Công thức tính nồng độ phần trăm là dạng giám sát và đo lường đã được học trong chương trình Hóa học tập ở cấp cho trung học cơ sở. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường ngày cũng như quá trình hàng ngày thì cách làm này đông đảo được bọn họ áp dụng thường xuyên. 


Công thức tính nồng độ phần trăm 

1. Nồng độ xác suất là gì? 

Nồng độ tỷ lệ (C%) của một dung dịch là nồng độ miêu tả cho ta biết số gam chất tan bao gồm trong 100 gam dung dịch.

Bạn đang xem: Công Thức C Phần Trăm


*

Công thức tính nồng độ xác suất được sử dụng rất nhiều trong hóa học


2. Phương pháp tính nồng độ phần trăm 

C% = mct/cdd.100%

Trong đó:

C%: độ đậm đặc phần trăm

mct: khối lượng chất tan

mdd: cân nặng dung dịch ( mdd= m dung môi + m chất tan).

Các cách làm suy ra từ công thức tính mật độ phần trăm 

Công thức tính trọng lượng chất tan: mct = (C%*mdd)/100%

Công thức tính khối lượng dung dịch: mdd = (mct*100%)/C%

MỜI BẠN THAM KHẢO DANH SÁCH MÁY LỌC NƯỚC GIÁ RẺ VÀ CHẤT LƯỢNG NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG

3. Bài bác tập áp dụng tính cách làm nồng độ xác suất (C%)

Ví dụ 1: phối hợp 10 gam đường vào 40 gam nước. Hãy tính nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp thu được.

-Tính cân nặng của dung dịch

Ta có: mdd= mdm + mct = 10+ 40= 50 gam (mdm là trọng lượng dung môi)

-Nồng độ phần trăm:

C%= mct/mdd. 100%= (10/50).100%= 20%

Ví dụ 2: cho dung dịch H2SO4 bao gồm nồng độ 28%. Tính khối lượng H2SO4 bao gồm trong 300 gam dung dịch.

Xem thêm: Trò Chơi Tìm Kiếm Miễn Phí, Game Tìm Số: Trò Chơi Đi Tìm Số 1 Đến 100 Bị Ẩn

– khối lượng của H2SO4 bao gồm trong 300 gam dung dịch:

m = (28 x 300)/100 = 84 (gam)


*

Công thức tính nồng độ tỷ lệ đơn giản, dế hiểu


Công thức tính mật độ mol của dung dịch (Cm)

Nồng độ Mol là khái niệm rất gần gũi với chúng ta 

1. Khái niệm nồng độ mol 

Nồng độ mol (CM) của hỗn hợp là đại lượng đến ta biết số mol hóa học tan có trong 1 lít dung dịch.

2. Cách làm tính mật độ mol 

CM =  n/V (đơn vị: mol/l)

Trong đó:

n: số mol hóa học tanV: thể tích hỗn hợp (lít)Đơn vị mol/l còn được viết là M.

Từ phương pháp tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch ta hoàn toàn có thể suy ra một loạt các công thức sau: 

Số mol hóa học tan: n = cm . Vdd ( mol)

Thể tích dung dịch: Vdd= nCm( lít)

3. Một số bài tập vận dụng 

– lấy một ví dụ : trong 250 ml dd gồm hòa tung 16g CuSO4. Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp trên.

⇒ Số mol CuSO4 trong dung dịch là:

nCuSO4 = 16/160 = 0,1 (mol)

⇒ mật độ mol của dung dịch CuSO4 là:

CM = 0,1/0,25 = 0,4 (mol/l)

Công thức tính độ đậm đặc phần trăm được áp dụng nhiều vào việc nghiên cứu và phân tích các công thức, phản nghịch ứng hóa học. Núm được các công thức này sẽ không những mang lại lợi ích cho chúng ta trong quá trình mà còn trong cuộc sống, học tập mặt hàng ngày. 

MỜI BẠN THAM KHẢO DANH SÁCH MÁY LỌC NƯỚC GIÁ RẺ VÀ CHẤT LƯỢNG NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG