Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn vẫn xem: Hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn từ bỏ 2 mang đến 100

Hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn trường đoản cú 2 đến 100.Em tính tổng các số lẻ từ là một đến 99.Mai lấy kết quả của em trừ công dụng của Hoa.Kết quả Mai tính được là


*

từ 2 dến 100 bao gồm số những số hạng là :

(100-2):2+1=50 (số)

tổng những số từ 2 mang đến 100 là :

(2+100)x50 : 2=2550

từ 1 mang đến 99 bao gồm số những số hạng là :

(99-1):2+1=50

tổng các số từ là 1 đến 99 là :

(1+99)x50:2=2250

kết quả mai tính được là :

2250-2250=0

Đ/S:0

Ta có:

Số số hạng trong hàng của Hoa: (100-2) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng hàng số của Hoa: (100+2) x 50 : 2 = 2550

Số số hạng trong dãy của em (chỗ này mình nghĩ là của Mai vì chưng trên đề chúng ta ghi không rõ bắt buộc mình cho là Mai luôn nha): (99-1) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng dãy số của Mai: (99+1) x 50 : 2 = 2500

Kết quả của Mai tính được là: 2550 - 2500 = 50

Vậy tác dụng Mai tính được là 50

Tk mk nha!

Bài giải:

Số các số chẵn từ bỏ 2 mang lại 100 là:

( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Số các số lẻ từ là 1 đến 99 là:

( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng của toàn bộ các số chẵn từ 2 cho 100 là:

( 100 + 2 ) x ( 50 : 2 ) = 2550

Tổng của tổng toàn bộ các số lẻ từ một đến 99 là:

(1 + 99 ) x ( 50 : 2 ) = 2500

Mai lấy hiệu quả của Hoa trừ đi hiệu quả của Lan là:

2550 - 2500 = 50

Đáp số: .................

hok tốt

hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn từ bỏ 2 cho 100.

Bạn đang xem: Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100

Lan tính tổng toàn bộ các sốlẻ từ là một đến 99. Sau đó mai lấy tác dụng của hoa trừ đi công dụng của lan hỏi mai đang nhận được tác dụng là bao nhieu

hoa tính tổng tất cả các số chẵn tự 2 đến 100. Lan tính tổng tất cả cacsoos lẻ từ một đến 99. Kế tiếp mai lấy kết quả của hoa trừ đi kết quả của lan hỏi mai vẫn nhận được tác dụng là bao nhieu

Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 cho 100 . Lan tính tổng toàn bộ các số lẻ từ là một đến 99 . Kế tiếp , Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi hiệu quả của Lan . Hỏi Mai đang nhận được kết quả là bao nhiêu ?

Nhớ giải ra ví dụ nhé , mơn mí bợn nhìu : D !

hóa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 mang lại 100. Lần tính tổng tất cả các số lẻ từ một đến 99. Sau đó mai lấy kết quả của hoa trừcho công dụng của lan. Hỏi mãi sẽ nhận được kết quả bao nhiêu

Hoa tính tổng những số chẵn từ 2 đến 100 . Lan tính tổng những số lẻ từ là 1 đến 99 .

Xem thêm:

Kế tiếp Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi tác dụng của Lan . Hỏi Mai sẽ nhận được tác dụng là từng nào ?

hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn từ 2 mang lại 100. Hoa tínhtổng của toàn bộ cácsố từ là 1 đến 99 .Sau kia Mai lấy hiệu quả của Hoa trừ đi hiệu quả của Lan .Hỏi Mai sẽđược tác dụng là bao nhiêu?

1.Hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn tự 2 đến 100. Lan tính tổng tất cả các số lẻ từ là 1 đến 99.Sau đó Mai lấy hiệu quả của Hoa trừ đi hiệu quả của Lan. Hỏi Mai vẫn nhận được công dụng là bao nhiêu?

2.Tìm số lớn số 1 biết hiệu hai số là 253. Nếu rước số lớn trừ đi 3 lần số nhỏ nhắn thì được 25.

hỏa tính tổng toàn bộ các số chẵn trường đoản cú 2 mang đến 100. Lần tính tổng toàn bộ các số lẻ từ là 1 đến 99. Sau đó lần lấy hiệu quả của mai trừ đi kết quả của lan. Hỏi mãi đang nhận được hiệu quả bao nhiêu

hoa tình tổng tất cả các số chẵn từ bỏ 2đến 100 . Lần tính tổng tất cả các số lẻ từ một đến 99 . Kế tiếp mai lấy hiệu quả của hoa - đi công dụng của lần . Hỏi mãi đang nhận đc kết quả là từng nào ?