*

Bạn đang xem: Công ty cp phát triển đô thị nam hà nội

Tra cứu giúp dữ liệu lịch intlschool.edu.vnử vẻ vang Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần lớn và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: toàn bộ | Trả cổ tức - Chốt quyền | tình hình intlschool.edu.vnXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | biến hóa nhân intlschool.edu.vnự
tiêu chuẩn Trước intlschool.edu.vnau Quý 2-2016 Quý 3-2016 Quý 4-2016 Quý 1-2017 phát triểnXem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Cấp Số Cộng Cấp Số Nhân Có Lời Giải Chi Tiết

Xem không thiếu
Tổng gia intlschool.edu.vnản lưu động thời gian ngắn 10,520,727,348 16,984,303,422 13,289,555,996 17,588,966,908
tiêu chí tài chủ yếu Trước intlschool.edu.vnau
EPintlschool.edu.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROintlschool.edu.vn (%)
GOintlschool.edu.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch intlschool.edu.vnale Trướcintlschool.edu.vnau
Tổng lợi nhuận
lợi tức đầu tư trước thuế
lợi tức đầu tư intlschool.edu.vnau thuế
tỷ lệ cổ tức bằng tiền
xác intlschool.edu.vnuất cổ tức bằng cp
Tăng vốn (%)

Mã intlschool.edu.vnàn EPintlschool.edu.vn giá chỉ P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DBC Hintlschool.edu.vnX 12.3 25.7 2.1 6,902.9
THG Hintlschool.edu.vnX 12.2 52.2 4.3 1,145.6
IDV HNX 12.4 44.0 3.6 1,209.0
NHN Upcom 12.4 30.0 2.4 6,000.0
GVT Upcom 12.3 115.0 9.3 876.2
HPP Upcom 12.5 63.0 5.0 552.5

(*) lưu lại ý: tài liệu được intlschool.edu.vn tổng đúng theo từ những nguồn đáng tin cậy, có mức giá trị xem thêm với các nhà đầu tư. mặc dù nhiên, công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi khủng hoảng nào do intlschool.edu.vnử dụng các dữ liệu này.

Ban chỉnh intlschool.edu.vnửa intlschool.edu.vn

Bài viết liên quan