Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và mua ngay bản đầy đủ của tư liệu tại đây (343.56 KB, 64 trang )


Bạn đang xem: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong doanh nghiệp xây lắp

TK 627 có 6 thông tin tài khoản cấp 2 nhằm theo dõi riêng biệt ứng nội dung đưa ra phí- TK 627.1- chi tiêu nhân viên phân xưởng - TK 627.2- chi phí vật liệu- TK 627.3- chi phí cơng cụ, công cụ - TK 627.4- ngân sách chi tiêu khấu hao gia sản cố định- TK 627.7- giá thành dịch vụ cài ngồi - TK 627.8- giá cả bằng chi phí khácTrình tự hạch tốn túi tiền sản xuất thông thường theo phụ lục 03 e Kế tốn tổng hợp giá thành sản xuất tồn doanh nghiệpCác khoản ngân sách chi tiêu NVL trực tiếp, ngân sách chi tiêu nhân cơng trực tiếp, chi phí máy thi cơng và chi tiêu sản xuất chung sau khi được tập hợp vẫn đượckết gửi sang TK 154 nhằm tập hợp túi tiền sản xuất cùng tính túi tiền sản phẩm của khách hàng trong kỳ vẫn ghi:Nợ TK 154 tất cả TK 621- Kết chuyển giá cả ngun vật tư trực tiếpCó TK 622- Kết chuyển ngân sách nhân cơng trực tiếp có TK 623- Kết chuyển túi tiền sử dụng máy thi cơngCó TK 627- Kết chuyển ngân sách sản xuất thông thường TK 154 “Chi phí sản xuất sale dở dang” được mở cụ thể theotừng đối tượng tập hợp giá cả sản xuất. Trong công ty xây lắp hoàn toàn có thể mở cụ thể theo từng nhóm sản xuất, từng công trình xây dựng hoặc từng khuôn khổ cơngtrình2. Đánh giá sản phẩm dở dang trong công ty lớn xây lắpĐể phục vụ cho vấn đề tính giá bán thành, định kỳ tháng, quý, năm, doanh nghiệp tiến hành kiểm kê khối lượng các bước đã xong hay dở dangvà dùng cách thức đánh giá thành phầm dở dang say đắm hợp.13Sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp lớn xây lắp có thể là quy trình cơng nghệ, 1-1 dặt hàng...chưa trả thành, không được chủ chi tiêu nghiệmthu, bàn giao, thanh toán. Đánh giá sản phẩm dở dang đó là tính tốn, xác định chi tiêu xâylắp mà trọng lượng sản phẩm dở dang thời điểm cuối kỳ phải gánh chịu. địa thế căn cứ vào cách làm giao dìm thầu giữa chủ đầu tư chi tiêu và đơn vị chức năng xâylắp, gồm các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang như sau: - trường hợp chuyển nhượng bàn giao thanh tốn lúc cơng trình hồn thành tồn bộ,tổng cộng ngân sách chi tiêu sản xuất từ khi khởi cơng cho thời điểm xác định chính là ngân sách chi tiêu sản xuất dở dang thực tế.- ngôi trường hợp chuyển nhượng bàn giao thanh tốn theo từng quy trình hồn thành, sản phẩm dở dang là các giai đoạn xây lắp chưa hồn thành. Xác định chi phísản xuất dở dang vào cuối kỳ theo phương pháp phân bổ ngân sách thực tế căn cứ vào giá dự trù và cường độ hồn thành.Chi phí thực tiễn KLXL dởdang vào cuối kỳ =Chi phí thực tiễn KLXL dở dang đầukỳ +Chi phí thực tiễn phát sinh trongkỳ giá bán dự toánsản phẩm kiến tạo dởdang vào cuối kỳ Giá dự tốn giai đoạnXD hồn thành vào kỳ bàn giao+ Giá dự trù sảnphẩm XD dở dang cuối kỳ- Trường thích hợp bàn giao giao dịch định kỳ cân nặng hồn thành của từng nhiều loại cơng bài toán hoặc bộ phận kết cấu, xác định ngân sách thực tế của khốilượng dở dang thời điểm cuối kỳ như sau: Giá dự toán của từngkhối lượng dở dang =Khối lượng dở dangĐơn giá chỉ dự tốnTỷ lệ hồn thành3.Tính ngân sách chi tiêu sản phẩm xây đính thêm 3.1. Đối tượng tính túi tiền sản phẩm xây lắpĐối tượng tính chi phí là những loại sản phẩm, công việc, lao vụ bởi doanh nghiệp phân phối ra và rất cần phải tính được tổng túi tiền và giá thànhđơn vị.14Trong cấp dưỡng xây dựng cơ bản, thành phầm có tính solo chiếc, đối tượng tính ngân sách chi tiêu là từng cơng trình, khuôn khổ cơng trình hoặc đơn đặthàng sẽ hoàn thành. Như vậy, thực tế của câu hỏi xác định đối tượng người sử dụng tập hợp ngân sách sản xuất và đối tượng người dùng tính giá thành là xác định nơi phát sinh bỏ ra phívà các đối tượng người tiêu dùng gánh chịu đưa ra phí.3.2. Phương thức tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp lớn xây thêm


*
Kế toán tập hợp ngân sách sản xuất & tính ngân sách sản phẩm tại doanh nghiệp Cổ phần xây lắp năng lượng điện 3.4 Nghệ An644912

Xem thêm: Hướng Dẫn Đặt Password Cho Việc Share Folder Trong Mạng Lan, Đặt Mật Khẩu Khi Chia Sẻ Mạng Lan

*


(626 KB) - kế toán tài chính tập hợp túi tiền sản xuất và tính chi tiêu sản phẩm tại công ty Cổ phần xây lắp điện 3.4 Nghệ An-64 (trang)