Có phải nhiều người đang muốn coi cảm âm bài xích hát để thổi sáo đề xuất không? tất cả phải ai đang muốn tìm kiếm kiếm cam am yeu don phuong giỏi Yêu Đơn Phương sáo trúc quang quẻ Tèo (Cảm âm bên dưới) đúng vậy không? nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay lập tức tại trên đây nhé.


Yêu Đơn Phương sáo trúc quang Tèo (Cảm âm bên dưới) | Cảm âm bắt đầu nhất.

XEM đưa ra TIẾT video NGAY BÊN DƯỚI

Cảm âm….mi son la la la la đắm say la mido re mi, ngươi re bởi vì mi son, son mày remi son la la la la son re mimi son la la la la ham la mido re mi,mi mi mi re bởi vì re ngươi sonmi son la………….mi2 mi2 mi2 la la la-son mire2 re2 re2 mi2 re2-do2 la re2mi2 mi2 mi2 mi2 re2 do2 re2 do2-la la son mimi son la do2 re2 mi2 re2 la son


See also