Bài tập đặt thắc mắc cho từ gạch men chân trong giờ đồng hồ Anh là dạng bài xích tập phổ biến thường mở ra trong những bài kiểm tra, đề thi môn giờ Anh.

Bạn đang xem: Đặt câu hỏi cho từ gạch chân có đáp án

Nếu new nghe qua, các bạn sẽ nghĩ rằng đó là một chủ thể trong giờ đồng hồ Anh không tồn tại gì sệt sắc. Nhưng thực tiễn lại khác, hầu hết các bạn sinh viên lúc học đều băn khoăn rằng chần chờ đặt thắc mắc bằng tiếng Anh như vậy nào. Hi vọng, đây đã là tư liệu hữu ích, giúp các bạn nắm vững số đông kỹ năng quan trọng và trau dồi loài kiến thức hiệu quả để chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ kỳ thi nào. Mời chúng ta cùng tham khảo với CNTA nhé !

Video phía dẫn bài bác tập đặt thắc mắc cho từ gạch ốp chân

I. để ý khi làm bài đặt câu hỏi cho phần gạch ốp chân

– thứ nhất ta phải khẳng định được từ để hỏi.

– từ bị gạch chân không lúc nào xuất hiện tại trong câu hỏi.

– nếu như trong câu:

+/ dùng động từ thường xuyên thì ta đề nghị mượn trợ rượu cồn từ và hòn đảo trợ đụng từ lên trước chủ ngữ cùng sau từ để hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ ví như trong câu cần sử dụng “động từ tobe”, “động từ bỏ khuyết thiếu” ta chỉ cần đảo “động tự tobe”, “động trường đoản cú khuyết thiếu” lên trước công ty ngữ với sau từ nhằm hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

– trường hợp trong câu tất cả từ bị gạch ốp chân dùng phần lớn từ sau thì khio đưa sang câu hỏi ta nên đổi khớp ứng như sau:

1. I, We => You

2. Me, us => you

3. Mine, ours => yours

4. My, our => your

5. Some => any

*

Hãy tham khảo lý thuyết đặt câu hỏi cho thành phần gạch chân tiếng anh trước khi làm bài tập nhé !

II. Các từ nhằm hỏi thường gặp trong tiếng Anh.

1. What: vật gì (Dùng để hỏi đến đồ vật, sự vật, sự kiện…)

2. Which: dòng mà (Dùng để hỏi khi bao gồm sự lựa chọn)

3. Where: ở đâu (Dùng để hỏi cho vị trí, nơi chốn …)

4. When: khi nào (Hỏi mang đến thời gian, thời điểm …)

5. Who: ai, tín đồ mà (Hỏi mang đến người)

=> Whom: người mà (Hỏi mang lại tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom do you buy any books (for)?

=> Whose: của fan mà (Hỏi cho tính từ sở hữu, cài cách, đại tự sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: vì sao (Hỏi cho lí do, nguyên nhân)

7. How: cầm nào (Hỏi mang đến tính từ, trạng từ, mức độ khoẻ …)

8. How old: hỏi mang lại tuổi

9. How tall: hỏi cho độ cao của người

10. How high: hỏi cho chiều cao của vật

11. How thick: hỏi mang lại độ dày

12. How thin: hỏi đến độ mỏng

13. How big: hỏi mang đến độ lớn

14. How wide: hỏi cho độ rộng

15. How broad: hỏi cho bề rộng

16. How deep: hỏi đến độ sâu

17. How fast: hỏi đến tốc độ

18. How far … from … to …: hỏi mang đến độ xa

19. How long: hỏi đến độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời gian bao lâu

Eg: It takes me an hour to vì my homework.

=> How long does it take you to do your homework?

(Nó đem mất của doanh nghiệp bao nhiêu thời gian để làm bài tập về nhà?)

How often: hỏi mang lại mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go khổng lồ school every day.

=> How often vì chưng you go lớn school?

How much: hỏi cho giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi mang đến số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi cho số lượng với danh tự đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens bởi you have here?

III. Bài bác tập tự luyện

Đặt câu hỏi cho phần gạch ốp chân

1. I want lớn see a cowboy movie

……………………………………………………………….

2. My family usually watches TV in the evening.

……………………………………………………………….

3. They bởi vì not have a TV because it was too expensive.

……………………………………………………………….

4. We have 2 books.

……………………………………………………………….

5. Jane will go to a cửa hàng tomorrow

……………………………………………………………….

6. She likes pop music.

……………………………………………………………….

7. I can speak 4 languages

……………………………………………………………….

8. Nga is going lớn visit her old teachers this evening.

……………………………………………………………….

9. I play chess with my friend.

……………………………………………………………….

10. Next month, I will go to domain authority Latto relax.

……………………………………………………………….

11. Peter goes to lớn the library twice a week.

……………………………………………………………….

12. Pete & Mike are playing football.

……………………………………………………………….

13. This dress costs 150 dollars.

……………………………………………………………….

14. She speaks English fluently.

……………………………………………………………….

15. Columbus lives America.

……………………………………………………………….

16. It is Jack’s book.

……………………………………………………………….

17. I and my father play volleyball in the afternoon

……………………………………………………………….

18. Mrs. Robinson buy a poster.

……………………………………………………………….

19. I often listen to musicin my free time.

……………………………………………………………….

20. I often listen khổng lồ musicin my miễn phí time.

……………………………………………………………….

21. I meet Tomat the bar

……………………………………………………………….

22.I want a camera for my birthday.

……………………………………………………………….

23.I go to lớn the shoe shop in the afternoon.

……………………………………………………………….

24.You visit a temple và a churchin Thailand.

……………………………………………………………….

25. You should learn harderto get good mark.

……………………………………………………………….

26. The dictionary is 200,000 dong.

……………………………………………………………….

27. She buy a pencil at the cửa hàng over there.

……………………………………………………………….

28. I am happyafter the trip

……………………………………………………………….

29. Jane likes playing chess.

……………………………………………………………….

30. I need a phone card.

……………………………………………………………….

31. It’s about 1,500 kmfrom Hue lớn Ho đưa ra Minh City.

……………………………………………………………….

32. The ngân hàng is opposite the restaurant.

……………………………………………………………….

33. The dress looks very nice.

……………………………………………………………….

34. Jack is in the room

……………………………………………………………….

35. Her neighbor gives hera nice dress.

……………………………………………………………….

36. They want to lớn return to lớn America

……………………………………………………………….

37. Mrs. Robinsonbuys a poster.

……………………………………………………………….

38. My fatheris in Ha Noi

……………………………………………………………….

39. He travels khổng lồ Nha Trang by coach.

……………………………………………………………….

40. She goes to lớn the doctor because she is sick.

……………………………………………………………….

41. Phái nam leaves trang chủ at 7 o’clock

……………………………………………………………….

42. He teaches English at the high school.

……………………………………………………………….

43. The lesson is very difficult.

……………………………………………………………….

44. She often does the housework after doing exercises.

……………………………………………………………….

45. They are planting some roses in the garden.

……………………………………………………………….

46. Liz will send these lettersto her friends.

……………………………………………………………….

47. My favorite subject is Math

……………………………………………………………….

48. I often listen to lớn music in my không tính tiền time.

……………………………………………………………….

49. He is good at drawing

……………………………………………………………….

50. She learns about computersin computer science class.

……………………………………………………………….

51, My mother is cooking in the kitchenat the moment.

……………………………………………………………….

52. Phong likes playing table tennis.

……………………………………………………………….

53. They go lớn the beach on the summer holidays.

……………………………………………………………….

54. They are in a hotel.

……………………………………………………………….

55. The childrenswim in the lake.

……………………………………………………………….

56. I go khổng lồ the movies twice a week.

……………………………………………………………….

57. She leaves her suitcase on the train.

……………………………………………………………….

58. They see lions and tigersat the zoo.

……………………………………………………………….

59. He leaves the tiệc ngọt at 11.o’clock.

……………………………………………………………….

60. John goes to lớn the beachlast Sunday.

……………………………………………………………….

61. He gives his girlfriend a bunch of flowers.

……………………………………………………………….

62. .The company sends the new worker lớn California.

……………………………………………………………….

63. My sister dreams about the monsterlast night.

……………………………………………………………….

64. My grandmother hears a loud in this morning.

……………………………………………………………….

Xem thêm: Hâm Mộ Thần Tượng Là Một Nét Đẹp Văn Hóa, Ứng Xử Thế Nào Với “Thần Tượng”

65. We visit the History Museum.

……………………………………………………………….

66. Hoa is doing homework.…

…………………………………………………………….

67.I will go to the church in 2022

……………………………………………………………….

68. Jack and I get khổng lồ school by car

……………………………………………………………….

69. She has3 pens

……………………………………………………………….

70. I buy half a kiloof cheese.

……………………………………………………………….

71. He is playing soccer

……………………………………………………………….

72. He meet Lindafor coffee.

……………………………………………………………….

73. The teacher is angry because he doesn’t do his homework.

……………………………………………………………….

74. Jackbuys a car

……………………………………………………………….

75. I go lớn the cinema with my cousins.

……………………………………………………………….

76. She makes some coffeefor her mother

……………………………………………………………….

77. She calls the police because she gets lost.

……………………………………………………………….

78. I buy twokilos of oranges.

……………………………………………………………….

79. John writes a poem about his grandparents.

……………………………………………..

IV. Bài xích tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

………………………………………………………..

2. I made it from a piece of wood.

…………………………………………………….

3. She bought it at the cửa hàng over there.

…………………………………………………….

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

…………………………………………………….

5. It took her three hours lớn finish the composition.

…………………………………………………….

6. I need a phone card to phone my parents.

…………………………………………………….

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue lớn Ho bỏ ra Minh City.

…………………………………………………….

8. The bank is opposite the restaurant.

…………………………………………………….

9. The dress looked very nice.

…………………………………………………….

10. I saw herlast night.

…………………………………………………….

11. Her neighbor gave hera nice dress.

…………………………………………………….

12. They returned to Americatwo weeks ago.

…………………………………………………….

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

…………………………………………………….

14. My father was in Ha Noilast month.

…………………………………………………….

15. He traveled to Nha Trang by coach.

…………………………………………………….

16. She went lớn the doctor because she was sick.

…………………………………………………….

17. Nam left trang chủ at 7 o’clockyesterday.

…………………………………………………….

18. He taught Englishin the high school.

…………………………………………………….

19. The homework was very difficultyesterday.

…………………………………………………….

20. She often does the housework after doing exercises.

…………………………………………………….

21. They are planting someroses in the garden.

…………………………………………………….

22. Liz will send these letters to lớn her friends.

…………………………………………………….

23. My favorite subject is Math.

…………………………………………………….

24. Yes, we do. (We have magazines & newspapers)

…………………………………………………….

25. I often listen to lớn musicin my không lấy phí time.

…………………………………………………….

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

…………………………………………………….

27. She learns about computersin computer science class.

…………………………………………………….

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

………………………………………………………………..

29. Lan likes playing table tennis.

…………………………………………………….

30. I go to the movies twice a week.

…………………………………………………….

31. They go to the beach on the summer holidays.

………………………………………………………….

32. They stay in a hotel.

………………………………………………………………….

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

………………………………………………

2.- The glass fell of the table.

………………………………………………

3.- They saw lions và tigers at the zoo.

………………………………………………

4.- He left the party at 11.o’clock.

………………………………………………

5.- John went to lớn the beach last Sunday.

………………………………………………

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

………………………………………………

7.- The company sent the new worker to lớn California.

………………………………………………

8.- My sister dreamt about the monster last night.

………………………………………………

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

………………………………………………

10.- We went lớn the History Museum.

………………………………………………

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

………………………………………………

12- The teacher was angry because he didn’t vày his homework.

………………………………………………

13.- It took us about half an hour to get lớn school.

………………………………………………

14.- She last rode a xe đạp two weeks ago.

………………………………………………

15.- I bought half a kilo of cheese.

………………………………………………

16.- He took his driving chạy thử two days ago.

………………………………………………

17.- He met Linda for coffee.

………………………………………………

18.- I was born in 1964.

………………………………………………

19.- My cousin started sailing six months ago.

………………………………………………

20.- I went khổng lồ the cinema with my cousins.

………………………………………………

21.- I stayed in New Zealand for six months.

………………………………………………

22.- She called the firemen because her mèo stuck in a tree.

………………………………………………

23.- I bought two kilos of oranges.

………………………………………………

24.- John wrote about his grandparents.

………………………………………………

25.- I watched a very good film on TV last night.

………………………………………………

26.- She made some coffee for her mother.

………………………………………………

27.- Susan gave the money khổng lồ her brother.

………………………………………………

28.- We went khổng lồ school by bus.

………………………………………………

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

………………………………………………

30.- Mary invited a lot of people khổng lồ the party.

………………………………………………

31.- No, we didn’t go lớn the cinema last night.

………………………………………………

32.- Shakira grew up in Colombia.

………………………………………………

33.- He went on holiday with his friends.

………………………………………………

34.- She didn’t vày anything.

………………………………………………

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

………………………………………………

36.- Someone gave some money lớn Mike.

………………………………………………

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

………………………………………………

38.- Shakespeare died in 1616.

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

………………………………………………

40.- She left her suitcase on the train.

……………………………………………………

Exercise III: Fill in the gaps with the correct question word to complete the exchanges

1. A: _____ have you lived in London?

B: For three years

2. A: ______ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: ______ bởi vì you go shopping?

B: Three times a month

4. A: _______ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: _____ is your birthday?

B: On January 12th .

Exercise 4: Write questions for the underlined parts

1. I went khổng lồ a các buổi tiệc nhỏ last night

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

2. He goes lớn the cinema every Saturday

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

3. I’ve got a red car

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

4. I go lớn bed at midnight.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

5. I met an old friend yesterday.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

Exercise 5: Complete the interview

Reporter: (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: My real name is Eric Stanely Smith

Reporter: (2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I am twenty-five years old.

Reporter: (3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I made my first record in 2007

Reporter: (4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I live in the centre of London

Reporter: (5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: Paris is my favorite city

Reporter: (6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I go there three times a year

Reporter: (7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: My next live performance will be in New York

Reporter: (8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: No, I have never been to thành phố new york before

Reporter: Well, good luck then.

Exercise 6: Choose the correct answer

1. “ ……………………………………………………………….jacket is this?” “Tonny’s”

A. Who

B. What

C. Whose

2. _____ does your best friend live?

A. When

B. Where

C. What

3. ______ CDs have you got?

A. How

B. How much

C. How many

4. ______ were you sad yesterday?

A. Why

B. What

C. Who

5. _____ old is your brother?

A. What

B. How

C. Who

6. ______ kind of books do you read?

A. When

B. What

C. Where

7. _____ tall are you?

A. When

B. Where

C. How

8. ______ will the tiệc nhỏ start?

A. Where

B. How often

C. What time

Đáp án

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1 – How much is the dictionary?

2 – How did you make it?

3 – Where did she buy it?

4 – Were you fine after the trip?

5 – How long did it take her khổng lồ finish the composition?

6 – What bởi vì you need a phone oto for?

7 – How far is it from Hue lớn Ho đưa ra Minh city?

8 – Where is the bank?

9 – How did the dress look?

10 – Who did you see last night?

When did you see her?

11 – What did her neighbourhood give her?

12 – What did they vày two weeks ago?

When did they return to lớn America?

13 – Who bought a poster?

What did Mrs. Robinson buy?

14 – Where was your father last month

15 – How did he travel khổng lồ Nha Trang?

16 – Why did she go to the doctor?

17 – What time did nam leave trang chủ yesterday?

18 – What did he teach in the high school?

19 – How was the homework yesterday?

20 – When does she usually bởi the housework?

21 – How many roses are they planting in the garden?

22 – Who will Liz send these letters?

23 – What is your favorite subject?

24 – do you have magazines & newspapers?

25 – What vị you often vị in your không lấy phí time?

26 – Is he good at drawing?

27 – What does she learn about in computer science class?

28 – What is your mother doing in the kitchen at the moment?

Where is your mother cooking at the moment?

29 – What does Lan like playing?

30 – How often bởi you go khổng lồ the movies?

31 – When vị they go lớn the beach?

32 – Where do they stay?

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1 – Who swam in the lake?

2 – What fell of the table?

3 – What did they see at the zoo?

4 – What time did he leave the party?

5 – Where did John go last Sunday?

6 – What did he give her for her birthday?

7 – Where did the company send the new worker to?

8 – What did your sister dream about last night?

9 – When did your grandmother hear a loud scream?

10 – Where did they go?

11 – Why did he fall?

12 – Why was the teacher sad?

13 – How long did it take you lớn get khổng lồ school?

14 – When did she last ride a bike?

15 – How much cheese did you buy?

16 – What did he vì chưng two days ago?

17 – Who did he meet for coffee?

18 – When were you born?

19 – When did your cousin start sailing?

20 – Who did you go the cinema with?

21 – How long did you stay in New Zealand?

22 – Why did she điện thoại tư vấn the firemen?

23 – How many kilos of oranges did you buy?

24 – Who did John write about

25 – What did you vì last night?

26 – What did she make for her mother?

27 – Who did Susan give the money to?

28 – How did we go khổng lồ school?

29 – Why was you tired yesterday morning?

30 – How many people did Mary invite to lớn the party?

31 – Did you go to lớn the cinema last night?

32 – Where did Shakira grow up?

33 – Who did he go on holiday with?

34 – What did she do?

35 – Whose dictionary did you borrow?

36 – Who gave money to Mike?

37 – Who did anyone help with homework yesterday?

38 – When did Shakespeare die?

39 – Why did he not dance at the disco?

40 – Where did she leave the suitcase?

Exercise 3: Fill in the gaps with the correct question word to lớn complete the exchanges