xem xét, phê để mắt kế hoạch chọn lọc nhà thầu trên cửa hàng những văn bản dưới đây:

Mô tả tóm tắt dự án

Phần này giới thiệu khái quát tin tức về dự án như sau:

– thương hiệu dự án;

– tổng giá trị đầu tư;

– Tên nhà đầu tư;

– mối cung cấp vốn;

– thời gian thực hiện tại dự án;

– Địa điểm, bài bản dự án;

– những thông tin không giống (nếu có).

Phần công việc đã thực hiện

Nội dung quá trình hoặc tên gói thầu(1)

Đơn vị thực hiện(2)

Giá trị(3)

Văn bạn dạng phê duyệt(4)

Tổng giá trị Bảng số 5>

Ghi chú:

(1) Ghi cầm tắt nội dung các bước hoặc tên các gói thầu đã thực hiện.

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện.

(3) Ghi giá trị của phần công việc, ghi ví dụ đồng tiền.

(4) đề tên văn bản phê chăm bẵm (Quyết định phê duyệt hiệu quả lựa lựa chọn nhà thầu, ra quyết định giao việc,…).

III. Phần các bước không vận dụng được một trong những các bề ngoài lựa chọn nhà thầu

Nội dung công việc(1)

Đơn vị thực hiện(2)

Giá trị(3)

Tổng giá trị thực hiện Bảng số 5>

Ghi chú:

(1) trình bày tóm tắt nội dung quá trình và không bao gồm phần quá trình đã kê trên Bảng 1.

(2) Ghi rõ ràng tên solo vị tiến hành (nếu có).

(3) Ghi cực hiếm của phần công việc; ghi cụ thể đồng tiền.

Phần quá trình thuộc kế hoạch tuyển lựa nhà thầu Bảng tổng thích hợp phần các bước thuộc kế hoạch tuyển lựa nhà thầu:

Bảng số 3 theo phía dẫn pháp luật tại Điều 5 Thông bốn này>.

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức chắt lọc nhà thầu

Phương thức gạn lọc nhà thầu

Thời gian ban đầu tổ chức chắt lọc nhà thầu

Loại đúng theo đồng

Thời gian tiến hành hợp đồng

Tổng giá gói thầu Bảng số 5

Trong Mục này cần giải trình các nội dung tại Bảng số 3, rõ ràng như sau:

a)Cơ sở phân chia các gói thầu:___

+ Đảm bảo tính nhất quán về phương diện kỹ thuật và technology của dự án, ko được chia những quá trình của dự án thành những gói thầu vượt nhỏ, làm mất đi sự thống nhất, nhất quán về kỹ thuật với công nghệ;

+ Đảm bảo tiến độ triển khai dự án;

+ Đảm bảo quy mô phù hợp (phù phù hợp với điều kiện của dự án, năng lực ở trong phòng thầu lúc này và tương xứng với sự trở nên tân tiến của thị phần trong nước…);

Việc chia dự án công trình thành các gói thầu trái với khí cụ để tiến hành chỉ định thầu hoặc tạo thời cơ cho số ít nhà thầu gia nhập là không tương xứng với pháp luật của lao lý về đấu thầu>.

b) giá chỉ gói thầu;c) mối cung cấp vốn;d) bề ngoài và cách thức lựa lựa chọn nhà thầu;

đ) Thời gian bước đầu tổ chức chọn lọc nhà thầu;

e) loại hợp đồng;

g)Thời gian triển khai hợp đồng.

Phần quá trình chưa đủ điều kiện lập kế hoạch chọn lựa nhà thầu (nếu có)

Tổng giá trị những phần công việc Bảng số 5>

Tổng giá bán trị những phần công việc

Nội dung

Tổng quý hiếm phần các bước đã thực hiện

Tổng cực hiếm phần công việc không vận dụng được 1 trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Tổng giá trị phần các bước thuộc kế hoạch chắt lọc nhà thầu

Tổng cực hiếm phần các bước chưa đủ đk lập kế hoạch sàng lọc nhà thầu (nếu có)

Tổng giá chỉ trị các phần công việc

Tổng mức đầu tư của dự án

VII. Kiến nghị

Trên các đại lý những văn bản phân tích nêu trên,  đề nghị___ xem xét, phê cẩn thận kế hoạch sàng lọc nhà thầu dự án:___.

Kính trình  xem xét, quyết định./.

Xem thêm: Máu Và Môi Trường Trong Cơ Thể-Sinh Học 8, Sinh Học 8 Bài 13: Máu Và Môi Trường Trong Cơ Thể

Nơi nhận:

– Như trên;

– tổ chức thẩm định;

– giữ VT.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

4. Mẫu phê để mắt tới kế hoạch chọn lựa nhà thầu

Mẫu số 3. Mẫu đưa ra quyết định phê chăm nom kế hoạch chọn lọc nhà thầu kèm theo Thông tứ 10/215/TT-BKHĐT quy định cụ thể về kế hoạch tuyển lựa nhà thầu.

 THẨM QUYỀN>——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc—————
Số:______, ngày ___ mon __ năm____

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê coi sóc kế hoạch chắt lọc nhà thầu

dự án:__

____

Căn cứ___;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày _____ của ___ về việc thẩm định kế hoạch chọn lọc nhà thầu dự án____;

Theo ý kiến đề nghị của___ tại văn bản tờ trình số____ ngày ____ về bài toán trình ưng chuẩn kế hoạch gạn lọc nhà thầu dự án ___,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê thông qua kế hoạch chọn lọc nhà thầu dự án:___ với nội dung chi tiết theo phụ lục gắn thêm kèm<2>.

Điều 2.<Ghi tên công ty đầu tư> chịu trách nhiệm tổ chức chọn lựa nhà thầu theo kế hoạch sàng lọc nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ những quy định hiện hành.

 chịu trọng trách tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo đưa ra quyết định này<3>.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. chịu nhiệm vụ thi hành ra quyết định này.

 

Nơi nhận:– Như Điều 2;– lưu lại VT.

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN:______

(kèm theo ra quyết định số___ ngày___tháng___năm___)

STTTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốnHình thức gạn lọc nhà thầuPhương thức chọn lọc nhà thầuThời gian bước đầu tổ chức chọn lọc nhà thầuLoại hòa hợp đồngThời gian triển khai hợp đồngTổ chức, cá thể giám sát<4>
1         
2         
3         
         
n         
Tổng giá chỉ trị các gói thầu        

 

<1> Trường phù hợp tổ chức thẩm định không có đề nghị câu chữ giám sát, quan sát và theo dõi thì xóa khỏi nội dung này.

<2> Phụ lục phải bao hàm các nội dung pháp luật tại Điều 5 Thông tư này. Trường đúng theo kế hoạch gạn lọc nhà thầu chỉ tất cả 01 gói thầu thì hoàn toàn có thể ghi trực tiếp gói thầu bao hàm các ngôn từ tại Phụ lục đính kèm mẫu này trong quyết định phê phê chuẩn kế hoạch tuyển lựa nhà thầu.

<3> Trường thích hợp kế hoạch tuyển lựa nhà thầu không tồn tại nội dung giám sát, theo dõi chuyển động đấu thầu thì xóa bỏ nội dung này.

<4> Ghi rất đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ tiến hành giám sát, theo dõi chuyển động đấu thầu. Trường vừa lòng không vận dụng thì xóa bỏ cột này.

 

 

5. Xem xét khi lập chủng loại kế hoạch chắt lọc nhà thầu?

Về mặt hình thức:Cần thực hiện đúng mẫu mã theo phép tắc của pháp luật.

Phải thực hiện đúng căn cứ pháp luật và còn có hiệu lực pháp luật khi soạn thảo báo cáo kết quả chắt lọc nhà thầu

Nội dung của mẫu kế hoạch chắt lọc nhà thầu cần có khá đầy đủ các thông tin về theo mẫu số mẫu số 1, mẫu số 03 kèm theo Thông tư 10/215/TT-BKHĐT quy định cụ thể về kế hoạch chọn lựa nhà thầu.

Tên gói thầuGiá gói thầu;Nguồn vốn;Hình thức và thủ tục lựa chọn nhà thầu;Thời gian ban đầu tổ chức chọn lọc nhà thầu;Loại đúng theo đồng;Thời gian triển khai hợp đồng.

Phải lưu ý về các lỗi thiết yếu tả khi tiến hành soạn thảo báo cáo

Trên đó là tư vấn của shop chúng tôi về mẫu kế hoạch chọn lựa nhà thầu. Mọi thắc mắc xin giữ hộ về điện thoại tư vấn hoặc liên hệ, gửi câu hỏi với công ty chúng tôi qua website, bạn sẽ nhận được phản hồi sớm nhất có thể và chính xác nhất.