a = 0;Tham khảo thương hiệu doanh nghiệp trước khi đăng kýHướng dẫn cách đặt tên đến Doanh nghiệpSoạn bài bác viếtChỉnh sửa bài viếtQuản trị tin tức
I. Dụng cụ về tên doanh nghiệp

1. Thương hiệu tiếng Việt của doanh nghiệp bao hàm hai thành tố theo sản phẩm công nghệ tự sau đây (Loại hình doanh nghiệp + thương hiệu riêng):

a) Loi hình doanh nghip.

+ Được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” so với công ty cổ phần;

+ Được viết là “công ty đúng theo danh” hoặc “công ty HD” so với công ty hòa hợp danh;

+ Được viết là “doanh nghiệp tứ nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” so với doanh nghiệp tư nhân;

b) thương hiệu riêng.

Tên riêng được viết bằng những chữ cái trong bảng vần âm tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và cam kết hiệu.

Bạn đang xem: Đăng ký tên doanh nghiệp

Ví dụ:

- Công ty nhiệm vụ hữu hạn Hoa Hồng;

- Công ty nhiệm vụ hữu hạn 1 thành viên Hoa Hồng;

- công ty cổ phần Hoa Hồng;

- công ty Hợp danh Hoa Hồng;

- Doanh nghiệp tứ nhân Hoa Hồng;

2. Căn cứ vào nguyên tắc tại Điều này và những Điều 39, 40 cùng 42 của biện pháp Doanh nghiệp năm 2014, ban ngành đăng ký kinh doanh có quyền phủ nhận chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.

(Tham khảo Điều 38 pháp luật Doanh nghiệp năm 2014)

II. Phần đa điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

1. Đặt thương hiệu trùng hoc tên khiến nhm ln với tên của chúng ta đã đăng ký theo luật pháp của luật pháp Doanh nghiệp năm 2014.

2. Thực hiện tên cơ sở nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, thương hiệu của tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - thôn hội, tổ chức chính trị thôn hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội - công việc và nghề nghiệp đ có tác dụng toàn b hoc mt phn tên riêng ca doanh nghip, trừ trường hợp bao gồm sự thuận tình của cơ quan, đơn vị chức năng hoặc tổ chức triển khai đó.

3. áp dụng từ ngữ, cam kết hiệu vi phạm truyền thống lịch sử lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

4. Người ra đời doanh nghiệp hoặc công ty không được đặt tên doanh nghiệp trùng hoặc tạo nhầm lẫn cùng với tên của công ty khác đã đăng ký trong cửa hàng dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ đông đảo doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực hiện hành của tand tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

III. Tên trùng cùng tên khiến nhầm lẫn

1. Tên trùng là tên tiếng Việt của bạn đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.

Xem thêm: Bài Tập Kế Toán Doanh Nghiệp 1 Có Lời Giải Mới Nhất, Bài Tập Kế Toán Doanh Nghiệp Có Lời Giải Chi Tiết

IV. Tên doanh nghip bng tiếng nước ngoài

1. Thương hiệu doanh nghiệp bằng tiếng quốc tế là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng rẽ của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương xứng sang tiếng nước ngoài.

2. Tên công ty lớn viết bằng tiếng quốc tế không được trùng với thương hiệu viết bởi tiếng nước ngoài của công ty đã đăng ký.

Ví du:

- Hoa Hong company limited;

- Rose company limited;

- Hoa Hong Corporation; Hoa Hong joint stock company;

- Rose Corporation; Rose joint stock company;

- Hoa Hong Private Enterprise;

- Hoa Hong partnerships;

(Tham khảo Điều 40 công cụ Doanh nghiệp năm 2014)

V. Tên viết tắt của doanh nghip

1. Thương hiệu viết tắt của người tiêu dùng được viết tt t thương hiệu tiếng Vit hoc thương hiệu viết bng tiếng nước ngoài.

2. Tên viết tắt của người sử dụng không được trùng với thương hiệu viết tắt của chúng ta đã đăng ký.

(Tham khảo Điều 40 phương tiện Doanh nghiệp năm 2014) 

VI. Trước khi đăng ký tên doanh nghiệp, doanh nghiệp tham khảo tên những doanh nghiệp đã đk trong cửa hàng dữ liệu nước nhà về đk doanh nghiệp tại địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/vi-vn/checkexistname.aspx

Để vấn đề dò tên công dụng doanh nghiệp chú ý các cách thức sau:

1. Chỉ dò phần tên riêng biệt của doanh nghiệp

2. Chia bé dại phần tên riêng doanh nghiệp lớn thành đa số để hiển thị toàn bộ các tên bố trí theo thứ tự khác nhau, thực hiện dấu “+” nhằm liên kết những phần cấu thành tên riêng biệt và thực hiện dấu “” để số lượng giới hạn phạm vị dò tên.

Ví dụ:

ví như nhập “Sản xuất dịch vụ thương mại Dịch vụ tạo ra Thành Công” thì công dụng là 0. Có nghĩa là không gồm doanh nghiệp nào có tên đúng là “Sản xuất dịch vụ thương mại Dịch vụ tạo ra Thành Công”.

*

 Nếu nhập “Sản xuất + dịch vụ thương mại + dịch vụ + thiết kế + Thành Công” thì tác dụng là rộng 100. Trong những hơn 100 kết quả này là tập hợp các doanh nghiệp nhưng mà tên có chứa những từ ““Sản”, “xuất”, “Thương”, “mại”, “Dịch”, “vụ”, “Xây”, “dựng”, “Thành”, “Công”.

*