","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":740000,"display_regular_price":740000,"image":"title":"Final Fantasy X X-2 HD Remaster - Nintendo Switch1","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/Final-Fantasy-X-X-2-HD-Remaster-Nintendo-Switch1.jpg","alt":"","src":"https://i2.wp.com/intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/Final-Fantasy-X-X-2-HD-Remaster-Nintendo-Switch1.jpg?fit=510%2C828&ssl=1","srcset":"https://i2.wp.com/intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/Final-Fantasy-X-X-2-HD-Remaster-Nintendo-Switch1.jpg?w=875&ssl=1 875w, https://i2.wp.com/intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/Final-Fantasy-X-X-2-HD-Remaster-Nintendo-Switch1.jpg?resize=246%2C400&ssl=1 246w, https://i2.wp.com/intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/Final-Fantasy-X-X-2-HD-Remaster-Nintendo-Switch1.jpg?resize=493%2C800&ssl=1 493w, https://i2.wp.com/intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/Final-Fantasy-X-X-2-HD-Remaster-Nintendo-Switch1.jpg?resize=768%2C1246&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/Final-Fantasy-X-X-2-HD-Remaster-Nintendo-Switch1.jpg?resize=510%2C828&ssl=1 510w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://i2.wp.com/intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/Final-Fantasy-X-X-2-HD-Remaster-Nintendo-Switch1.jpg?fit=875%2C1420&ssl=1","full_src_w":875,"full_src_h":1420,"gallery_thumbnail_src":"https://i2.wp.com/intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/Final-Fantasy-X-X-2-HD-Remaster-Nintendo-Switch1.jpg?fit=62%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":62,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i2.wp.com/intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/Final-Fantasy-X-X-2-HD-Remaster-Nintendo-Switch1.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":828,"image_id":3898,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":5986,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"}>">
Tình trạng sản phẩmChọn một tùy chọnMới 100%Likenew - bắt đầu 99% - FullboxLikenew – mới 99% – ko BoxXóa

Bạn đang xem: Final fantasy x

*
*

Final Fantasy X | X-2 HD Remaster

Xem thêm: Thư Gửi Người Yêu Cũ - Hợp Âm Người Tình Trăm Năm

Final Fantasy X | X-2 HD Remaster số lượng
Thêm vào giỏ hàng
Mã: N/ADanh mục: game Nintendo Switch, Nintendo SwitchTừ khóa: game, Nintendo, Nintendo Switch, Switch, us