*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*


*

*

Có thể nói, đấy là những văn bản quy bất hợp pháp luật đầu tiên, pháp luật một cách trực tiếp, ví dụ về việc kiểm tra, giải pháp xử lý kỷ chế độ trong thi hành quy định (THPL) về xử lý vi phạm luật hành chính (XLVPHC) một bí quyết đầy đủ, toàn diện, minh bạch, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai và yêu thương cầu làm chủ nhà nước vào kiểm tra công tác THPL về XLVPHC.

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP và Thông tứ số 14/2021/TT-BTP bao gồm nội dung cơ bạn dạng sau đây:

 1. Một số trong những vấn đề chung

1.1. Về phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh được quy định cụ thể tại Điều 1 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP gồm 2 nội dung:

- Kiểm tra công tác làm việc THPL về XLVPHC.

Bạn đang xem: Luật vi phạm hành chính

- giải pháp xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trọng trách trong THPL về XLVPHC.

b) Đối tượng vận dụng được quy định rõ ràng tại Điều 2 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP gồm các đối tượng:

- Cơ quan, người dân có thẩm quyền kiểm tra tình trạng THPL về XLVPHC; cơ quan làm chủ công tác THPL về XLVPHC.

- Thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền XLVPHC, Thủ trưởng cơ quan thống trị cấp bên trên trực tiếp của người có thẩm quyền XLVPHC.

- người dân có thẩm quyền XLVPHC, người dân có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bài toán THPL về XLVPHC.

1.2. Về mục tiêu

Mục đích kiểm tra, xử lý kỷ hiện tượng trong THPL về XLVPHC được quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP bao gồm:

- xem xét, nhận xét tình hình THPL về XLVPHC; rượu cồn viên, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá thể có các kết quả trong bài toán thực hiện luật pháp về XLVPHC; phân phát hiện số đông hạn chế, vướng mắc, bất cập, không nên sót, phạm luật trong THPL về XLVPHC để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, tương khắc phục.

- Phòng, chống, phòng chặn các vi phạm trong THPL về XLVPHC; tăng tốc kỷ luật, kỷ cương hành bao gồm trong việc tổ chức triển khai thực hiện, áp dụng luật pháp nhằm đảm bảo an toàn hiệu lực, công dụng thực thi điều khoản về XLVPHC.

- phạt hiện các quy định không thống nhất, đồng bộ hoặc chưa tương xứng với thực tế để đúng lúc sửa đổi, té sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy bất hợp pháp luật về XLVPHC hoặc những văn phiên bản quy bất hợp pháp luật khác gồm liên quan.

2. Kiểm tra tình trạng THPL về XLVPHC

2.1. địa thế căn cứ và thủ tục kiểm tra

a) Nghị định số 19/2020/NĐ-CP giải pháp 05 cách tiến hành kiểm tra, nuốm thể: đánh giá định kỳ; khám nghiệm theo địa bàn; khám nghiệm theo siêng đề; khám nghiệm theo ngành, lĩnh vực; Kiểm tra bỗng dưng xuất.

b) địa thế căn cứ kiểm tra đang được biện pháp cụ thể, không thiếu tương ứng với các phương thức không giống nhau được cơ chế tại khoản 1 cùng 2 Điều 5 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.

2.2. Về thẩm quyền kiểm tra

Thẩm quyền kiểm soát được quy định ví dụ tại Điều 6 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP và Điều 2 Thông tứ số 14/2021/TT-BTP, vào đó, hoàn toàn có thể xác định một số trong những chủ thể bao gồm thẩm quyền đánh giá như sau:

a) cỗ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang bộ được xác minh thẩm quyền kiểm tra:

- Theo ngành nằm trong phạm vi quản lý trên phạm vi toàn nước (ngành dọc), ví dụ: bộ trưởng liên nghành Bộ công thương kiểm tra công tác THPL về XLVPHC đối với Cục quản lý thị ngôi trường tại các tỉnh, tp trực thuộc tw trên phạm vi toàn quốc hoặc bộ trưởng liên nghành Bộ Công an kiểm tra công tác THPL về XLVPHC đối với Công an những tỉnh, tình phố trực thuộc tw trong phạm vi cả nước.

- Theo nghành thuộc phạm vi quản lý trên phạm vi cả nước, ví dụ: bộ trưởng Bộ khoáng sản và môi trường thiên nhiên kiểm tra công tác làm việc THPL về XLVPHC trong lĩnh vực bảo đảm an toàn môi trường của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau trên đây gọi thông thường là cấp cho tỉnh) bên trên phạm vi cả nước.

b) chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp được khẳng định thẩm quyền soát sổ theo địa bàn như sau:

- Chủ tịch ubnd cấp tỉnh gồm thẩm quyền kiểm tra so với các cơ quan:

+ Cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh.

+ Ủy ban quần chúng. # huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tp thuộc thành phố trực thuộc tw (sau phía trên gọi thông thường là cung cấp huyện).

+ Ủy ban quần chúng xã, phường, thị xã (sau đây gọi thông thường là cấp xã) nằm trong phạm vi địa bàn quản lý.

+ những cơ quan thuộc cơ quan tw được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa phận địa phương.

- Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện gồm thẩm quyền kiểm tra đối với các cơ quan:

+ Cơ quan chuyên môn ở trong Ủy ban nhân dân cung cấp huyện.

+ Ủy ban nhân dân cấp cho xã thuộc phạm vi địa bàn quản lý.

+ các cơ quan thuộc cơ quan tw được tổ chức triển khai theo ngành dọc cùng cấp thuộc phạm vi địa phận quản lý.

c) Thủ trưởng cơ quan, đối chọi vị thống trị người bao gồm thẩm quyền xử phạt vi phạm luật hành chính thực hiện việc kiểm tra đối với cơ quan, đơn vị và người dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính vì mình quản lý.

d) tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội vn kiểm tra công tác THPL về XLVPHC vào phạm vi được giao tổ chức thực hiện.

2.3. Trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc kiểm tra

Theo vẻ ngoài của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP với Thông bốn số 14/2021/TT-BTP thì trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc kiểm tra rất có thể trải qua 07 bước cơ bản như sau:


*

Lưu ý: bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang bộ, quản trị Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền XLVPHC tự kiểm tra công tác THPL về XLVPHC vào nội cỗ cơ quan, đơn vị chức năng mình, kiểm tra người có thẩm quyền XLVPHC trực thuộc phạm vi quản lý của mình và ko phải tiến hành trình tự, thủ tục nêu trên

Ví dụ:

- chủ tịch Sở tự kiểm tra công tác làm việc THPL về XLVPHC của thanh tra Sở và không phải triển khai trình tự, giấy tờ thủ tục nêu trên.

- Đội trưởng Đội quản lý thị trường bình chọn THPL về XLVPHC vào nội cỗ cơ quan, đơn vị mình, kiểm tra người dân có thẩm quyền XLVPHC trực thuộc phạm vi cai quản của mình và không phải triển khai trình tự, thủ tục nêu trên.

a) Bước 1: phát hành Kế hoạch kiểm tra

- Thẩm quyền phát hành Kế hoạch đánh giá gồm: (1) cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang bộ; (2) chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; (3) Thủ trưởng cơ quan, solo vị cai quản người gồm thẩm quyền xử phạt.

- Kế hoạch đánh giá hằng năm đề xuất được người có thẩm quyền phát hành trước ngày 15/3 hằng năm. Trong trường hợp buộc phải thiết, người dân có thẩm quyền han hành kế hoạch đánh giá có thể điều chỉnh Kế hoạch soát sổ khi có một trong những căn cứ lao lý tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 14/2021/TT-BTP.

- Gửi chiến lược kiểm tra: chiến lược kiểm tra phải được nhờ cất hộ cho đối tượng người tiêu dùng được kiểm soát ngay sau khoản thời gian được ban hành.

- câu chữ kế hoạch khám nghiệm được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.

b) Bước 2: ban hành Quyết định kiểm tra

- Thẩm quyền ban hành Quyết định kiểm tra, gồm:

+ bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ.

+ chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh, cấp cho huyện.

+ Thủ trưởng cơ quan, 1-1 vị quản lý người có thẩm quyền xử phạt.

- Thời điểm ban hành Quyết định kiểm tra: Căn cứ, nhờ vào vào planer kiểm tra.

- Gửi ra quyết định kiểm tra: đưa ra quyết định kiểm tra phải được gửi cho đối tượng kiểm tra trước thời điểm ngày tiến hành hoạt động kiểm tra ít nhất 30 ngày.

- văn bản cơ bạn dạng của quyết định kiểm tra được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP (Lưu ý: Thời hạn kiểm soát là 07 ngày có tác dụng việc, trường hợp đề xuất thiết, được gia hạn thêm nhưng không thực sự 07 ngày làm cho việc).

Một số xem xét khi phát hành Quyết định kiểm tra: Đoàn chất vấn được thành lập và hoạt động theo hình thức liên ngành (trừ một vài trường phù hợp theo khoản 1 Điều 8 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP) và buộc phải có tối thiểu từ 05 member trở lên.

c) Bước 3: triển khai kiểm tra

- Đoàn kiểm tra triển khai kiểm tra bằng những phương thức sau đây để triển khai cơ sở tóm lại các câu chữ kiểm tra:

+ chất vấn hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử trí hành chính;

+ đánh giá thực tế, xác minh các thông tin, tài liệu;

+ Kiểm tra kết quả thực thi pháp luật về XLVPHC (qua nội dung những báo cáo, tài liệu,…).

- Lập biên bản kiểm tra: Trong quá trình kiểm tra, trưởng phi hành đoàn kiểm tra hoặc bạn được uỷ quyền triển khai lập biên bản để xác nhận việc thu thập, hỗ trợ thông tin, tài liệu tương quan đến nội dung bình chọn và ký xác nhận thông qua biên bản kiểm tra tức thì sau khi hoàn thành cuộc kiểm tra.

d) Bước 4: kết luận kiểm tra

 - Thẩm quyền ban hành Kết luận kiểm tra: (1) người dân có thẩm quyền kiểm tra; (2) Trưởng Đoàn khám nghiệm ký ban hành kết luận bình chọn trong trường đúng theo được người dân có thẩm quyền bình chọn uỷ quyền.

- Thủ tục phát hành Kết luận chất vấn trải qua trình tự, giấy tờ thủ tục sau:

Thứ nhất, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt rượu cồn kiểm tra, Đoàn đánh giá dự thảo tóm lại kiểm tra với gửi cho đối tượng kiểm tra nhằm lý ý kiến so với các câu chữ trong dự thảo tóm lại kiểm tra.

Thứ hai, trong thời hạn 05 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày nhận ra dự thảo kết luận kiểm tra, đối tượng người dùng kiểm tra gởi lại Đoàn kiểm tra ý kiến bằng văn bạn dạng đối với những nội dung trong dự thảo tóm lại kiểm tra.

Thứ ba, trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày thừa nhận được chủ kiến bằng văn bạn dạng của đối tượng người dùng kiểm tra hoặc 03 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày không còn thời hạn mà không nhận được chủ kiến bằng văn bạn dạng của đối tượng người sử dụng kiểm tra thì trưởng đoàn kiểm tra trình người dân có thẩm quyền kiểm tra ban hành Kết luận kiểm tra.

kết luận kiểm tra được gởi cho đối tượng kiểm tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ngay sau khi được ban hành để triển khai các nội dung nêu trong tóm lại kiểm tra và công khai theo lý lẽ pháp luật.

- ngôn từ cơ bạn dạng của kết luận kiểm tra được quy định ví dụ tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP và đề nghị được công khai theo khí cụ tại Điều 5 Thông bốn số 14/2021/TT-BTP.

đ) Bước 5: Thực hiện tóm lại kiểm tra

- Tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra:

+ Trong thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngày dìm được tóm lại kiểm tra, đối tượng người sử dụng kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá thể có tương quan có trách nhiệm tổ chức tiến hành kịp thời và không thiếu thốn các nội dung đề xuất đã được nêu tại kết luận kiểm tra.

+ trường hợp tóm lại kiểm tra có khá nhiều nội dung, tương quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân thì đối tượng người tiêu dùng kiểm tra phải tạo kế hoạch thực hiện tóm lại kiểm tra.

- Báo cáo thực hiện kết luận kiểm tra:

+ Đối tượng kiểm tra tất cả trách nhiệm báo cáo việc thực hiện tóm lại kiểm tra theo thời hạn ghi trong tóm lại kiểm tra hoặc khi nhận thấy yêu ước của người có thẩm quyền ban hành Kết luận kiểm tra.

+ Nội dung báo cáo thực hiện tóm lại kiểm tra được quy định ví dụ tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.

e) Bước 6: Theo dõi, đôn đốc câu hỏi thực hiện tóm lại kiểm tra

- Theo dõi việc thực hiện tóm lại kiểm tra:

+ hiệ tượng theo dõi: thông qua việc yêu cầu đối tượng người tiêu dùng kiểm tra report tình hình thực hiện tóm lại kiểm tra.

+ Thẩm quyền: người dân có thẩm quyền phát hành Kết luận kiểm tra tổ chức bài toán theo dõi đối tượng kiểm tra trong câu hỏi thực hiện kết luận kiểm tra. Người dân có thẩm quyền ban hành Kết luận đánh giá phân công bạn trực tiếp sau dõi, trao đổi, thao tác làm việc với đối tượng người tiêu dùng kiểm tra nhằm xác định thông tin về thực trạng thực hiện tóm lại kiểm tra.

+ Trình tự, thủ tục theo dõi việc thực hiện kết luận kiểm tra.

Thứ nhất, trong thời hạn 45 ngày, tính từ lúc ngày phát hành Kết luận kiểm tra, tín đồ được giao trách nhiệm theo dõi tất cả trách nhiệm báo cáo người bao gồm thẩm quyền phát hành Kết luận đánh giá về hiệu quả theo dõi câu hỏi thực hiện kết luận kiểm tra.

Xem thêm: Khi Tôi Khóc Là Ngày Tôi Bước Đến Cuộc Đời, Nụ Cười Còn Mãi

Thứ hai, vào thời hạn 03 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày dìm được report kết quả theo dõi việc thực hiện tóm lại kiểm tra, người có thẩm quyền phát hành Kết luận khám nghiệm căn cứ hiệu quả theo dõi để quyết định:

+ chấm dứt việc quan sát và theo dõi và tàng trữ hồ sơ quan sát và theo dõi theo cơ chế hiện hành nếu việc thực hiện kết luận kiểm tra đang hoàn thành;

+ Hoặc thực hiện đôn đốc nếu bài toán thực hiện kết luận kiểm tra chưa hoàn thành.

Thứ ba, hiệu quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện kết luận kiểm tra được thông tin đến đối tượng người dùng kiểm tra và công khai theo phương tiện pháp luật.

- Đôn đốc thực hiện kết luận kiểm tra:

+ vẻ ngoài đôn đốc: Dưới bề ngoài gửi văn bản đôn đốc hoặc thao tác làm việc trực tiếp với đối tượng người sử dụng kiểm tra.

+ Thẩm quyền đôn đốc: người dân có thẩm quyền phát hành Kết luận kiểm soát tổ chức bài toán đôn đốc đối tượng người sử dụng kiểm tra trong câu hỏi thực hiện tóm lại kiểm tra.

+ Trình tự, giấy tờ thủ tục đôn dốc bài toán thực hiện tóm lại kiểm tra:

Thứ nhất, muộn nhất 05 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày được giao vấn đề đôn đốc, fan được giao việc đôn đốc có trách nhiệm lời khuyên văn bạn dạng đôn đốc trình người dân có thẩm quyền ban hành Kết luận chất vấn gửi đối tượng người tiêu dùng kiểm tra.

Thứ hai, trong thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngày được giao việc đôn đốc, người được giao vấn đề đôn đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả đôn đốc với người dân có thẩm quyền phát hành Kết luận kiểm tra.

Thứ ba, vào thời hạn 03 ngày làm việc, tính từ lúc ngày dấn được report kết trái đôn đốc, người có thẩm quyền phát hành Kết luận chất vấn căn cứ kết quả đôn đốc nhằm quyết định: xong việc đôn đốc và tàng trữ hồ sơ theo quy định hiện hành nếu việc thực hiện kết luận kiểm tra sẽ hoàn thành; hoặc tiến hành kiểm tra việc thực hiện tóm lại kiểm tra (nếu việc thực hiện kết luận kiểm tra không hoàn thành).

+ tác dụng và việc xử lý tác dụng đôn đốc việc thực hiện tóm lại kiểm tra được thông báo đến đối tượng người sử dụng kiểm tra và công khai minh bạch theo biện pháp pháp luật.

g) Bước 7: Kiểm tra bài toán thực hiện kết luận kiểm tra

Căn cứ kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra gồm:

- hết thời hạn nên thực hiện kết luận kiểm tra mà đối tượng người sử dụng kiểm tra không xong việc thực hiện và không report kết quả thực hiện kết luận kiểm tra giỏi xin gia hạn tiến hành (nếu có);

- Đối tượng kiểm soát không tiến hành trách nhiệm báo cáo kết quả thật hiện kết luận kiểm tra.

- quy trình theo dõi, đôn đốc vạc hiện đối tượng người dùng kiểm tra có dấu hiệu tẩu tán tiền, tang vật, phương tiện phạm luật hành chính, tiêu huỷ tài liệu, chưa hợp tác, ngăn cản hoặc tất cả hành vi vi phạm pháp luật khác.

2.4. Quyền, trách nhiệm của những chủ thể có liên quan trong kiểm tra

- Quyền hạn, trọng trách của người có thẩm quyền chất vấn (người tất cả thẩm quyền ban hành Quyết định kiểm tra) được công cụ tại Điều 7 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.

- Quyền hạn, nhiệm vụ của Đoàn kiểm soát được dụng cụ tại Điều 9 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.

- Quyền, nhiệm vụ của đối tượng người dùng kiểm tra được chế độ tại Điều 16 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.

3. Giải pháp xử lý kỷ khí cụ trong THPL về XLVPHC

- Một là, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP chỉ quy định các hành vi vi phạm luật làm địa thế căn cứ để áp dụng các hiệ tượng kỷ quy định (đã được chế độ trong phép tắc Cán bộ, công chức và cơ chế viên chức); không vẻ ngoài thêm các hình thức xử lý kỷ luật mới (tức là như là nhau, thống độc nhất với điều khoản về xử lý kỷ biện pháp cán bộ, công chức, viên chức về chế tài kỷ luật).

- Hai là, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP cũng không quy định những nội dung về thẩm quyền, trình tự, giấy tờ thủ tục xử lý kỷ nguyên tắc trong THPL về XLVPHC nhưng viện dẫn để áp dụng chung đến những văn bạn dạng pháp hình thức về kỷ khí cụ cán bộ, công chức, viên chức, nắm thể:

+ Đối với cán bộ: Việc khẳng định thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ lao lý cán bộ gồm hành vi vi phạm luật trong THPL về XLVPHC được tiến hành theo phương pháp pháp luật.

+ Đối với công chức, viên chức những nội dung liên quan đến nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, giấy tờ thủ tục và các nội dung không giống có tương quan đến câu hỏi xử lý kỷ pháp luật công chức, viên chức tất cả hành vi vi phạm trong THPL về XLVPHC được viện dẫn triển khai theo dụng cụ của quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức.

- Ba là, các yếu tố cần phải xem xét khi ra quyết định chế tài kỷ luật:

+ thể hiện thái độ tiếp thu, thay thế và dữ thế chủ động khắc phục hậu quả của cán bộ, công chức, viên chức gồm hành vi vi phạm là yếu ớt tố chăm chú tăng nặng trĩu hoặc sút nhẹ lúc áp dụng bề ngoài kỷ luật.

+ việc xem xét, tăng nặng trĩu hoặc sút nhẹ khi áp dụng hình thức kỷ luật cũng được áp dụng vào trường hợp thực hiện hành vi vi phạm luật do hoàn cảnh khách quan lại hoặc vị lỗi của đối tượng người dùng vi phạm hành chính.

3.1. Các hành vi vi phạm luật trong THPL về XLVPHC

Điều 22 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP phép tắc 19 một số loại hành vi phạm luật trong THPL về XLVPHC, vào đó tạo thành các nhóm:

- nhóm hành vi vi phạm luật trong quá trình áp dụng điều khoản về XLVPHC tất cả 12 hành vi vi phạm:

(1) giữ lại vụ phạm luật có tín hiệu tội phạm để XLVPHC.

(2) lợi dụng chức vụ, quyền lợi để sách nhiễu, đòi, thừa nhận tiền, gia sản của tín đồ vi phạm; dung túng, bao che, tiêu giảm quyền của người vi phạm hành chính khi XLVPHC.

(3) ko xử phạt vi phạm hành chính; không áp dụng biện pháp khắc phục và hạn chế hậu trái hoặc không vận dụng biện pháp cách xử lý hành chính so với người vi phạm theo phương pháp pháp luật.

(4) Xử phạt vi phạm luật hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục và hạn chế hậu quả hoặc áp dụng các biện pháp cách xử lý hành chủ yếu không kịp thời, không nghiêm minh, không đúng thẩm quyền, thủ tục, đối tượng theo luật pháp luật.

(5) Áp dụng vẻ ngoài xử phạt, nấc xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả không đúng, không khá đầy đủ đối cùng với hành vi phạm luật hành chính.

(6) Can thiệp trái pháp luật vào câu hỏi XLVPHC.

(7) kéo dãn thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

(8) sử dụng tiền nhận được từ tiền nộp phạt phạm luật hành chính, tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử vạc tiền, chi phí bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hành thiết yếu bị tịch thâu và những khoản tiền khác thu được từ xử phạt vi phạm luật hành chính trái nguyên tắc của pháp luật về chi tiêu nhà nước.

(9) trả mạo, làm xô lệch hồ sơ xử phạt vi phạm luật hành chính, hồ nước sơ áp dụng biện pháp cách xử trí hành chính.

(10) không áp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành ra quyết định xử vạc của cá nhân, tổ chức triển khai bị xử phạt; bài toán thi hành biện pháp khắc phục hậu quả vì cá nhân, tổ chức triển khai thực hiện.

(11) phát hành trái thẩm quyền văn bạn dạng quy định về hành vi vi phạm luật hành chính; về thẩm quyền, thủ tục, hình thức xử phạt, phương án khắc phục hậu quả so với từng hành vi vi phạm luật hành thiết yếu trong lĩnh vực quản lý nhà nước và biện pháp xử lý hành chính.

(12) Không giải quyết và xử lý hoặc xử lý không kịp thời năng khiếu nại, tố giác trong XLVPHC.

- đội hành vi vi phạm trong qua trình kiểm tra công tác THPL về XLVPHC bao gồm 07 hành động vi phạm:

(1) cung cấp thông tin, tài liệu không chủ yếu xác, thiếu trung thực liên quan đến câu chữ kiểm tra.

(2) Can thiệp trái điều khoản vào vận động kiểm tra, lợi dụng tác động của mình ảnh hưởng tác động đến người làm trách nhiệm kiểm tra.

(3) chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra, bắt nạt dọa, trù dập người cung ứng thông tin, tài liệu cho cơ quan lại kiểm tra, đoàn kiểm tra, gây trở ngại cho chuyển động kiểm tra.

(4) bật mý thông tin, tài liệu về tóm lại kiểm tra khi chưa có kết luận thiết yếu thức.

(5) ko thực hiện kết luận kiểm tra.

(6) triển khai không đầy đủ, đúng mực kết luận kiểm tra.

(7) Thiếu trách nhiệm trong việc chỉ huy thực hiện kết luận kiểm tra.

3.2. Các chế tài kỷ qui định gắn với hành vi phạm luật trong THPL về XLVPHC (gồm 06 loại chế tài)

a) bề ngoài kỷ nguyên tắc khiển trách được áp dụng đối với các đối tượng người sử dụng là cán bộ, công chức (với 04 hành động vi phạm) và viên chức (với 03 hành vi vi phạm), được quy định rõ ràng tại Điều 24 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.

b) vẻ ngoài kỷ nguyên tắc cảnh cáo được áp dụng đối với các đối tượng là cán bộ (với 07 hành vi vi phạm), công chức (07 nhiều loại hành vi vi phạm), viên chức (với 05 các loại hành vi vi phạm); công chức giữ phục vụ lãnh đạo, quản lý, viên chức quản lý (với hành vi thiếu nhiệm vụ trong việc chỉ huy thực hiện kết luận kiểm tra), được quy định ví dụ tại Điều 25 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.

c) bề ngoài kỷ điều khoản hạ bậc lương được áp dụng so với công chức không giữ phục vụ lãnh đạo, cai quản (với hành vi sử dụng tiền nhận được từ tiền nộp phạt phạm luật hành chính, tiền nộp do chậm thi hành ra quyết định xử phát tiền, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện phạm luật hành chính bị tịch thu và những khoản tiền không giống thu được từ xử phạt phạm luật hành bao gồm trái lý lẽ của điều khoản về chi phí nhà nước), được quy định rõ ràng tại Điều 26 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.

d) hiệ tượng kỷ luật pháp giáng chức được áp dụng đối với công chức giữ dịch vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi không thực hiện kết luận kiểm tra, được quy định ví dụ tại Điều 27 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.

đ) hình thức kỷ luật miễn nhiệm được áp dụng so với các đối tượng là cán bộ (với 07 loại hành vi vi phạm); công chức giữ dùng cho lãnh đạo, quản lý (đối với 01 một số loại hành vi vi phạm); viên chức quản lý (đối với 02 nhiều loại hành vi vi phạm), được quy định rõ ràng tại Điều 28 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.

e) hình thức kỷ hình thức buộc thôi việc được vận dụng đối với đối tượng người sử dụng là công chức, viên chức (đối với 04 nhiều loại hành vi vi phạm), được quy định ví dụ tại Điều 29 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.