Mr. Right (BẠCH CÔNG KHANH) - gương mặt Thân Quen năm 2016 - Tập 05

GMTQ là 1 chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu hèn tố bao gồm của giải trí: music và comedy.6 thí sinh thể hiện bài bác thi của mình bằng cách hóa thân thành các nhân vật lừng danh qua biện pháp thể hiện, nhại lại từ hiệ tượng bên kế bên (phong bí quyết hát, phương pháp nhảy, cách đi, trang phục…) đến mức cách thể hiện bài hát làm sao cho càng tương tự càng giỏi với nhân vật mà người ta phải hóa thân.GMTQ có tương lai sẽ đem lại cho khán giả những time thư giãn, phần đông tràng cười thật tươi và không đặt nặng tính đối đầu và cạnh tranh gay gắt giữa các thí sinh. Các thí sinh sẽ nỗ lực cố gắng thể hiện bài bác thi của mình bằng tinh thần tương ái cùng sự thân mật và gần gũi như trong một gia đình.

Bạn đang xem: Gương mặt thân quen 2016 tập 5


*

khuôn mặt thân thân quen - Tập 13 Full GMTQ- T13 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - tầm thường KẾT

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


25/07 02:06:11 427K 0.0
(1307)
hotnew
*

gương mặt thân quen thuộc - Tập 12 Full GMTQ- T12 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - TẬP 12

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


09/07 01:37:07 832K 0.0
(2959)
hotnew
*

gương mặt thân quen thuộc - Tập 11 Full GMTQ- T11 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - TẬP 11

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


02/07 01:33:02 2M 0.0
(2398)
hotnew
*

gương mặt thân quen thuộc - Tập 10 Full GMTQ- T10 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 10

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


25/06 01:35:54 1M 0.0
(2508)
hotnew
*

khuôn mặt thân quen - Tập 9 Full GMTQ- T9 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - TẬP 09

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


18/06 01:36:35 1M 0.0
(1924)
hotnew
gương mặt thân thân quen - Tập 8 Full GMTQ- T8 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm 2016 - TẬP 08

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


11/06 01:35:31 2M 0.0
(2858)
hotnew
gương mặt thân quen - Tập 7 Full GMTQ- T7 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 07

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


04/06 01:31:55 1M 0.0
(2156)
hotnew
khuôn mặt thân quen - Tập 6 Full GMTQ- T6 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 06

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


28/05 01:28:23 1M 0.0
(2751)
hotnew
khuôn mặt thân thân quen - Tập 5 Full GMTQ- T5 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - TẬP 05

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


21/05 01:32:24 2M 0.0
(2509)
hotnew
gương mặt thân quen - Tập 4 Full GMTQ- T4 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - Tập 04

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


14/05 01:31:28 1M 0.0
(2285)
hotnew
khuôn mặt thân quen - Tập 3 Full GMTQ- T3 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - TẬP 03

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


08/05 01:27:59 2M 0.0
(2895)
hotnew
gương mặt thân quen thuộc - Tập 2 Full GMTQ- T2 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - Tập 02

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


01/05 01:24:49 2M 0.0
(2443)
hotnew
khuôn mặt thân quen thuộc - Tập 1 Full GMTQ- T1 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - Tập 01

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


24/04 01:37:29 4M 0.0
(7540)
hotnew
gương mặt thân quen - Tập 5 Full GMTQ- T5 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 05

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...

Xem thêm: Chỉnh Sửa Ảnh Bằng 360 Trên Máy Tính, Cách Chỉnh Sửa Ảnh Bằng Camera360 Trên Máy Tính


21/05 01:32:24 2M 0.0
(2509)
hotnew
gương mặt thân thân quen - Tập 5 - 01 GMTQ- T5 -1 hương Đêm cất cánh Xa (ĐỖ DUY NAM) - gương mặt Thân Quen 2016 - Tập 05

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


21/05 13:25 3M 0.0
(7586)
hotnew
gương mặt thân thân quen - Tập 5 - 02 GMTQ- T5 -2 Still Loving You (PHAN NGỌC LUÂN) - khuôn mặt Thân Quen năm 2016 - Tập 05

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


21/05 12:48 51K 0.0
(168)
hotnew
gương mặt thân thân quen - Tập 5 - 03 GMTQ- T5 -3 LK "Bà Rằng Bà Rí" và "Lạy bạn bè Đi rước Chồng" (HÒA MINZY)-GMTQ năm 2016 - Tập 05

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


21/05 14:19 2M 0.0
(4453)
hotnew
khuôn mặt thân quen thuộc - Tập 5 - 04 GMTQ- T5 -4 Mr. Right (BẠCH CÔNG KHANH) - khuôn mặt Thân Quen năm nhâm thìn - Tập 05

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


21/05 09:37 553K 0.0
(1844)
hotnew
khuôn mặt thân quen - Tập 5 - 05 GMTQ- T5 -5 Tình Hờ (BÙI CAROON) - gương mặt Thân Quen 2016 - Tập 05

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


21/05 04:52 57K 0.0
(151)
hotnew
khuôn mặt thân thân quen - Tập 5 - 06 GMTQ- T5 -6 thân Mạc bốn Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh (HÀ THÚY ANH) - khuôn mặt Thân Quen năm nhâm thìn - Tập 05

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


21/05 12:18 45K 0.0
(127)
hotnew
gương mặt thân quen thuộc - Tập 5 - 07 GMTQ- T5 -7 lưu giữ Nhau Hoài (VÕ HẠ TRÂM) - gương mặt Thân Quen năm nhâm thìn - Tập 05

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...


21/05 12:08 125K 0.0
(339)
hotnew
gương mặt thân quen - 2019 Full GMTQ- 2019 Full Full thông thường kết gương mặt Thân thân quen 2019: Thánh giả giọng Nhật Thuỷ tung chiêu ẵm trọn ngôi cửa hàng quân

Chung kết #GươngMặtThânQuen2019: #Thánhgiảgiọng #NhậtThuỷ “tung chiêu” ẵm trọn ngôi #quánquân thuyết phục Kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của ...


18/01 01:48:47 855K 9.0
9.0291 (5088)
hotnew
khuôn mặt thân quen - 2018 Full GMTQ- 2018 Full gương mặt Thân thân quen 2018 - tầm thường kết : Duy Khánh đăng quang quán quân mùa 6

Gương Mặt thân thuộc 2018 - chung kết : Duy Khánh đăng quang quán quân mùa 6 #chungketguongmatthanquen #guongmatthanquen Kênh ...


02/09 01:49:36 1M 8.6
8.6195 (4462)
hotnew
gương mặt thân quen - 2017 Full GMTQ- 2017 Full GƯƠNG MẶT THÂN thân quen 2017 - thông thường Kết

Kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. Chương trình khuôn mặt Thân thân quen 2017 phát sóng vào thời gian 21h00 - lắp thêm 7 mặt hàng tuần ...


08/08 02:10:07 1M 8.2
8.1902 (3923)
hotnew
gương mặt thân quen thuộc - 2016 Full GMTQ- năm nhâm thìn Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - phổ biến KẾT

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


25/07 02:06:11 427K 0.0
(1307)
hotnew
gương mặt thân thân quen - 2015 Full GMTQ- năm ngoái Full gương mặt Thân Quen 2015 Tập 12

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...


05/07 01:30:24 761K 0.0
(1407)
hotnew
khuôn mặt thân thân quen - 2014 Full GMTQ- năm trước Full khuôn mặt Thân Quen năm trước - Mùa 2 Tập 12

Đây là kênh Youtube ưng thuận của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...


15/04 01:35:31 1M 0.0
(2206)
hotnew
gương mặt thân quen - 2013 Full GMTQ- 2013 Full khuôn mặt Thân quen 2013 - Mùa 1 Tập 9

Đây là kênh Youtube chấp thuận của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...