... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 trung học phổ thông NĂM 2008HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN HÓA HỌCCâu 1 (2,5 điểm). 1. Mang lại bảng sau:Nguyên ... Phép tắc SN. Giai đoạntrung gian chế tạo ra cacbocation benzylic. Team –OCH3 đẩy electron (+C) làm bền hoá cacbocation nàynên khả năng phản ứng tăng. Team CH3 gồm (+I) cần cũng làm cho bền hóa cacbocation ... Kim cương. 1. Tính nửa đường kính của nguyên tử silic. Cho khối lượng riêng của silic tinh thể bởi 2,33g.cm-3; khốilượng mol nguyên tử của Si bởi 28,1g.mol-1.2. So sánh bán kính nguyên tử của...

Bạn đang xem: Đáp án đề thi hsg quốc gia môn hóa 2014


*

*

... (2)a. Tại nhiệt độ thích hợp T, làm phản ứng (2) đạt tới cân bằng hóa học tập (viết tắt là cbhh), áp suất tầm thường hệ là P, độ phân li là a.* Hãy thi t lập biểu thúc tính hằng số cbhh Kp của làm phản ứng (2)* ... Phản bội ứng (2) được tiến hành hòa bình trong 2 bình hoàn toàn có thể tích cố định, bởi nhau, giải thi t 2 bình lúc đầu đều là chân không.Thí nghiệm 1: lúc đầu người ta cho vào bình (1) 4 mol NH4Cl. Lúc phản ... Câu 3::1. Hãy thi t lập sơ vật pin để lúc pin này vận động có làm phản ứng :Zn + H+ + NO3- > Zn2+ + NH4+ + H20...

Xem thêm:


*

*

... Tan rất tốt trong nớc, làm sút áp suất vào bình. Tóm tắt cách giải đề thi chọn học sinh tốt quốc gia môn hoá học tập năm học: 1998-1999(bảng a)Câu I: (CH3)4C , CH3(CH2)4CH3 ... CH3(CH2)3CH2OH.Nhiệt độ sôi nhờ vào vào liên kết hiđrô giữa các phân tử, phân tử khối, sự phân nhánh của mạch cacbon (liên quan tới diện tích bề mặt phân tử) với momen c-ỡng cực phân tử.Neopentan ... Nhất.2,3- Đimetylbutan cùng n-hecxan gồm phân tử khối bởi nhau, nhng 2,3- đimetylbutan tất cả đọ phân nhánh cao hơn (diện tích mặt phẳng phân tử nhỏ tuổi hơn) nên ánh sáng sôi cao hơn nhiệt độ sôi của n-hecxan.Hai...
*

... Bé đực cánh black thuần chủng giao phối với con cái cánh đốm thuần chủng, thu được F1 toàn cánh đen. Cho F1 giao phối tự do với nhau, F2 nhận được 1598 nhỏ cánh black và 533 bé cánh đốm. ... Nằm trên nhị cặp nhiễm dung nhan thể tương đương khác nhau.a) trong trường đúng theo nào thì số loại giao tử cùng tỉ lệ giao tử tạo ra từ các cá thể F1 ở hai phép lai là tương tự nhau? lúc ấy tỉ lệ kiểu hình ... Nhất: tách gen mã hóa trực tiếp từ hệ gen trong nhân tế bào, rồi cài đặt đoạn gen đó vào plasmit của vi khuẩn nhờ enzim ligaza; 2) bí quyết thứ hai: bóc mARN trưởng thành của ren mã hóa protein đó,...