Đầu xuân năm đó anh ra đi ngày xuân này đến anh chưa về mọi hôm vừa xong phiên gác chiều Ven rừng bí mật hoa mai vàng chợt nhớ tới dung nhan áo năm nào em đến thăm gác nhỏ tuổi Mùa hoa năm kia ta phổ biến đôi Mùa hoa này nữa cách nhau rồi Nhớ tối hành quân thân ướt mượt Băng giòng sông loang trăng đầy Lòng ý muốn vớt ánh trăng thề viết tên em Đồn anh đóng ven rừng mai trường hợp mai không nở, anh đâu biết xuân về tuyệt chưa? đợi em một cánh thư xuân, nhớ thương gom đầy Cho chiến sĩ vui miền xa xôi... Hẹn em lúc khắp vị trí yên vui ngày xuân ngày kia riêng song mình phút giây mộng mơ nâng cánh hoa mai dịu rớt trên vai đầy, hồn chơi vơi Ngỡ thân xuân vàng, dáng em lịch sự

Bạn đang xem: Đầu xuân năm đó anh ra đi


Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: HồI ỨC - Hồi Ức (Người Bất Tử Ost)

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.