HỘP GIẢM TỐC 1 CẤP 1 CẶP BÁNH RĂNG TRỤ NGHIÊNG ĂN KHỚP ĐƯỜNG KÍNH TRỤC DẪN O45

MỤC LỤC

Ch­ương 1.

Bạn đang xem: Hộp giảm tốc bánh răng trụ răng nghiêng 1 cấp

Chọn hộp động cơ và trưng bày tỉ số truyền

1.1. Lựa chọn động cơ

4

1.2. Công suất, số vòng quay, momen xoắn trên các trục rượu cồn cơ

6

Chư­ơng 2.

Bộ truyền trong vỏ hộp hộp (bộ truyền trục vít)

2.1. Lựa chọn vật liệu

8

2.2. Xác định ứng suất mang lại phép

8

2.3. Xác định các thông số kỹ thuật cơ bản của cỗ truyền

9

2.4. Kiểm tra răng bánh vít

10

2.5. Kích th­ước hình học của bộ truyền

12

2.6. đo lường nhiệt truyền trong truyền hễ trục vít

12

Ch­ương 3.

Thiết kế bộ truyền không tính hộp (bộ truyền xích)

3.1. Chọn một số loại xích với số răng đĩa xích

14

3.2. Xác định các thông số kỹ thuật của bộ truyền xích

14

3.3. Kiểm tra về chất lượng độ bền xích

16

3.4. Các thông số đĩa xích và lực tác dụng lên trục

17

Ch­ương 4.

Tính toán và sàng lọc kết cấu trục

4.1. Chọn vật liệu

18

4.2. Tính sơ cỗ trục

18

4.3. Xác minh khoảng cách giữa những gối và nơi đặt lực

18

4.4. Sở hữu trọng công dụng lên trục

20

4.5. Khẳng định đ­ường kính những đoạn trục và kết cấu trục

22

4.6. Kiểm tra trục về chất lượng độ bền mỏi

25

4.7. Chu chỉnh trục về chất lượng độ bền tĩnh

27

Ch­ương 5.

Tính toán và chọn ổ lăn

5.1. Lựa chọn ổ lăn

28

5.2. Giám sát và đo lường lựa lựa chọn ổ lăn của trục vít

30

5.3. Tính toán lựa lựa chọn ổ lăn của trục thêm bánh vít

32

Ch­ương 6.

Tính toán và lựa chọn các chi tiết khác của hộp giảm tốc

6.1. Các phần tử cấu tạo ra của hộp giảm tốc

33

6.2. Dung dịch trơn và điều chỉnh ăn khớp

33

6.3. Dung sai và kiểu lắp

34

Tài liệu tham khảo

35

CH­ƯƠNG 1: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN

Chọn hễ cơ:

Trong các hệ dẫn bộ động cơ khí, hộp động cơ điện đư­ợc sử dụng rất là phổ biến. Có tương đối nhiều loại hộp động cơ điện khác nhau, mặc dù do có không ít ­u điểm so với các loại hộp động cơ điện không giống (kết cấu solo giản, ngân sách chi tiêu rẻ, dễ dàng bảo quản, làm việc tin cậy...) hộp động cơ điện luân phiên chiều bố pha không nhất quán ngắn mạch đ­ợc sử dụng phổ cập hơn cả. Vượt trình thống kê giám sát và gạn lọc ĐC cho hệ dẫn rượu cồn đ­ợc triển khai thông qua các b­ước đo lường và thống kê về:

Công suất đụng cơSố vòng quay đồng bộ sơ bộ của động cơCác yêu ước về momen mở máy, quá thiết lập và ph­ương pháp đính đặtCông suất hễ cơ:

Công suất bên trên trục bộ động cơ đ­ợc tính theo cách làm (2.8) <1> :

Trong đó:

+ Pct : là công suất cần thiết trên trục động cơ

+ Pt : công suất đo lường và thống kê trên thiết bị công tác(kw)

+ : là năng suất truyền động.

Giá trị của đ­ợc xác định theo công thức (2.9) <1> :

Với là công suất truyền động của các bộ truyền, các cặp ổ trong hệ thống dẫn động.

Căn cứ, vào sơ trang bị kết cấu cỗ truyền và quý giá hiệu suất của những loại bộ

truyền, các cặp ổ theo bảng 2.3 <1> ta có:

+ hiệu suất nối trục = 0,99

+ hiệu suất ổ lăn = 0,99

+ hiệu suất một cặp bánh răng vào hộp giảm tốc = 0,97

Với mang thiết hệ thống dẫn hễ băng tải thao tác ổn định với download trọng không thay đổi theo 2.11 <1> :

Trong đó:

F là khả năng kéo băng tải, N

v là gia tốc băng tải, m/s

*

Số vòng quay đồng điệu sơ bộ:

Số vòng quay của trục máy công tác làm việc đ­ợc tính theo cách làm 2.16 <1> :

v là tốc độ xích tải, m/s

t b­ớc xích của tải, mm

z số răng đĩa xích tải

Theo bảng 2.4 <1> ta hoàn toàn có thể chọn đ­ợc :

+ tỷ số cỗ truyền xung quanh xích un=uxích=3

+ tỷ số truyền của hộp truyền bánh răng uh=ubr=4

Vậy tỉ số truyền toàn cục của hệ thống dẫn cồn 2.15 <1> :

Từ các giá trị nlv và ut ta bao gồm số vòng quay sơ cỗ của hễ cơ:

nsb=ut.nlv= 65.12 = 780 ( v/p)

Vậy ta rất có thể chọn số vòng quay đồng điệu của động cơ ndb = 1000 v/p

Chọn rượu cồn cơ:

Căn cứ vào cực hiếm Pct, ndb của ĐC sẽ đ­ợc khẳng định ở trên, có xét đến điều kiện:

*

Bảng 1. Thông số kỹ thuật của cồn cơ

Thông số

Giá trị

Ký hiệu hễ cơ

4A132S8Y3

Công suất hễ cơ

4.0 kW

Hiệu suất cồn cơ

85,0 %

Số vòng quay

720 v/p

Tk/Tdn

1,8

Tmax/Tdn

1

cosj

0,8


Với số vòng quay nhất quán : n=60.f/p =750 (v/p)

Trong kia f là tần số loại điện

1.1.4. Phân phối tỉ số truyền:

Từ quý giá thực của số vòng quay động cơ ta có thể tính đ­ợc đúng mực tỉ số truyền cục bộ của hệ thống:

Chọn tỉ số truyền của cục truyền xích là ux= 3 vậy tỉ số truyền thực tế của bộ truyền bánh răng là:

1.2. Công suất, số vòng quay, momen xoắn trên các trục đụng cơ:

Công suất trên những trục:

- nhờ vào công thức sau để tính Pi= P(i+1)/

+ năng suất trên trục 3:

P3=Plv =Pt=2,86KW

+ hiệu suất trên trục 2: kW

+ công suất trên trục 1:kW

Số vòng xoay trên các trục:

-Số vòng quay trên trục 1:(v/p)

-Số vòng quay trên trục 2720 v/p

-Số vòng xoay trên trục 3: v/p

Momen xoắn trên các trục:

Momen xoắn trên trục 1:Nmm

Momen xoắn trên trục 2: Nmm

Momen xoắn bên trên trục 3: Nmm

Momen xoắn bên trên trục đụng cơ: Nmm

các giá trị momen xoắn, công suất, số vòng quay, tỉ số truyền đ­ợc trình diễn trong bảng 2 d­ới đây.

Bảng 2. Công suất, tỉ số truyền, momen xoắn,

số vòng xoay trên những trục

Trục

động cơ

1

2

3

U

1

3,69

3

P (kW)

3,21

3,13

3,81

2,86

n (v/p)

720

720

195,12

T (Nmm)

42577,08

41525,97

159697,22

CH­ƯƠNG II :THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

I.Tính toán xây cất bộ truyền.

1.Chọn thứ liệu.

Theo bảng 6.1<1> ,ta lựa chọn nh­ sau :

Bánh nhỏ: Chọn vật tư là thép C45 cũng thực hiện tôi cải thiện sau khi tối ưu có các thông số kỹ thuật kỹ thuật (độ cứng,giới hạn bền và giới hạn bền chảy) lần l­ợt nh­ sau:

HB = 241 ¸ 285; sb1 = 850 MPa ; sch 1 = 580 Mpa

Vậy ta lựa chọn độ cứng của bánh răng một là HB1 = 245.

Bánh lớn: Chọn vật tư là thép C45 cũng tiến hành tôi nâng cấp sau khi tối ưu có các thông số kỹ thuật kỹ thuật (độ cứng, số lượng giới hạn bền và giới hạn bền chảy) lần l­ợt nh­ sau:

HB = 192 ¸ 240; sb2 = 750 MPa ; sch2 = 450 Mpa

Vậy ta lựa chọn độ cứng của bánh răng 2 là: HB2 = 230.

2. Khẳng định ứng suất xúc tiếp <sH> và ứng suất uốn nắn <sf> mang lại phép.

Trong đó: - SH là hệ số an toàn.

- ZR là thông số xét đén ảnh h­ởng của ma xát bề mặt.

- ZV là thông số xét đén ảnh h­ởng của gia tốc vòng.

- ZL là thông số xét đén ảnh h­ởng của sứt trơn.

Xem thêm: Lời Bài Hát Một Cộng Một Bằng Hai, Một Cộng Một Bằng Hai

- KxH là thông số xét đén ảnh h­ởng của kích th­ớc bánh răng.

Chọn sơ bộ ZR.ZV.KLKxH = 1

Do giới hạn bền mỏi tiêp xúc ứng với chu kỳ chịu tải NHE đ­ợc xác minh nh­ sau:

Trong đó: -là số lượng giới hạn bền mỏi xúc tiếp của bề mặt răng.

- KHL là thông số xét đến hình ảnh h­ởng của chu kỳ luân hồi làm việc.

Theo Bảng 6.2 (Trang 94-Tập 1: giám sát thiết kế hệ dẫn bộ động cơ khí) ta công thức khẳng định SH vành­ sau: = 2.HB + 70 ; SH=1,1

Vậy ta có số lượng giới hạn bền mỏi xúc tiếp của bánh răng nhỏ và bánh răng lớn

nh­ sau:

s°H lim1 = 2.HB1 + 70 = 2.250+ 70 = 570(Mpa).

s°H lim2 = 2.HB2 + 70 = 2.230 + 70 = 530 (Mpa).

Hệ số chu kỳ làm việc của bánh răng đ­ợc khẳng định nh­ sau:

Số chu kỳ cơ sở NHO đ­ợc xác minh bởi công thức nh­ sau: NHO = 30.HB2,4.

Số chu kì đổi khác ứng suất t­ơng đ­ơng NHE của bánh răng nghiêng đ­ợc xác định nh­ sau:

Trong đó: - c là số lần ăn khớp trong một vòng quay. Nên ta bao gồm c =1.

- T:thời gian làm việc .

- ni là số vòng quay ở chính sách i của bánh răng sẽ xét.

Vậy ta đ­ợc :

NHE1=NFE1=60.1.720.20000=8,64.10­8

NHF2=NFE1=60.1.180.20000=2,102.108

Do NHE1>NHO1 phải NHE1=NHO1 Suy ra : KHL1=1

NHE2>NHO2 đề xuất NHE2=NHO2 Suy ra: KHL2=1

Thay số vào ta sẽ xác minh đ­ợc ứng suất chất nhận được của bánh răng nh­ sau:

(Mpa)

(Mpa)

Do bánh răng thao tác êm đề nghị ta có

(Mpa)

Do cỗ tuyền quay 1 chiều ,nên KFC =1

(MPa).

(MPa)..

ứng suất vượt tải được cho phép ,theo (6.10) với (6.11) ,ta có

= 0,8.450=360 (Mpa)

4.Tính toán bộ truyền bánh răng trụ nghiêng

a. Xác minh sơ bộ khoảng cách trục:

Công thức khẳng định khoảng bí quyết trục aW của cục truyền bánh răng trụ răng thẳng bởi thép đồng bộ ngoài nh­ sau:

aW ³ Ka. (u1 + 1) (mm)

Trong đó: - T1­ là mômen xoắn trên trục 1 ,T1 =41515,97 (Nmm)

- Ya = bW/aW = 0,3 là thông số chiều rộng bánh răng. (bảng 6.6)

-Ka =43(bảng 6.5)

- KHb là hệ số triệu tập tải trọng.

- KHv là thông số tải trọng động.

- KHa là hệ số phân bổ không đầy đủ tải trọng giữa những răng.

- u1 là tỉ số truyền của cặp bánh răng ta đang xét.

Ở trên đây ta đã có:

- Yd = 0,5.Ya .(u+1) = 0,5.0,3.(3,69+1)=0,745. Tra Bảng 6.7 (Trang 98-Tập 1: thống kê giám sát thiết kế hệ dẫn bộ động cơ khí) ta gồm KHb = 1,1 (Sơ đồ 3).

- lựa chọn sơ cỗ KHv = KHa = 1.

Þ aW = 43.(3,69+1). (mm)

Vậy ta lựa chọn aW = 110 (mm)

b. Xác định các thông số kỹ thuật ăn khớp của bánh răng nghiêng là.

* Môđun pháp của bánh răng trụ răng nghiêng (m) đ­ợc xác đinh nh­ sau:

m = (0,01 ¸ 0,02).aW = (0,01 ¸ 0,02).110= 1,1 ¸ 2,2 (mm.)

Theo dãy tiêu chuẩn hoá ta sẽ chọn môdun pháp m = 1,25 (mm.)

* Số răng bên trên bánh nhỏ và bánh khủng lần l­ợt là Z1 với Z2:

Đối với hộp tụt giảm có áp dụng bánh răng nghiêng thì góc nghiêng của từng bánh răng là b = 30 ¸ 40. Vậy lựa chọn sơ cỗ b = 100 Þ cos b = 0,9848 lúc ấy ta có:

. Lựa chọn Z1 = 37(răng).

Z2 = U1 Z1 = 3,69.37 = 136,53 (răng). ,chọn Z2 =136(răng)

Þ Zt = Z1 + Z2 = 37+136=173(răng)

Tính lại khoảng cách trục theo(6.21)

Tỷ số tryền thực là

um=z2/z1=136/37=3,67

Khi đó góc nghiêng răng thực tế có giá bán trị xác minh nh­ sau

............................................................................................................