Top 5 Đề thi thân học kì 2 Toán lớp 4 năm học tập 2021-2022 kèm đáp án, bao hàm 5 đề thi, gồm kèm theo cả lời giải để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm mục tiêu đạt tác dụng tốt nhất mang đến kì thi giữa kì. Mời những em tham khảo.

Đề thi thân học kì II lớp 4 môn Toán bao hàm đề thi có kèm theo cả ma trận và đáp án xem thêm để học sinh ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm đạt tác dụng tốt độc nhất giữa HK2. Đề được thiết kế tương xứng với công tác môn toám cho học sinh lớp 4, cân xứng với năng lực của học viên tiểu học. Mời những em xem thêm nhầm ôn luyện đạt kết quả cao nhất trong bài xích kiểm tra chuẩn bị tới.


Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 4 giữa học kì 2

1. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

TT

Chủ đề

nút 1

mức 2

mức 3

nấc 4

Tổng

1

Số học

Số câu

01

02

03

01

07

Câu số

1

3, 7

6, 8, 9

4

2

Đại lượng với đo đại lượng

Số câu

01

01

Câu số

2

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

5

Tổng số câu

02

03

03

01

9

Tổng số điểm

1.5

3.0

5.0

0.5

10


2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4


Xem thêm: Tạo Tham Chiếu Đến Sheet Khác, Dữ Liệu Tham Chiếu Trong Các Trang Tính Khác

3. Đáp án đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 4


Mời bạn đọc cùng đọc thêm tại mục giáo dục huấn luyện và đào tạo trong mục biểu chủng loại nhé.


*