Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 6 VBT toán 4 bài xích 88 : tín hiệu chia hết mang đến 3 cùng với lời giải chi tiết và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


bài xích 1

Viết tiếp vào khu vực chấm :

Trong những số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10 953 những số phân chia hết mang đến 3 là : …………

Phương pháp giải:

Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét coi tổng đó phân tách hết mang đến 3 hay không.

Bạn đang xem: Chữ số tận cùng của số 95^354 là

Các số bao gồm tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết đến 3.

Lời giải bỏ ra tiết:

Trong các số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10 953 các số phân chia hết đến 3 là :

540 ; 3627 ; 10 953.


bài 2

Viết tiếp vào khu vực chấm :

Trong các số 54 ; 610 ; 7363 ; 33 354 ; 2196 ; 50 601 ; 431 161 những số không phân chia hết mang lại 3 là ………

Phương pháp giải:

Tính tổng các chữ số của từng số, xét coi tổng đó chia hết mang đến 3 giỏi không.

Các số gồm tổng những chữ số không chia hết đến 3 thì không chia hết mang đến 3.

Lời giải bỏ ra tiết:

Trong những số 54 ; 610 ; 7363 ; 33 354 ; 2196 ; 50 601 ; 431 161 những số không phân tách hết mang đến 3 là :

610 ; 7363 ; 431 161.

Xem thêm: Các Kiểu Sơ Đồ Tư Duy Đẹp - 8 Loại Sơ Đồ Tư Duy Phổ Biến Của Dân Thiết Kế


bài bác 3

Viết chữ số tương thích vào ô trống để được số có tía chữ số cùng là số :

*

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3 :

- những số bao gồm chữ số tận thuộc là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

- những số có chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì chia hết đến 5.

- các số gồm tổng các chữ số chia hết cho 3 thì phân tách hết mang lại 3. 

- các số bao gồm tổng những chữ số chia hết đến 9 thì chia hết mang đến 9. 

Lời giải chi tiết:

*


bài 4

Viết chữ số tương thích vào ô trống để được số chia hết cho 3 nhưng lại không phân chia hết mang lại 9 :

*

Phương pháp giải:

Dựa vào dấu hiệu chia hết đến 3; 9:

- những số tất cả tổng các chữ số phân tách hết mang lại 3 thì phân chia hết mang lại 3.

- Các số có tổng các chữ số chia hết mang đến 9 thì phân chia hết đến 9.

=> các số phân tách hết mang đến 3 nhưng lại không chia hết đến 9 tất cả tổng những chữ số phân tách hết mang lại 3 nhưng mà không phân tách hết cho 9. 

Lời giải chi tiết:

 Ta hoàn toàn có thể các số vào ô trống như sau :

*

intlschool.edu.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp intlschool.edu.vn


Cảm ơn bạn đã áp dụng intlschool.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép intlschool.edu.vn nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.