Link cài đặt tài liệu các môn trường kinh tế quốc dân , Giáo trình tài chính vĩ tế bào Đại học tài chính Quốc dân PDF, Giáo trình Giải tích NEU, Giáo trình Đại học kinh tế tài chính Quốc dân, Giáo trình kế toán tài chính tài thiết yếu Đại học kinh tế Quốc dân PDF, Giáo trình tài chính vi mô Đại học tài chính Quốc dân, tư liệu NEU, tải giáo trình Đại học kinh tế Quốc dân sinh sống đầu, Giáo trình kinh tế tài chính học Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân PDF

Link tải tài liệu các môn trường tài chính quốc dân

A• phúc lợi an sinh xã hội: https://www.mediafire.com/…/1iatdcbjsc…/An%20Sinh%20Xã%20Hội• Anh văn: http://www.mediafire.com/folder/wwvnw4fcav8tk/Anh%20vănB• bảo hiểm doanh nghiệp: • Bảo hiểm dịch vụ thương mại 1: https://www.mediafire.com/…/191_Bảo%20hiểm%20thương%20mại%2…• bảo hiểm xã hội (CN): https://www.mediafire.com/…/113_Bảo%20hiểm%20xã%20hội%20(CN)Co Các quy mô toán ứng dụng: http://www.mediafire.com/…/Các%20mô%20hình%20toán%20ứng%20d…o technology môi trường (CN): http://www.mediafire.com/…/Công%20nghệ%20môi%20trường%20(CN)o Công pháp quốc tế: http://www.mediafire.com/…/7tetwicb…/Công%20pháp%20quốc%20tếo


• kết cấu dữ liệu cùng giải thuật: https://www.mediafire.com/…/208_Cấu%20trúc%20dữ%20liệu%20và…o cơ chế kinh tế: http://www.mediafire.com/…/96so…/Chính%20%20sách%20kinh%20tếo chính sách kinh tế đối ngoại: http://www.mediafire.com/…/Chính%20sách%20kinh%20tế%20đối%2…o kế hoạch KD trái đất và QT toàncầu: http://www.mediafire.com/…/Chiến%20lược%20KD%20toàn%20cầu%2…

• chiến lược kinh doanh: https://www.mediafire.com/…/…/40_Chiến%20lược%20kinh%20doanh• Chiến lược sale của DNTM: https://www.mediafire.com/…/139_Chiến%20lược%20kinh%20doanh…o Chiến lược cải tiến và phát triển KTXH: http://www.mediafire.com/…/Chiến%20lược%20phát%20triển%20KT…• Chiến lược marketing toàn mong và quản lí trị toàn cầu: https://www.mediafire.com/…/144_Chiến%20lược%20KD%20toàn%20…• Chiến lược cải cách và phát triển KT XH: https://www.mediafire.com/…/145_Chiến%20lược%20phát%20triển…• cơ chế kinh tế: https://www.mediafire.com/…/96soyohr2c0hk/146_Chính%20%20sá…• cơ chế kinh tế đối ngoại: http://www.mediafire.com/…/Chính%20sách%20kinh%20tế%20đối%2…• chương trình và dự án công trình phát triển: http://www.mediafire.com/…/Chương%20trình%20và%20dự%20án%20…• chăm đề tự chọn – Kế toán: https://www.mediafire.com/…/172_Chuyên%20đề%20tự%20chọn%20-…• cơ sở lập trình: https://www.mediafire.com/…/51f9y…/205_Cơ%20sở%20lập%20trình• công nghệ môi ngôi trường (CN): http://www.mediafire.com/…/Công%20nghệ%20môi%20trường%20(CN)• công tác quốc phòng: https://www.mediafire.com/…/9emrk…/Công%20tác%20quốc%20phòngD• Đại cương văn hóa truyền thống VN: https://www.mediafire.com/…/x82ybp…/101_Đại_cương_văn_hóa_VN • Đàm phán cùng ký phối kết hợp đồng KT-KDQT: https://www.mediafire.com/…/165_Đàm%20phán%20và%20ký%20kết%…• dân sinh phát triển: https://www.mediafire.com/…/66172q2…/Dân%20số%20phát%20triển• Đạo đức sale và văn hóa công ty: https://www.mediafire.com/…/Đạo%20đức%20kinh%20doanh%20và%2…• Đấu thầu: http://www.mediafire.com/folder/k6la678tj0a1a/Đấu%20thầu• Đấu thầu quốc tế” https://www.mediafire.com/…/9c2fmlub…/Đấu%20thầu%20quốc%20tế• Đầu tư quốc tế và đưa giao công nghệ (CN): https://www.mediafire.com/…/93_Đầu%20tư%20nước%20ngoài%20và…(C• Địa lý du lịch: http://www.mediafire.com/…/tgvapix2e8b…/Địa%20lý%20du%20lịch• Địa lý khiếp tế: https://www.mediafire.com/…/69is1tb466…/Địa%20lý%20kinh%20tế• Điều tra xã hội học: https://www.mediafire.com/…/92l…/Điều%20tra%20xã%20hội%20học• Định giá bất động sản: https://www.mediafire.com/…/85_Định%20giá%20bất%20động%20sản• Định giá tài nguyên và môi trường: https://www.mediafire.com/…/87_Định%20giá%20tài%20nguyên%20…• Định mức kinh tế kỹ thuật: https://www.mediafire.com/…/140_Định%20mức%20kinh%20tế%20kỹ…• đoán trước phát triển kinh tế tài chính xã hội: https://www.mediafire.com/…/124_Dự%20báo%20phát%20triển%20k…• du lịch sinh thái: https://www.mediafire.com/…/t…/88_Du%20%20lịch%20sinh%20thái• Đường lối giải pháp mạng đảng cùng sản Việt Nam: https://www.mediafire.com/…/cks0y…/Đường%20lối%20cách%20mạng• Đường lối quân sự chiến lược của ĐCSVN: https://www.mediafire.com/…/3ih…/138_Đường%20lối%20quân%20sựG• Giải tích 1: https://www.mediafire.com/…/kr8kwkdspy4…/194_Giải%20tích%201• Giải tích 2: https://www.mediafire.com/…/ug08cv55gp6…/71_Giải%20tích%20A2• thanh toán đàm phán ghê doanh: https://www.mediafire.com/…/Giao%20dịch%20và%20đàm%20phán%2…H• Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp du lịch: https://www.mediafire.com/…/173_Hạch%20toán%20kế%20toán%20t…• Hạch toán môi trường xung quanh (CN): http://www.mediafire.com/…/Hạch%20toán%20môi%20trường%20(CN)• Hành vi bạn tiêu dùng: https://www.mediafire.com/…/131_Hành%20vi%20người%20tiêu%20…• hành vi tổ chức: https://www.mediafire.com/…/ivc27…/158_Hành%20vi%20tổ%20chứco Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp du lịch: http://www.mediafire.com/…/Hạch%20toán%20kế%20toán%20trong%…o• phục vụ hầu cần doanh nghiệp: https://www.mediafire.com/…/1…/41_Hậu%20cần%20doanh%20nghiệp• khối hệ thống thông tin địa lý (GIS): https://www.mediafire.com/…/80_Hệ%20thống%20thông%20tin%20đ…• hệ thống thông tin kế toán tài chính (CN): https://www.mediafire.com/…/68_Hệ%20thống%20thông%20tin%20k…• hệ thống thông tin quản lí lý: https://www.mediafire.com/…/135_Hệ%20thống%20thông%20tin%20…• Hội nhập kinh tế tài chính quốc tế: https://www.mediafire.com/…/180_Hội%20nhập%20Kinh%20tế%20qu…K• chiến dịch hóa phát triển: https://www.mediafire.com/…/221_Kế%20hoạch%20hóa%20phát%20t…• kế toán bảo hiểm: https://www.mediafire.com/…/jhot…/112_Kế%20toán%20bảo%20hiểm• kế toán tài chính công (CN): https://www.mediafire.com/…/df1q…/70_Kế%20toán%20công%20(CN)• kế toán công ty: https://www.mediafire.com/…/nw2z81l…/1_Kế%20toán%20công%20ty• kế toán dự án: https://www.mediafire.com/…/hd2qpsw…/174_Kế%20toán%20dự%20án• kế toán tài chính máy: https://www.mediafire.com/…/9luka3es6e7uu/60_Kế%20toán%20máy• kế toán ngân hàng: https://www.mediafire.com/…/iddt…/64_Kế%20toán%20ngân%20hàng• kế toán tài chính quản trị (CN): https://www.mediafire.com/…/65_Kế%20toán%20quản%20trị%20(CN)• kế toán tài chính quản trị (ngoài ngành): https://www.mediafire.com/…/b0x4yv…/4_Kinh%20tế%20bảo%20hiểm• kế toán quốc tế: https://www.mediafire.com/…/ewlg2…/130_Kế%20toán%20quốc%20tế• kế toán tài chính tài chủ yếu 1: http://www.mediafire.com/…/h1t7…/Kế%20toán%20tài%20chính%201Kế toán tài chủ yếu 2: http://www.mediafire.com/…/cc4v…/Kế%20toán%20tài%20chính%202Kế toán tài thiết yếu 3: http://www.mediafire.com/…/taa4…/Kế%20toán%20tài%20chính%203• kế toán tài bao gồm (ngoài ngành)• kế toán tài chính thuế: https://www.mediafire.com/…/a2eivo81t8…/207_Kế%20toán%20thuế• Kho nước ngoài quan: https://www.mediafire.com/…/94k24muo…/210_Kho%20ngoại%20quan• kỹ thuật quản lý: https://www.mediafire.com/…/0nunv…/81_Khoa%20học%20quản%20lý• Khởi sự gớm doanh: https://www.mediafire.com/…/17…/202_Khởi%20sự%20kinh%20doanh• Kiểm soát: https://www.mediafire.com/fol…/bsrrevj0umq8n/185_Kiểm%20soát• điều hành và kiểm soát quản lý: https://www.mediafire.com/…/s78…/164_Kiểm%20soát%20quản%20lý• truy thuế kiểm toán căn bạn dạng (CN): https://www.mediafire.com/…/79sk…/62_Kiểm%20toán%20căn%20bản• Kiểm toán hoạt động (CN): https://www.mediafire.com/…/tp…/69_Kiểm%20toán%20hoạt%20động• kiểm toán tài thiết yếu (CN): https://www.mediafire.com/…/vl…/66_Kiểm%20toán%20tài%20chính• loài kiến trúc máy vi tính và hệ điều hành: https://www.mediafire.com/…/133_Kiến%20trúc%20máy%20tính%20…• kinh doanh bất rượu cồn sản: https://www.mediafire.com/…/2_Kinh%20doanh%20bất%20động%20s…• marketing kho với bao bì: https://www.mediafire.com/…/141_Kinh%20doanh%20kho%20và%20b…• marketing kho vận ngoại thương: https://www.mediafire.com/…/102_Kinh_doanh_kho_vận_tải_ngoạ…• kinh doanh quốc tế: https://www.mediafire.com/…/49_Kinh%20doanh%20qu%E1%BB%91c%…• kinh doanh quốc tế (CN): https://www.mediafire.com/…/137_Kinh%20doanh%20quốc%20tế%20…• kinh tế tài chính bảo hiểm: https://www.mediafire.com/…/b0x4yv…/4_Kinh%20tế%20bảo%20hiểm• kinh tế biển: https://www.mediafire.com/…/54h0e2bahp…/181_Kinh%20tế%20biển• kinh tế các nước ASEAN và link kinh tế khoanh vùng (CN): https://www.mediafire.com/…/caaz…/107_Kinh_tế_các_nước_ASEAN• kinh tế công cộng: https://www.mediafire.com/…/n2tpa…/3_Kinh%20tế%20công%20cộng• kinh tế đầu tư: https://www.mediafire.com/…/5_Kinh%20tế%20đầu%20tư%20ngoài%…o tởm tế đầu tư 1: http://www.mediafire.com/…/t1ek8ro…/Kinh%20tế%20đầu%20tư%201o tởm tế đầu tư 2: http://www.mediafire.com/…/ovve7g9…/Kinh%20tế%20đầu%20tư%202

• kinh tế tài chính đô thị (CN): https://www.mediafire.com/…/…/78_Kinh%20tế%20đô%20thị%20(CN)• tài chính đô thị (ngoài ngành): https://www.mediafire.com/…/p5nu6n0…/46_Kinh%20tế%20đô%20thị• tài chính du lịch: https://www.mediafire.com/…/bo81k82hir86c/58_Kinh_tế_du_lịch• kinh tế tài chính hải quan: https://www.mediafire.com/…/5uj0…/167_Kinh%20tế%20hải%20quan• kinh tế tài chính học so sánh: https://www.mediafire.com/…/qgdjt4wo6xpt9/209_Kinh%20tế%20h…• kinh tế tài chính kế hoạch hoá vùng và thành phố (CN): https://www.mediafire.com/…/79_Kinh%20tế%20kế%20hoạch%20hoá…• kinh tế tài chính lao động: https://www.mediafire.com/…/xaiq2j…/9_Kinh%20tế%20lao%20động• tài chính lượng: https://www.mediafire.com/…/43pbwwt6ui2…/6_Kinh%20tế%20lượng• kinh tế tài chính nguồn nhân lực: https://www.mediafire.com/…/xaiq2j…/9_Kinh%20tế%20lao%20động• kinh tế nông nghiệp: https://www.mediafire.com/…/qc9…/7_Kinh%20tế%20nông%20nghiệp• kinh tế phát triển: https://www.mediafire.com/…/uggx…/8_Kinh%20tế%20phát%20triển• tài chính phát triển 2: http://www.mediafire.com/…/732…/Kinh%20tế%20phát%20triển%202• tài chính quốc tế: https://www.mediafire.com/…/y6e9e0…/12_Kinh%20tế%20quốc%20tế• kinh tế tài chính quốc tế (CN): https://www.mediafire.com/…/gx6678g3zq9cw/95_Kinh%20tế%20qu…• kinh tế thương mại: https://www.mediafire.com/…/9scak7eh…/106_Kinh_tế_thương_mại• kinh tế tài chính thương mại dịch vụ: https://www.mediafire.com/…/13_Kinh%20tế%20thương%20mại%20d…• kinh tế và chính sách phát triển vùng: https://www.mediafire.com/…/190_Kinh%20tế%20và%20chính%20sá…• kinh tế tài chính và cai quản công nghiệp: https://www.mediafire.com/…/47_Kinh%20tế%20và%20quản%20lý%2…• kinh tế tài chính và làm chủ môi trường: https://www.mediafire.com/…/…/10_Kinh_tế_và_quản_lý_môi_trườ• tài chính Vi tế bào 1: https://www.mediafire.com/fold…/qvwaio7n3cp5q/20_Vi%20mô%201• kinh tế Vi mô 2: https://www.mediafire.com/fold…/jh3n2s4ccuz89/22_Vi%20mô%202• kinh tế vĩ tế bào I: https://www.mediafire.com/fold…/3zm5e275g246e/21_vĩ%20mô%201• kinh tế vĩ mô II: https://www.mediafire.com/fold…/h0h39417tgb8a/23_vĩ%20mô%202• :Kinh tế việt nam: https://www.mediafire.com/…/a2vx1…/11_Kinh%20tế%20việt%20nam• tài năng quản trị: https://www.mediafire.com/…/kimoc4x8…/Kỹ%20năng%20quản%20trị• kỹ thuật soạn thảo văn bản: https://www.mediafire.com/…/57_Kỹ%20thuật%20soạn%20thảo%20v…L• Lập trình nâng cấp (CN): https://www.mediafire.com/…/5w…/134_Lập%20trình%20nâng%20cao• Lập với phân tích dự án đô thị (CN)• Lập và quản lý dự án đầu tư: https://www.mediafire.com/…/Lập%20và%20quản%20lý%20dự%20án%…• lịch sử vẻ vang học thuyết khiếp tế: https://www.mediafire.com/…/Lịch%20sử%20các%20học%20thuyết%…• lịch sử dân tộc kinh tế: https://www.mediafire.com/…/6ca8ll79w…/Lịch%20sử%20kinh%20tế• lý lẽ đầu tư: https://www.mediafire.com/…/e99kmhvlvicin/90_Luật%20đầu%20tư• hình thức lao rượu cồn (ngoài ngành): https://www.mediafire.com/…/akvd5dv91…/160_Luật%20lao%20động• phương pháp thương mại: https://www.mediafire.com/…/xt91hyi…/206_Luật%20thương%20mại• định hướng mô hình toán: https://www.mediafire.com/…/75_Lý%20thuyết%20mô%20hình%20to…• định hướng tài chủ yếu tiền tệ 1: https://www.mediafire.com/…/127_Lý%20thuyết%20tài%20chính%2…• triết lý tài chủ yếu tiền tệ 2: https://www.mediafire.com/…/1yen2wnv…/Lý%20thuyết%20TCTT%202• kim chỉ nan trò nghịch (CN): https://www.mediafire.com/…/76_Lý%20thuyết%20trò%20chơi%20(…• lý thuyết xác suất: https://www.mediafire.com/…/311…/74_Lý%20thuyết%20xác%20suất• định hướng xác suất với thống kê toán: https://www.mediafire.com/…/114_Lý%20thuyết%20xác%20suất%20…• triết lý xác suất cùng thống kê toán 2: https://www.mediafire.com/…/26_Lý%20thuyết%20xác%20suất%20v…M• Mạng và media (CN): https://www.mediafire.com/…/…/132_Mạng%20và%20truyền%20thông • sale căn bản: https://www.mediafire.com/…/q8259b0vw…/Marketing%20căn%20bản• kinh doanh chiến lược: https://www.mediafire.com/…/4r…/183_Marketing%20chiến%20lược• kinh doanh dịch vụ: https://www.mediafire.com/…/8xjdb…/163_Marketing%20dịch%20vụ• kinh doanh du lịch: https://www.mediafire.com/…/lk0mzk97f…/100_Marketing_du_lịch • kinh doanh ngân hàng: https://www.mediafire.com/…/3v1…/189_Marketing%20ngân%20hàng• kinh doanh nông nghiệp: • sale quốc tế: https://www.mediafire.com/…/8oj9p…/154_Marketing%20quốc%20tế• kinh doanh thương mại: https://www.mediafire.com/…/103_Marketing_thương_mại_quốc_tế• sale thương mại quốc tế: https://www.mediafire.com/…/103_Marketing%20thương%20mại%20…• mô hình phân tích và định giá gia sản tài chính: https://www.mediafire.com/…/143_Mô%20hình%20phân%20tích%20v…• quy mô toán ghê tế: https://www.mediafire.com/…/128_Mô%20hình%20toán%20kinh%20tế• quy mô toán ứng dụng: https://www.mediafire.com/…/142_Các%20mô%20hình%20toán%20ứn…• môi trường xung quanh và nhỏ người: https://www.mediafire.com/…/vl2tbakdji8xo/Môi%20trường%20và…N• bank phát triển: https://www.mediafire.com/…/0…/51_Ngân%20hàng%20phát%20triểno ngân hàng thương mại: http://www.mediafire.com/…/7rzbb…/Ngân%20hàng%20thương%20mạio Ngân hàng dịch vụ thương mại 2: http://www.mediafire.com/…/t…/Ngân%20hàng%20thương%20mại%202

• phân tích marketing: • nhiệm vụ hải quan: https://www.mediafire.com/…/26n…/44_Nghiệp%20vụ%20hải%20quan• Nghiệp vụ marketing XNK: https://www.mediafire.com/…/77_Nghiệp%20vụ%20kinh%20doanh%2…• Nghiệp vụ ngân hàng trung ương: https://www.mediafire.com/…/u01v87mun…/Nghiệp%20vụ%20NH%20TW• nghiệp vụ ngoại thương: https://www.mediafire.com/…/iya8…/108_Nghiệp_vụ_ngoại_thương• Nguyên lý túi tiền thị ngôi trường (CN)• nguyên lý kế toán: https://www.mediafire.com/…/ywiqf68…/Nguyên%20lý%20kế%20toán• nguyên lý thống kê: https://www.mediafire.com/…/vvj3dt…/Nguyên%20lý%20thống%20kê• nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá (CN): http://www.mediafire.com/…/97_Nguyên%20lý%20và%20tiêu%20chu…• Những nguyên lý cơ bạn dạng của nhà nghĩa Mac-Le Nin 1: https://www.mediafire.com/folder/p05kw779du8it/18_Triết%201• Những nguyên tắc cơ bạn dạng của chủ nghĩa Mac-Le Nin 2: https://www.mediafire.com/folder/sin4jmz8p6nf6/19_Triêt%202P• Phân tích report tài chủ yếu (CN): https://www.mediafire.com/…/67_Phân%20tích%20báo%20cáo%20tà…(CN• đối chiếu đầu tư: https://www.mediafire.com/…/1tzh…/179_Phân%20tích%20đầu%20tư• Phân tích chi tiêu chứng khoán: https://www.mediafire.com/…/153_Phân%20tích%20đầu%20tư%20ch…• so sánh kinh doanh: https://www.mediafire.com/…/g47j…/Phân%20tích%20kinh%20doanh• so với lao hễ xã hội: • Phân tích tác dụng chi phí: https://www.mediafire.com/…/203_Phân%20tích%20lợi%20ích%20c…• phân tích tài thiết yếu (CN): https://www.mediafire.com/…/120_Phân%20tích%20tài%20chính%2…• so với thống kê nhiều chiều: https://www.mediafire.com/…/169_Phân%20tích%20thống%20kê%20…• điều khoản đại cương: https://www.mediafire.com/…/Ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20%C4%…• lao lý hải quan: https://www.mediafire.com/…/43…/212_Pháp%20luật%20hải%20quan• lao lý kinh doanh: https://www.mediafire.com/…/2…/42_Pháp%20luật%20kinh%20doanh• pháp luật kinh tế: https://www.mediafire.com/…/9e5sa1j…/Pháp%20luật%20kinh%20tế• pháp luật trong marketing du lịch: https://www.mediafire.com/…/109_Pháp_luật_trong_kinh_doanh_…• phát triển hệ thống thông tin quản ngại lý: https://www.mediafire.com/…/lsbhw…/204_Phát%20triển%20HTTTQL• phương pháp NC trong nghành nghề KT-XH: https://www.mediafire.com/…/178_Phương%20pháp%20NC%20trong%…• cách thức nghiên cứu vớt khoa học: https://www.mediafire.com/…/Phương%20pháp%20nghiên%20cứu%20…• cách thức nghiên cứu kinh doanh: https://www.mediafire.com/…/126_Phương%20pháp%20nghiên%20cứ…Q• thống trị bất hễ sản (CN): https://www.mediafire.com/…/111_Quản%20lý%20bất%20động%20sả…• thống trị chức năng buổi giao lưu của tổ chức: https://www.mediafire.com/…/147_Quản%20lý%20chức%20năng%20h…• thống trị công nghệ: https://www.mediafire.com/…/55u3ls6…/Quản%20lý%20công%20nghệ• cai quản đô thị (CN): https://www.mediafire.com/…/i279otp…/83_Quản%20lý%20đô%20thị• cai quản đổi mới công nghệ: https://www.mediafire.com/…/175_Quản%20lý%20đổi%20mới%20côn…• làm chủ dự án: https://www.mediafire.com/…/0wevsqt…/195_Quản%20lý%20dự%20án• làm chủ dự án: https://www.mediafire.com/…/0wevsqt…/195_Quản%20lý%20dự%20án• quản lý học: https://www.mediafire.com/…/snbcwchy4bq…/125_Quản%20lý%20học• quản lý nguồn nhân lực công: https://www.mediafire.com/…/162_Quản%20lý%20nguồn%20nhân%20…• cai quản nhà nước về ghê tế: https://www.mediafire.com/…/Quản%20lý%20nhà%20nước%20về%20k…• thống trị phát triển: https://www.mediafire.com/…/da…/197_Quản%20lý%20phát%20triển• quản lý phát triển khiếp tế: https://www.mediafire.com/…/148_Quản%20lý%20phát%20triển%20…• làm chủ sự nuốm đổi: https://www.mediafire.com/…/98g9h34w49g98/149_Quản%20lý%20s…• cai quản tài nguyên và môi trường (CN): https://www.mediafire.com/…/80_Quản%20lý%20tài%20nguyên%20v…• cai quản tổ chức (CN): https://www.mediafire.com/…/ueak9…/150_Quản%20lý%20tổ%20chức• quân sự chung: https://www.mediafire.com/…/06rqs3aci…/171_Quân%20sự%20chung• cai quản trị chất lượng: https://www.mediafire.com/…/z8089…/Quản%20trị%20Chất%20lượng• cai quản trị unique dịch vụ: https://www.mediafire.com/…/176_Quản%20trị%20chất%20lượng%2…• cai quản trị ngân sách kinh doanh: https://www.mediafire.com/…/193_Quản%20trị%20chi%20phí%20ki…• quản trị chiến lược: https://www.mediafire.com/…/5w707…/Quản%20trị%20chiến%20lược• quản lí trị chuỗi cung ứng: http://www.mediafire.com/…/…/Quản%20trị%20chuỗi%20cung%20ứng• quản trị công nhân TM doanh nghiệp công nghiệp: • quản lí trị công nghiệp: https://www.mediafire.com/…/…/186_Quản%20trị%20công%20nghiệp• quản lí trị công ty: https://www.mediafire.com/…/dcar…/220_Quản%20trị%20công%20ty• quản trị doanh nghiệp: https://www.mediafire.com/…/mz9…/Quản%20trị%20doanh%20nghiệp• quản lí trị doanh nghiệp thương mại (CN): https://www.mediafire.com/…/104_Quản_trị_doanh_nghiệp_thương• quản trị dự án và công ty vốn FDI: https://www.mediafire.com/…/157_Quản%20trị%20dự%20án%20và%2…• cai quản trị dự án xây dựng: https://www.mediafire.com/…/n…/177_Quản%20trị%20dự%20án%20XD• quản lí trị giá chỉ trong doanh nghiệp: https://www.mediafire.com/…/123_Quản%20trị%20giá%20trong%20…• quản lí trị hậu cần: https://www.mediafire.com/…/x15h…/159_Quản%20trị%20hậu%20cần• quản lí trị học• quản ngại trị sale 1: https://www.mediafire.com/…/61_Qu%E1%BA%A3n_tr%E1%BB%8B_kin… • quản trị marketing 2: https://www.mediafire.com/…/201_Quản%20trị%20kinh%20doanh%2…• quản trị marketing bảo hiểm (CN): https://www.mediafire.com/…/115_Quản%20trị%20kinh%20doanh%2…• cai quản trị sale thương mại: https://www.mediafire.com/…/187_Quản%20trị%20kinh%20doanh%2…• cai quản trị marketing: https://www.mediafire.com/…/2k4kvy50…/Quản%20trị%20Marketing• quản trị nhân lực: https://www.mediafire.com/…/ncu8l3b…/Quản%20trị%20nhân%20lực• quản trị lực lượng lao động (CN)• quản ngại trị nhóm: http://www.mediafire.com/fo…/xj45pvllp708b/Quản%20trị%20nhóm• quản ngại trị rủi ro khủng hoảng (CN): https://www.mediafire.com/…/116_Quản%20trị%20rủi%20ro%20(CN)• quản lí trị cung ứng tác nghiệp: https://www.mediafire.com/…/45_Quản%20trị%20sản%20xuất%20tá…• quản trị tác nghiệp 1: https://www.mediafire.com/…/161_Quản%20trị%20tác%20nghiệp%2…• quản trị tài chính: https://www.mediafire.com/…/gpp…/50_Quản%20trị%20tài%20chính• quản ngại trị tài chủ yếu quốc tế: https://www.mediafire.com/…/136_Quản%20trị%20tài%20chính%20…• quản trị truyền thông media marketing• quản lí trị văn phòng: https://www.mediafire.com/…/52_Quản%20trị%20văn%20phòng%203…• quản ngại trị xây dựng• Quy hoạch đô thị (CN): https://www.mediafire.com/…/84_Quy%20hoạch%20đô%20thị%20(CN)• Quy hoạch phát triển: https://www.mediafire.com/…/199_%20Quy%20hoạch%20phát%20tri…T• Tái bảo hiểm (CN): https://www.mediafire.com/…/hah…/117_Tái%20bảo%20hiểm%20(CN)• Tài chính cho đơn vị quản trị: https://www.mediafire.com/…/166_Tài%20chính%20cho%20nhà%20q…• Tài bao gồm công: https://www.mediafire.com/…/oae1oas5t…/37_Tài%20chính%20công• Tài chính doanh nghiệp: https://www.mediafire.com/…/38_Tài%20chính%20doanh%20nghiệp…• Tài thiết yếu doanh nghiệp (CN): https://www.mediafire.com/…/39_Tài%20chính%20doanh%20nghiệp…• Tài thiết yếu quốc tế: https://www.mediafire.com/…/ezww…/54_Tài%20chính%20quốc%20tế• Tài bao gồm tiền tệ (CN): https://www.mediafire.com/…/7…/37_Tài%20chính%20tiền%20tệ%20(chuyên%20ngà• Tài thiết yếu tiền tệ (ngoài ngành): https://www.mediafire.com/…/q…/36_Tài%20chính%20tiền%20tệ%20(ngoài%20ngàn• Tái lập doanh nghiệp: https://www.mediafire.com/…/…/200_Tái%20lập%20doanh%20nghiệp• tâm lý – làng hội học lao động: https://www.mediafire.com/…/129_Tâm%20lý%20xã%20hội%20học%2…• tư tưởng quản lý: https://www.mediafire.com/…/4qzvc6…/151_Tâm%20lý%20quản%20lý• Thẩm định dự án đầu tư: https://www.mediafire.com/…/29_Thẩm%20định%20dự%20án%20đầu%…(N• thẩm định tài thiết yếu dự án đầu tư (CN): https://www.mediafire.com/…/121_Thẩm%20định%20tài%20chính%2…• thanh toán quốc tế: https://www.mediafire.com/…/342…/34_Thanh%20toán%20quốc%20tế• điều tra hải quan: https://www.mediafire.com/…/cw…/211_Thanh%20tra%20hải%20quan• Thể chế kinh tế tài chính và phạt triển: https://www.mediafire.com/…/196_Thể%20chế%20kinh%20tế%20và%…• thị trường bất rượu cồn sản: https://www.mediafire.com/…/32_Thị%20trường%20bất%20động%20…• thị trường chứng khoán: https://www.mediafire.com/…/oy5foft8v2tvf/33_Thị%20trường%2…• những thống kê bảo hiểm: https://www.mediafire.com/…/bck…/118_Thống%20kê%20bảo%20hiểm• Thống kê hóa học lượng• Thống kê đầu tư chi tiêu xây dựng: https://www.mediafire.com/…/apcts…/188_Thống%20kê%20đầu%20tư• những thống kê doanh nghiệp• Thống kê gớm doanh: https://www.mediafire.com/…/o…/182_Thống%20kê%20kinh%20doanh• Thống kê kinh tế: https://www.mediafire.com/…/zm5b…/192_Thống%20kê%20kinh%20tế• những thống kê môi trường: https://www.mediafire.com/…/7a…/81_Thống%20kê%20môi%20trường• những thống kê toán: https://www.mediafire.com/…/21ttiv4gb…/168_Thống%20kê%20toán• Thống kê xã hội: https://www.mediafire.com/…/skgo26…/99_Thống%20kê%20xã%20hội• thực hành thực tế nghiệp vụ kinh doanh khách sạn• Thuế: https://www.mediafire.com/folder/eg9azkl4gh8ub/122_Thuế• Thuế quốc tế: https://www.mediafire.com/…/pa24ae9k89d…/31_Thuế%20quốc%20tế• Thuế và giá thành tài nguyên: https://www.mediafire.com/…/170_Thuế%20và%20phí%20tài%20ngu…• dịch vụ thương mại điện tử: https://www.mediafire.com/…/5dg…/30_Thương%20mại%20điện%20tử• dịch vụ thương mại doanh nghiệp: https://www.mediafire.com/…/53_Thương%20mại%20doanh%20nghiệp• thương mại quốc tế (CN): https://www.mediafire.com/…/3vxy56mt…/105_Thương_mại_quốc_tế• thương mại quốc tế (ngoài ngành): https://www.mediafire.com/…/156_Thương%20mại%20quốc%20tế%20…• giờ đồng hồ anh siêng ngành KT cùng KDQT• giờ đồng hồ anh ngành kế toán: https://www.mediafire.com/…/184_Tiếng%20anh%20ngành%20Kế%20…• giờ Anh ngành TC-NH• tín dụng thanh toán và thanh toán quốc tế: https://www.mediafire.com/…/56_Tín%20dụng%20và%20thanh%20to…• Tin học tập đại cương: https://www.mediafire.com/…/bmdc…/28_Tin%20học%20đại%20cương• Tin học tập ứng dụng: https://www.mediafire.com/…/8q4su…/27_Tin%20học%20ứng%20dụng• Toán thời thượng 1: https://www.mediafire.com/…/n60613f…/14_Toán%20cao%20cấp%201• Toán thời thượng 2: https://www.mediafire.com/…/uqgd8dy…/15_Toán%20cao%20cấp%202• Toán tách rạc: https://www.mediafire.com/…/5ihvez9bht…/110_Toán%20rời%20rạc • Toán tài chính: https://www.mediafire.com/…/8d7o25kyb…/16_Toán%20tài%20chính• buổi tối ưu hóa: https://www.mediafire.com/f…/sjvpfwlpf0gnt/72_Tối%20ưu%20hóa• tứ tưởng hồ nước Chí Minh: https://www.mediafire.com/…/l9zcmbkhwdvpl/17_Tư%20tưởng%20H…V• Văn phiên bản trong cai quản lý: https://www.mediafire.com/…/152_Văn%20bản%20trong%20quản%20…• văn hóa truyền thống đạo đức khiếp doanh: https://www.mediafire.com/…/25_Văn%20hóa%20đạo%20đức%20kinh…X• xã hội học: https://www.mediafire.com/f…/n12hnr1tt4cut/24_Xã%20hội%20học