tin tức hỗ trợ tư vấn tri thức Tin VP bảo mật thông tin Mạng Máy cỗ phần mềm

Bạn đang xem: Cách xóa sheet trong excel

rất có thể bạn đang sẵn có file của Excel tất cả chứa đều Sheet ẩn cơ mà không còn có lợi nữa . Vậy làm ráng nào để có thể xóa nhanh gần như Sheet ẩn .

 

Nếu bạn đang dùng Excel 2007/2010/2013 thì dùng công dụng Inspect Document để làm việc này như .

Bấm File > Info > Check for Issues > Inspect Document 

 

*

 

Nếu chúng ta dùng Excel 2007 , bấm nút Office > Prepare > Inspect Document

 

*

 

Cửa sổ Document Inspect lộ diện , bấm nút Inspect phía dưới cùng .

 

*

 

Trong phần Hidden Worksheets , bấm nút Remove All

 

*

 

Tuy nhiên bạn có thể làm bài toán này bởi Macro mặt dưới

 

Sub deletehidden() Dim a As Integer a = 1 While a If Not Worksheets(a).Visible Then Worksheets(a).Delete Else a = a + 1 End If Wend End Sub

 

 


Họ với tên *
Email của công ty *
tin nhắn *

Các tin khác

Excel : Đổi chữ cái trước tiên thành viết hoa giữ nguyên những phần còn lại Excel : Tìm giá trị phệ nhất với rất nhiều điều khiếu nại Excel : Chèn số trang vào một ô cộng một loạt mọi ô trong những số ấy có chứa cả lỗi Excel không tự động hóa tính toán sau khi biến đổi số liệu Excel : Xóa phần lớn số 0 làm việc đầu ô Excel : lặp lại số liên tục Excel : search kiếm những giá trị trả về theo mặt hàng ngang Excel : Gỡ quăng quật những kí tự đặc biệt không phải chữ cái Xóa tổng thể công thức chỉ còn lại giá trị trong tất cả các Sheet

Xem thêm: Hàm Lọc Tên Trong Excel : Cách Sử Dụng Để Lọc Dữ Liệu Dễ Hiểu Nhất

Hỗ trợ trực tuyến


hỗ trợ tư vấn

04.35141.375


Hỗ trợ kỹ thuật

1088

*


*
*
*

Tin xem những nhất


Đang trực tuyến


*