Bài 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán hình lớp 8 chương 1

mang lại hình thoi ABCD. Hotline O là giao điểm của hai đường chéo cánh AC với BD. Đường trực tiếp qua O không tuy nhiên song với AD giảm AB tại M và CD tại N.

a) chứng minh (Delta AOM = Delta CON).

b) chứng minh tứ giác AMCN là hình bình hành.

Bài 2. mang đến tam giác ABC vuôn trên A có đường trung đường AM. Gọi D là trung điểm của AB, E là vấn đề đối xứng với M qua D.

a) minh chứng tứ giác AEBM là hình thoi.

b) điện thoại tư vấn I là trung điểm AM. Minh chứng E, I, C trực tiếp hàng.

c) (Delta ABC) gồm thêm đk gì thì AEBM là hình vuông.


Xem lời giải


Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Bài 1. mang đến hình thoi MNPQ. Call O là giao điểm của hai tuyến đường chéo. Kẻ (NE ot PQleft( E in PQ ight),) (QF ot MNleft( F in MN ight).)

a) minh chứng tứ giác NEQF là hình chữ nhật.

b) chứng minh MP, NQ, EF đồng quy.

Bài 2. đến hình chữ nhật ABCD bao gồm AB = 2AD. Vẽ bh vuông góc với AC. Hotline M, N, p lần lượt là trung điểm của AH, bảo hành và CD.

Xem thêm: 1 Phim Tết 2022 - Cuộc Chiến Hôn Nhân

a) chứng tỏ tứ giác MNCP là hình bình hành.

b) minh chứng rằng: (MP ot MB.)

c) call I là trung điểm của PB với J là giao điểm của MC cùng NP. Chứng minh rằng: (MI - mIJ xem lời giảiBài 1. mang đến hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm nhị đường chéo AC với BD, I là trung điểm của cạnh AB, J là trung điểm của DC.

a) minh chứng AJ = CI.

b) chứng tỏ O là trung điểm của đoạn IJ.

Bài 2. mang lại hình thoi ABCD có hai dường chéo cắt nhau tại O. Bên trên tia đối của tia bố lấy điểm E sao để cho BE = BA. Nối ED giảm AC tại I cùng BC ở F.

a) chứng minh ID = 2IF.

b) Nối EO giảm BC ở G, đường thẳng OF cắt EC sinh sống H. Minh chứng ba điểm A, G, H thẳng hàng.

c) Biết (widehat BAD = 60^ circ ,AB = a.) Tính diện tích s hình thoi ABCD theo a.


Xem lời giảiBài 1.Cho hình thoi ABCD có O là giao điểm hai đường chéo. Gọi I là trung điểm cạnh BC cùng E là trung điểm đối xứng cùng với O qua I.

a)Tứ giác OBEC là hình gì? trên sao?

b)Chứng tỏ E đối xứng cùng với A qua trung điểm J của đoạn OB.

Bài 2. đến tam giác ABC vuông trên A (AB xem lời giảiĐề soát sổ 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giảiĐề soát sổ 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 6 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải
Quote Of The Day

*
“Two things are infinite: the universe and human stupidity; & I"m not sure about the universe.”


bài học kinh nghiệm liên quan lại

Lớp 12Lớp 11Lớp 10Lớp 9Lớp 8Lớp 7Lớp 6Lớp 5Lớp 4Lớp 3Lớp 2Lớp 1

*
*
*
*
*