THANH THANH CONG TAY NINH JOINT STOCK COMPANY

Công Ty cổ phần Mía Đường Thành thành công Tây Ninh - THANH THANH CONG TAY NINH JOINT STOCK COMPANY có add tại - huyện Tân Châu - Tây Ninh. Mã số thuế 3900244389 Đăng ký & làm chủ bởi viên Thuế tỉnh Tây Ninh

Ngành nghề marketing chính: Sản xuất đường

Cập nhật: 7 năm trước


Bạn đang xem: Công ty cp mía đường thành thành công tây ninh

Từ khóa: 3900244389, 066753250, THANH THANH CONG TAY NINH JOINT STOCK COMPANY, Tây Ninh, thị trấn Tân Châu, Phạm Hồng Dương, Nguyễn Thanh Ngữ, Lê Tín vạc


Ngành nghề ghê doanh

STT thương hiệu ngành Mã ngành
1 Trồng cây mía 01140
2 Chế biến hóa và bảo vệ rau quả 1030
3 Sản xuất đường 10720
4 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 10790
5 Chưng, tinh đựng và pha chế những loại rượu mạnh 11010
6 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104
7 Sản xuất hoá hóa học cơ bản 20110
8 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 20120
9 Gia công cơ khí; cách xử lý và tráng tủ kim loại 25920
10 Sản xuất, truyền cài và trưng bày điện 3510
11 Xây dựng dự án công trình kỹ thuật dân dụng khác 42900
12 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
13 Bán buôn nông, lâm sản nguyên vật liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật hoang dã sống 4620
14 Bán buôn thực phẩm 4632
15 Bán buôn đồ uống 4633
16 Bán buôn đồ vật móc, thiết bị và phụ tùng sản phẩm nông nghiệp 46530
17 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, vật dụng uống, thuốc lá, dung dịch lào chiếm tỷ trọng khủng trong các shop kinh doanh tổng hợp 47110
18 Bán lẻ khác trong các shop kinh doanh tổng hợp 4719
19 Bán lẻ hoa màu trong các shop chuyên doanh 4722
20 Bán lẻ đồ uống trong các shop chuyên doanh 47230
21 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, vật dụng uống, thuốc lá, thuốc lào lưu rượu cồn hoặc trên chợ 4781
22 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng con đường bộ 4933
23 Dịch vụ tồn tại ngắn ngày 5510
24 Nhà sản phẩm và các dịch vụ ăn uống uống ship hàng lưu động 5610
25 Kinh doanh bất tỉnh sản, quyền áp dụng đất thuộc nhà sở hữu, chủ thực hiện hoặc đi thuê 68100
26 Hoạt động tư vấn quản lý 70200
27 Hoạt động siêng môn, kỹ thuật và technology khác chưa được phân vào đâu 7490
28 Dịch vụ đóng góp gói 82920

Xem thêm: Cách Kết Nối Airpod Với Laptop Windows, Headphone Amplifier

STT Mã số thuế Tên công ty lớn Địa chỉ
1 3900244389 Cửa hàng bán lẻ để ra mắt sản phẩm Tân Hưng Tân Châu
2 3900244389 Cửa Hàng số 1 Bourbon Tây Ninh 201 phái mạnh Kỳ Khởi Nghĩa

STT Mã số thuế Tên công ty Địa chỉ
1 3900244389 Cửa hàng nhỏ lẻ để trình làng sản phẩm Tân Hưng Tân Châu
2 3900244389 Cửa Hàng hàng đầu Bourbon Tây Ninh 201 nam Kỳ Khởi Nghĩa

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp lớn Địa chỉ
1 3900244389 Kho cảng Bến kộo Xó Long Thành phái nam HT
2 3900244389 Văn phũng liờn lạc 563 Bis Nguyễn Tri Phương

*

Cơ sở dữ liệu tin tức doanh nghiệp là website cung cấp, tra cứu vớt miễn phí tin tức doanh nghiệp.