Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Giai đoạn tiếng anh là gì

*
*
*

giai đoạn
*

- dt (H. Giai: bậc; đoạn: phân chia) Phần thời gian có đầy đủ sự việc đơn nhất trong 1 thời kì dài: Một cuộc tranh đấu thông thường có ba quá trình (HCM); Trong quy trình tiến độ cách mạng mang tới dân chủ nhân dân (Trg-chinh).


hd. Khoảng tầm thời gian. Quá trình kiến thiết. Quy trình phát triển.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tra Cứu Đăng Ký Kinh Doanh Qua Mã Số Thuế, Đăng Ký Kinh Doanh

*

*

*

giai đoạn

giai đoạn noun stage; phase; periodgiai đoạn lịch sử: Phase of the historycycleepisodeepitrochoid epochepochorderperiodgiai đoạn ẩm ướt: wet periodgiai đoạn bận: busy periodgiai đoạn chảy: yielding periodgiai đoạn sẵn sàng xây dựng: preliminary construction periodgiai đoạn chũm định: fixed periodgiai đoạn đào tạo: training periodgiai đoạn đỉnh của thông lượng: peak traffic periodgiai đoạn đông cứng: setting periodgiai đoạn cần sử dụng thử: trial periodgiai đoạn kết cứng: curing periodgiai đoạn tiến hành khởi công xây dựng: starting period of constructiongiai đoạn kiểm tra: burn-in periodgiai đoạn làm cho việc: operating periodgiai đoạn làm việc: working periodgiai đoạn nghiên cứu: study periodgiai đoạn bội phản tác dụng: reaction periodgiai đoạn quan liêu sát: observation periodgiai đoạn sản xuất: production periodgiai đoạn thử: kiểm tra periodgiai đoạn thử nghiệm: thử nghiệm periodgiai đoạn test nghiệm: experimental periodgiai đoạn tính toán: assumed periodgiai đoạn phát hành chính: main construction periodphasecam kết hai giai đoạn: Two Phase Commit (TPC)giai đoạn phân tách suất loãng: dilute phasegiai đoạn địa chất: phasegiai đoạn ép trồi: phase of bulginggiai đoạn dứt của một giao dịch: termination phase of a transactiongiai đoạn khảo sát: phase of explorationgiai đoạn khởi cồn lại: restart phasegiai đoạn lên cao: climb phasegiai đoạn nén chặt: phase of compactiongiai đoạn nén chặt: phase of consolidationgiai đoạn phân tán: disperse phasegiai đoạn sản xuất: production phasegiai đoạn tạo nên núi: orogenic phasegiai đoạn thi công: construction phasegiai đoạn thiết kế: design phasegiai đoạn xây cất phương án: schematic thiết kế phasegiai đoạn tiến hành phần cứng: hardware (development) phasegiai đoạn test nghiệm: experimental phasegiai đoạn tìm kiếm nạp: fetch phasegiai đoạn truyền dữ liệu: data transfer phasegiai đoạn xây dựng: phase of constructionpha, giai đoạn: phasephase pHstageđổ bê tông theo nhiều giai đoạn: cast in many stage phrasesgiai đoạn ban đầu: initial stagegiai đoạn biến dạng dẻo: plastic deformation stagegiai đoạn biến dị tuyến tính của đất: stage of soil linear deformationgiai đoạn chảy dẻo: plastic stagegiai đoạn chế biến: processing stagegiai đoạn chuyển tiếp: transition stagegiai đoạn công tác: stage of workgiai đoạn cuối: concluding stagegiai đoạn sau cuối của bội nghịch ứng: ultimate stage of reactiongiai đoạn lũ hồi: elastic stagegiai đoạn gia công: processing stagegiai đoạn già nua: stage of old agegiai đoạn in ảnh: printing stagegiai đoạn kết đông: freezing stagegiai đoạn lắp ráp: erecting stagegiai đoạn đính ráp: erection stagegiai đoạn lỏng: liquid stagegiai đoạn lún: settling stagegiai đoạn chủng loại thử: prototype stagegiai đoạn nén: compression stagegiai đoạn nén: pressure stagegiai đoạn nguyên mẫu: prototype stagegiai đoạn phá hoại: failure stagegiai đoạn phá hoại: stage of failuregiai đoạn phá hủy: destruction stagegiai đoạn phân phát triển: development stagegiai đoạn bội nghịch ứng: reaction stagegiai đoạn phân hủy: stage of decompositiongiai đoạn quy hoạch vùng: stage of regional planninggiai đoạn tăng bền: stage of Strentheninggiai đoạn thành niên muộn: stage of late youthgiai đoạn giới trẻ sơ kỳ: stage of early youthgiai đoạn thí nghiệm: experimental stagegiai đoạn thử: experimental stagegiai đoạn trộn: blending stagegiai đoạn trượt: shearing stagegiai đoạn trưởng thành: stage of maturitygiai đoạn cứng cáp hoàn toàn: stage of full maturitygiai đoạn trưởng thành muộn: stage of late maturitygiai đoạn xây dựng: construction stagegiai đoạn tạo cuối cùng: lock up stagegiai đoạn xây đắp thi công: stage of constructiongiai đoạn xử lý: processing stagehãm giai đoạn: braking stagenghiền chia giai đoạn: stage crushingsự bảo dưỡng (bê tông) một giai đoạn: single stage curingsự xịt (vữa) theo từng giai đoạn: stage groutingsự tuyển chọn nổi giai đoạn: stage floatationstepbước, giai đoạn: stepgiai đoạn bay hơi: evaporating stepgiai đoạn công việc: job stepgiai đoạn hóa lỏng: liquefaction stepgiai đoạn thi công: stepgiai đoạn xử lý: processing stephãm giai đoạn: braking stepthiết kế từng giai đoạn: step by step designstepstimegiai đoạn chạy máy bao gồm thức: on stream timegiai đoạn kết cứng: hardening timegiai đoạn ko sản xuất: process hold up timegiai đoạn nhất thời nghỉ: down timeba giai đoạnthree-stagebộ lọc hai giai đoạntwo-stage filtercác mạng link nhiều giai đoạnMultistage Interconnection Networks (MIN)dão tiến độ một ngượcinverse primary creepgiai đoạn bậnbusy hourgiai đoạn bão hòasaturation pointperiodgiai đoạn bành trướng: period of expansiongiai đoạn hiện tại thời: current periodgiai đoạn làm cho nguội: cooling periodgiai đoạn thu hồi vốn: payback periodgiai đoạn thử việc: trial periodgiai đoạn thử, thí nghiệm: trial periodgiai đoạn trường đoản cú nâng nhiệt: incubation periodgiai đoạn ủ: hatching periodgiai đoạn ủ: incubation periodprocessstagegiai đoạn cạnh tranh: competitive stagegiai đoạn chứa cánh của một nền gớm tế: takeoff stage of a developing economygiai đoạn duy trì: retentive stagegiai đoạn già: ageing stagegiai đoạn kế hoạch: planning stagegiai đoạn mới giới thiệu: introduction stagegiai đoạn mở đường: pioneering stagegiai đoạn ổn định: ageing stagegiai đoạn phân phát triển: development stagegiai đoạn phân tích: analysis stagegiai đoạn sẵn sàng chuẩn bị mua: buyer readiness stagegiai đoạn sản xuất: stage of productiongiai đoạn thí nghiệm: experimental stagegiai đoạn thiết kế: thiết kế stagegiai đoạn demo thách: proof stagelý thuyết tiến trình tăng trưởng: stage of growth theorycác tiến trình của tăng trưởng ghê tếstages of economic growthcách lấy mẫu hai giai đoạntwo-stage samplingcặn ở quá trình cho vôidefecation scumcon lăn quá trình haisecond operation rolldự án nhiều giai đoạnmulti-phase projectgiai đoạn bành trướngexpansionary phasegiai đoạn cấy thúc (nuôi cấy vi khuẩn vi sinh vật)preseed compressiongiai đoạn chín sáp (quả, hạt)dough compressiongiai đoạn chín sữamilky compressiongiai đoạn chín tới của việc bảo quảncanning-ripegiai đoạn chở về (công-ten-nơ)homeward leggiai đoạn co hẹpconcretionary phasegiai đoạn đầu của sự việc hư hỏngincipient decaygiai đoạn khởi công, khởi độngwarm-up sessiongiai đoạn phệ hoảngphase of crisisgiai đoạn khuyến mãipromotion phasegiai đoạn khuyến mãipromotional phasegiai đoạn ổn định địnhholding compression