Thủ tục, hồ sơ chứng thực không nợ thuế hải quan, thuế xuất nhập khẩu. Mẫu xác nhận không nợ thuế hải quan?


Thủ tục, hồ sơ chứng thực không nợ thuế hải quan như vậy nào? Trường hợp nào cần xác nhận không nợ thuế hải quan. Trước đây, khi làm cho hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì trong những bước quan trọng là tiến hành thủ tục giải thể tại phòng ban thuế và việc chứng thực không nợ thuế xuất nhập khẩu tại cơ sở hải quan là giữa những bước bắt buộc. Mặc dù nhiên, bây chừ theo phương pháp tại thông bốn 105/2020/TT-BTC việc chứng thực thuế thương chính khi giải thể sẽ bởi cơ quan liêu thuế tiến hành với cơ sở hải quan.

Bạn đang xem: Đơn xin xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu

Điều 16. Giải pháp xử lý hồ sơ ngừng hiệu lực mã số thuế cùng trả kết quả1. Xử lý hồ sơ xong hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế giải pháp tại Khoản 1 Điều 14 Thông tứ này:a) cơ sở thuế quản lý trực tiếp thực hiện:…a.4) Đề nghị cơ quan Hải quan tiền thực hiện xác thực việc tín đồ nộp thuế đã ngừng nghĩa vụ nộp thuế và các khoản thu không giống thuộc chi tiêu nhà nước đối với chuyển động xuất nhập khẩu theo phương tiện tại Thông tư của bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, đo lường hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập vào và làm chủ thuế so với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với Thông tư của cục Tài bao gồm quy định về giao dịch thanh toán điện tử trong nghành nghề thuế trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày phát hành Thông báo về việc người nộp thuế dứt hoạt động và đang có tác dụng thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế.

Do vậy, khi có tác dụng thủ tục chấm dứt mã số thuế để giải thể công ty, doanh nghiệp chưa phải làm thủ tục xác thực không nợ thuế hải quan như trước đó đây.

Tuy nhiên, trong một vài trường hợp theo pháp luật tại điều 138 thông bốn 38/2015/TT-BTC (sửa đổi vì thông bốn 39/2018/TT-BTC) doanh nghiệp rất có thể thực hiện tại như sau:

Điều 138. Dứt nghĩa vụ nộp thuế vào trường vừa lòng giải thể, phá sản, xong hoạt động1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào trường thích hợp giải thể, phá sản triển khai theo cơ chế tại Điều 54 Luật làm chủ thuế, quy định về doanh nghiệp, điều khoản về hợp tác ký kết xã và quy định về phá sản. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cụ thể như sau:a) công ty doanh nghiệp tư nhân, công ty sở hữu doanh nghiệp hoặc hội đồng member công ty; hội đồng cai quản trị hoặc tổ chức thanh lý doanh nghiệp, người làm chủ có liên quan trong trường vừa lòng Điều lệ công ty quy định chịu trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người tiêu dùng trước lúc gửi đề nghị giải thể mang đến cơ quan đk kinh doanh;b) Hội đồng giải thể hợp tác ký kết xã chịu đựng trách nhiệm xong nghĩa vụ nộp thuế của hợp tác và ký kết xã trước lúc gửi làm hồ sơ giải thể đến cơ quan tiền đã cung cấp giấy chứng nhận đăng ký;c) quản lí tài viên hoặc doanh nghiệp lớn quản lý, thanh lý gia tài chịu trách nhiệm xong xuôi nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp sau lúc có ra quyết định mở thủ tục phá sản theo cách thức của pháp luật Phá sản.2. Trách nhiệm chấm dứt nghĩa vụ thuế trong trường hợp fan nộp thuế chấm dứt hoạt cồn không triển khai thủ tục giải thể, phá sản theo giải pháp của pháp luậta) Doanh nghiệp ngừng hoạt động không theo thủ tục giải thể, phá sản chưa xong xuôi nghĩa vụ nộp thuế thì nhà doanh nghiệp tư nhân; hội đồng thành viên công ty hoặc chủ cài công ty; hội đồng quản trị; quản ngại trị của hợp tác ký kết xã; hoặc người quản lý có liên quan trong trường hợp Điều lệ doanh nghiệp quy định phụ trách nộp phần thuế nợ;b) Hộ gia đình, cá nhân chấm chấm dứt hoạt động kinh doanh chưa xong xuôi nghĩa Vụ nộp thuế thì công ty hộ gia đình, cá thể chịu trách nhiệm nộp phần thuế nợ;c) tổng hợp tác kết thúc hoạt động chưa dứt nghĩa vụ nộp thuế thì các thành viên tổng hợp tác liên đới phụ trách nộp phần thuế nợ

Hồ sơ xin xác thực không nợ thuế hải quan

Theo khoản 1 Điều 140 Thông bốn 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung cập nhật tại khoản 71 Điều 1 Thông bốn 39/2018/TT-BTC quy định:Khi bao gồm nhu cầu xác thực việc triển khai nghĩa vụ nộp thuế …, tín đồ nộp thuế hoặc cơ quan làm chủ nhà nước gồm thẩm quyền phải bao gồm văn bạn dạng đề nghị xác nhận xong xuôi nghĩa vụ nộp thuế theo tiêu chí quy định tại mẫu mã số 05 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông bốn này gửi đến cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường đúng theo nộp làm hồ sơ giấy, người nộp thuế hoặc cơ quan thống trị nhà nước bao gồm thẩm quyền gửi văn phiên bản đề nghị xác nhận xong xuôi nghĩa vụ nộp thuế theo mẫu số 34/CVXNHT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông bốn này mang đến Tổng viên Hải quan. Do thế hồ sơ chứng thực sẽ bao gồm– Văn bản đề nghị xác nhận chấm dứt nghĩa vụ nộp thuế mẫu 34/CVXNHT/TXNK thông bốn 39/2018/TT-BTC– Biên phiên bản họp, quyết định giải thể của công ty– bản sao đăng ký kinh doanh, quyết định ra đời của đơn vị chức năng (có bệnh thực)Trong vòng 5 ngày thao tác làm việc tổng viên hải quan sẽ có được văn phiên bản trả lời về việc đơn vị chức năng có nợ hoặc ko nợ thuế hải quan.Lưu ý: Do các doanh nghiệp giải thể hay không thực hiện trụ sở chính do đó có thể ghi rõ địa điểm nhận công văn trả lời vào công văn nhằm Tổng cục hải quan gửi lại công văn theo add yêu cầu.

Nộp hồ sơ xác thực không nợ thuế xuất nhập khẩu ngơi nghỉ đâu?

Cơ quan tiền tiếp nhập là tổng viên hải quan, add LÔ E3 DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, PHƯỜNG YÊN HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Mẫu công văn xin chứng thực không nợ thuế thương chính các chúng ta cũng có thể dùng theo chủng loại sau:

Mẫu công văn xác nhận không nợ thuế hải quan

Mẫu số 34/CVXNHT/TXNK

TÊN CÔNG TY/CƠ quan liêu NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập – tự do – hạnh phúc —————
Số:……../….…. V/v kiến nghị xác nhận xong xuôi nghĩa vụ nộp thuế …………, ngày …..

Xem thêm: Trục Trái Đất Nghiêng Bao Nhiêu Độ Nghiêng Của Trái Đất, Tại Sao Trái Đất Có Độ Nghiêng ~ 23 °

mon ….. năm …….

Kính gửi: Tổng viên Hải quan.

Nơi nhận:– Như trên; – Lưu: VT,… NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)/THỦ TRƯỞNG CƠ quan tiền QUN LÝ NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN (Ký, ghi rõ chúng ta tên, đóng góp dấu)

Ghi chú:Hồ sơ công ty gửi kèm:– Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp/ Giấy ghi nhận ưu đãi đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kết mã số thuế: bạn dạng chụp (có ký tên, đóng vệt của Công ty) hoặc bản sao giả dụ có;– Trường phù hợp xác nhận xong xuôi nghĩa vụ nộp thuế so với Chi nhánh công ty thì làm hồ sơ như nêu bên trên phải bao hàm của doanh nghiệp và chi nhánh Công ty).

Tra cứu tình trạng thuế hải quan của người sử dụng trên trang web hải quan

Trước khi gửi hồ sơ để xác thực nghĩa vụ thuế thương chính doanh nghiệp rất có thể thực hiện nay tra cứu tại add https://tongcuc.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=140&cid=1198 để khẳng định về nhiệm vụ thuế tránh trường hợp mất thời hạn khi triển khai thủ tục và nhận được thông báo nộp thuế

*
Tra cứu tình trạng thuế thương chính trên website

Trường hợp công ty còn nợ thuế hải quan có thể tra cứu thông tin tài khoản nộp thuế, mức giá hải quan theo địa chỉ https://tongcuc.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=141&cid=1199

Sau khi có chứng thực không nợ thuế hải quan, vào trường hợp tiến hành giải thể, doanh nghiệp liên tiếp thực hiện thủ tục hoàn thành hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế và thủ tục giải thể tại cơ quan đk kinh doanh. Giả dụ trong quá trình thực hiện tại có thắc mắc hoặc khách hàng hàng mong muốn DỊCH VỤ xin vui mắt liên hệ shop chúng tôi để triển khai thủ tục này.